Urskiljning.

Oavsett hur öppen, tillfreds och kärleksfull du försöker vara, så kan människor bara möta dig så djupt som de har mött sig själva. Oavsett hur öppen, tillfreds och kärleksfull du försöker vara, så kan människor bara möta dig så djupt som de har mött sig själva.

Många är de som vi mött längs vägen. Vissa berikar våra liv och andra dränerar våra liv. Alla har de en gåva med sig. En gåva av urskiljning.
Att kunna välja vist och klokt vilka vi släpper in, visar hur mycket vi respekterar oss själva och där igenom andra. När vi står starka i kärleken till oss själva och vet vad vi vill och vad vi önskar skapa i vårt liv, blir valet inte lika svårt.

Det handlar inte om att vi stänger människor ute, utan att vi tar ett gudomligt ansvar för hela vårt väsen för att medskapa den värld som vi själva vill leva i.

De människor som resonerar likadant dras som av en gudomlig intervention tillsammans, och på detta sätt bekräftar att det finns en gemenskap som är större än oss själva.

Det är helt ok att välja bort, att välja nytt, och är en naturlig del av den andliga utvecklingen. Urskiljning handlar om att kunna göra ett val för det högsta bästa för alla, och det startar med att kunna välja sig själv. Vad behöver jag, och vad behöver jag inte för att kunna skapa den bästa versionen av mig själv.