Din dagliga Mayakalender.

2/10-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: Apa / CHUEN
Konstnärlig, smart, nyfiken, lekfull, skapar magi, tidhållare
Apa är känd för Maya som vävare eller vävare av tid. Apa tar idéer som trådar av vinstockar och väver dem i vävnaden i vår verklighet. Nya mönster eller uppfinningar är också vävda i våra liv av Apa. Älskvärd, intelligent, generös och en joker i alla affärer, leder  Apornas oskyldiga nyfikenhet  till konstnärligt uttryck och konstruktiva lösningar. Många apor blir högt respekterade köpmän eller talare. De älskar att utföra praktiska skämt och längtar efter uppmärksamhet, så mycket att de kan överdriva eller spela dåren för att få strålkastaren. Apor har en kort uppmärksamhet och de är svårt att hålla sig till en sak tillräckligt länge för att behärska det.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar oss att gå med flödet och ta emot  Andens nedstigande ljus.

Dag 191 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Tilliten har vi alltid haft med oss.

Vårt Vision syftar till att leva i andens rike. Precis som vi var tvungna att lära oss att gå i den fysiska världen, har vi lärt oss att gå i Anden. De äldste jämför att gå med "hopp av tron". När vi lärde oss att gå som barn manifesterade vi först balansen av att stå upp, och vi bemästrar att gå när vi får modet att falla framåt in i våra första steg.
Nattens period har väglett oss att villigt gå in i mörkret. Genom ett "hopp av tro" överlämnar vi vårt själv till det okända, och vi tror på vår egen sanning för att styra oss i rätt riktning och säkert hållas i Skaparens händer.

Det Maskulina och Feminina i balans.

Apa är Skaparens dagsymbol. Hund och Apa sägs ha en affinitet, placerad tillsammans i Tzolk'in. Tillsammans reflekterar de de egenskaper som är centrala för en gudomlig Skapare. Hund söker alltid efter nästa tillfälle att skapa ett utbyte av ovillkorlig kärlek, och Apa är Skaparen och drömmaren som rymmer intellekt och medvetenhet. Tillsammans rymmer de alla de andliga verktygen för skapandet. Om vi översätter det till en annan form, så representerar Hunden den feminina energin och Apan den maskulina. Tillsammans skapar de en balans för att både kunna drömma men också manifestera det de drömmer om. Båda behövs för att tillsammans kunna skapa. Utan den ena famlar den andre.

Det vi läker i vårt själv, helar vi för helheten.

Hunden speglar livets glädje, och Apan återspeglar den mänskliga aspekten av nyfikenhet och önskan om visdom. Tillsammans erbjuder de ett helande för våra känslor. Båda lever för glädjen av nästa upptäckt. Båda återspeglar ett sätt att leva som älskar att utforska varje tråd av upplevelsen.

Ton 9 och dagsymbolen Apa observeras som den dag då Maya Prästinnan inleddes. Hon är bekräftad som Skaparen av Medkännande Kärlek, och liksom Moderns hjärta, vet Maya Prästinnan att vårt lidande är ett och samma. Hon delar den djupare sanningen att det vi läker i vårt själ, helar vi för helheten, för vårt lidande är en kollektiv erfarenhet. De som är förövarna är de medvetslösa som tror att de är de enda. Idag kan vi tacka för att vi vet att vi inte är ensamma. Vi kan frivilligt erbjuda vår service till flocken, då ett helande för helheten är ett helande för oss själva.

Orädd för det okända.

Apan är en arketyp av en skapare. Orädd för det okända, är den öppen för alla möjligheter. Den närmar sig livet som ett gudomligt experiment, och ses som mästaren i all konst. Apa startar saker, men slutför dem inte. Den går till nästa skapelse, när en annan skönhet fångar dess fantasi. Apan tillåter skapelsen att skapa sig själv, från en inspiration eller möjlighet.

Apan är inte knuten till drömmen så mycket som den är engagerad i det roliga att skapa. Den behöver inte veta var nästa steg kommer att leda. Han är fri att lämna en dröm för en annan, när han finner något som han gillar ännu bättre. Apan lever inte för ett slut, utan för inspirationen för ögonblicket.

Han är en lättsinnad lärare som leder oss till att "inte ta oss själva så allvarligt."  Vi kanske ser humor i allt. Om vi gjorde en resa och tog fel tur, skulle vi inte stanna vid sidan av vägen för att gråta om det. Vi skulle helt enkelt vända om, eller hitta ett annat sätt. Vi kanske till och med fick se någonting vi aldrig skulle ha upptäckt på vår direkta väg.

De äldste säger att det finns många sätt att uppnå samma sak. Apan är inte knuten till att göra saker på samma sätt som alla andra gör, för han ser konsten i hela skapelsens process.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..