Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för visdomshållarna som lyste upp ett sätt att se Moder Jords Gudomlighet och varje levande saks medvetenhet. Genom ljusets gåva öppnas en dörr för att tro på ljuset inom mig själv. Jag är tacksam för visdomshållarna som lyste upp ett sätt att se Moder Jords Gudomlighet och varje levande saks medvetenhet. Genom ljusets gåva öppnas en dörr för att tro på ljuset inom mig själv.

14/4-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och är inte. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd, Element - Jord.

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Dag 20 av 260

Ton 7 är balansen, som återspeglar den andliga principen, "som ovan, så nedan." Denna princip delas bland de äldsta lärdomarna, inklusive Hermes Emeraldtavlor. Principen uttrycker att det som finns i ett rike, är balanserat i alla former av existens ... de mentala, fysiska och andliga riken.
Intentionen av ton 7 är reflektion, och illustreras som toppen av pyramiden, en helig förbindelse mellan himlen och jorden.

Sol är den högsta skaparens dagsymbol, och markerar slutförandet av varje 20-dagars månad som börjar på Krokodil. Krokodil är Alpha (Position 1) och Sol är Omega (Position 20, symboliserad som noll). 7 Sol är en balansering som utförs av en högsta skapare.

Sol ger ljuset av belysning till alla saker, oavsett om de är gömda i skugga eller dolda rakt framför våra ögon. Varje möte med Solen rymmer potentialen för en gudomlig uppenbarelse, och stegen vi har klättrat i en ansträngning av Intention har fört oss till en plats med 360 graders utsikt. Genom reflektion ser vi avståndet som vår Ande har rest av Intentionen, och vi kommer att inse att vi har kommit till en högre plats. Idag fullbordar vi 1:a månaden av groning. Fröet av vår nya andliga identitet är uppvaknad genom ljuset av gudomlighet.

Solen  representerar också en anslutning till de gamla, de uppstigna mästarna som levde som mänskliga och som framgångsrikt gjorde hoppet till gudomligt medvetande. De är hedrade för att bevara den heliga visdomen som gör vårt eget hopp möjligt. Idag är vi kopplade till deras visdom av erfarenhet, då vi är placerade på toppen av pyramiden. Vår uppenbarelse kommer genom en ansträngning av medvetna reflektioner. Det här är en dag för att reflektera över vem vi är ... hur vi ser på oss själva, och hur vi ses av Skaparen. Det är en dag att hedra de som trodde på oss.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.