Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan. Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan.

21/8-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 149 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

10 portaldagar, dag 4.

Portaldagar håller kraften att förstora våra övernaturliga upplevelser genom en förtunning av slöjan till andens rike. Vi blev välsignade med en förstoring av vår medvetenhet för syftet av vår högsta skapelse, en verklighet av lycka, harmoni och kärlek. 
På ton 6 och givande  förstorar en portal vår enhet med skaparen. En portal förstorar vår erfarenhet av att komma in i Flödet av Guds Ande.

Utan fri vilja, kan kärleken inte existera.

Genom en försoning öppnas vår medvetenhet för att erkänna att Skaparen var den första som gjorde ett offer till oss. Vi erbjöds alla välsignelsen om ovillkorlig kärlek och löftet om vår kärlek som vårt gudomliga öde. Skaparen krävde ingenting i gengäld. Detta är kärleken som skaparen erbjöd som ett sätt att hitta vår egen lycka och kärlek. Sett genom ögonen på ovillkorlig kärlek kan vi veta hur det känns att vara älskad för kärlekens skull. 

Dagen i dag presenterar oss med möjlighet att ge något tillbaka av vår egen fria vilja. Utan fri vilja kan kärlek inte ens existera. Kärlek kräver ett val. Kärlek är ett val som Skaparen hoppades att vi skulle göra som Intention i våra relationer. När vi erbjuder vår kärlek till skaparen, uppfyller vi en helig utbyte. Vi uppfyller Skaparens dröm om skapelsen.

Det Gudomliga flödet.

Cherokee´s dagsymbol för givande är floden. Den kallar oss för att komma in i det gudomliga flödet av ovillkorlig kärlek. Den flödar med Skaparens ovillkorliga Kärlek, och återlämnar vår kärlek till helheten. Vår enda droppe av ande kan skicka krusningar genom helheten.

Givande ger oss den högsta anledningen att erbjuda vår ovillkorliga kärlek till varandra. Vi kan erbjuda vårt eget som ett levande offer. Vi kan frivilligt vara den mänskliga handen av Skaparens Kärlek som flyter genom oss. Vi kan erbjuda oss att vara volontärer, att ge Kärlek till alla erfarenheter av att leva. Genom att se genom Skaparens ögon hur mycket vi är älskade, kan vi tro att varje upplevelse är avsedd att leda oss till en gudomlig kärleks medvetenhet. All vår sorg kan sveps undan, när vi ser gudomligheten i vår avsikt att älska. Ju mer vi ger desto mer upplever vi det heliga utbytet av kärlek. 

Givande är en dag att betala tillbaka och betala framåt.
Människan kommer aldrig att veta hur mycket vi är älskade, tills vi återvänder till stjärnorna. Det här är en dag att minnas kärleken som redan har delats med oss, genom varandra. Genom en försoning med Skaparen kan vi känna kraften att erkänna det heliga utbytet. Vi lyser klarare när vi upplever glädjen av att vara sedda för vår kärlek. Kärlek är den största valutan vi kan dela. Det finns inget större erkännande som vi kan få, än att ses som en kärleksgivare. All kärlek som vi hoppas kunna motta, är uppfylld när vi ger Kärlek utan villkor.

Vi skapades för att leva för kärleken.

Genom ett givande att volontära som en agent för gudomlig kärlek, skapar vi vår egen gudomliga mening och syfte. Vår värld blir ett oändligt tillfälle för kärlek att existera. Vårt eget lidande kommer att läkas, när vi inser att det i varje mänsklig interaktion, finns en annan som söker att vara älskad. Vi kan föreställa oss möjligheten av att någon kommer till oss för att be om kärlek. Så mycket som vi längtar efter det vet vi instinktivt att det är något vi inte kan begära. Vi vet att det enda sättet att älska är att ses som värdig att ta emot det. Vi är förlorade utan kärlek tills någon ser oss som värdiga för utbytet. Tills vi ses som värdig kärlek, kämpar vi för det, vi kräver det, vi lider av "orättvisa" att inte ta emot det. Vi kan till och med spela upp ett drama för att få det. 

När vi är intonade med Skaparen kan vi se att alla våra dåliga mänskliga beteende är ett kall för kärlek, och från rädslan kommer vi aldrig att ta emot den. Genom att erbjuda vår kärlek kan vi vända kärlekens tidvatten. Vi kan se från andens rike att varje människa ständigt kräver kärlek, oavsett hur vi uttrycker det. Våra liv kan vändas om av en person som är villig att se den kärlek vi längtar efter, att ge som ett utbyte. 

Vi är alla i en desperat ansträngning för att veta kärlek. Hela människan skapades för att leva för kärlek. Tills dess att ett annat mänskligt väsen ser vår kärlek, lider vi på resan utan att veta att våra liv har ett syfte.

En gåva av ovillkorlig kärlek har kraften att förändra allt.

Ton 6 och symbolen givande ber oss att hoppa i kärlekens flod. 
Vårt Heliga Utbyte för Kärleken som Skaparen gav första gången, är att dela den långt och i alla riktningar utan att kräva något tillbaka. Vi kan erkänna att vi aldrig kan ge mer kärlek än vad som redan har givits av Skaparen, från början till slutet av tiden.

Den största gåvan vi kan ge till en annan är erkännandet av det ljus som lyser i dem. Det är lika och motsatt till en mänsklig lust att få världslig erkännande för vårt själv. Vårt högsta uppdrag att skapa en värld av harmoni och kärlek, är att dela sanningen att varje människa är värd kärlek och lyser sitt eget ljus av kärlek.

Vi kan älska varandra och inse hur svårt resan kan vara i mörkret. Vi reflekterar aldrig vår egen gudomliga andes Sanning, när vi omedvetet fångas i trådarna av en "orättvisa" av kärlek. En gåva av ovillkorlig kärlek från en person håller kraften att förändra allt.

Detta är en dag för att hedra närvaron av Vatten överallt, en dag för att hedra våra känslor och andras känslor. Vi kan se känslan av lidande som ett kall för kärlek och ge vår själ frivilligt i tjänsten att älska en annan, som Skaparen älskar oss. När vi fullbordar vår klättring av ny andlig tillväxt i avsikt att skapa vår egen värld av skönhet, kan vi leva i en kärleksbalans genom att känna till att all kärlek vi någonsin kunde ge, bleknar i jämförelse med den kärlek vi är avsedda att ta emot.

Slutet på dagen.

Genom att bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, så tackar du för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..