Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar. Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Främsta Skaparen delar.

10/11 -2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygger motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg-Gul (Fullbordar) Riktning-Syd,  Element- Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 260 av 260. 

Vår egnaGudomliga identitet.

Solen är en representation av vår egen gudomliga identitet, det frö vilket vi föddes från, i begynnelsen. Astrologin fungerar enligt principen att vår personlighet påverkas av solen och tiden och platsen där vi föddes. Ingen av oss skulle dela samma inverkan av tid och plats.
Sol kan erbjuda en uppenbarelse av identitet. Vi låter Solauktoriteten definiera vår egen "Jag är".
Främsta Skaparen gav oss fingeravtryck med friheten att definiera identiteten som följde med dem. Det fanns inga villkor. Främsta Skaparen skulle älska oss för det enkla syftet att dela med oss av mörker, transformerad av ljus. Vi är Skaparens mest älskade, och besvarar vad som var mest önskat av oss, när vi erkänner det Gudomliga medvetandet. När vi försöker känna Skaparen, uppfyller vi den gudomliga meningen och syftet med skapelsen. Vi är de älskade omvandlade till det Gudomliga.

Vi kan se Skaparen genom Moder Jord när vi  vandrar i anden. Våra ögon kan känna igen det som skapades av en Gudomlig hand, och ju mer vaksamma vi blir på att lyssna på våra tankar och känslor, desto mer kommer vi att identifiera våra andliga gåvor. Istället för att se dem som "vanliga" så vi förbiser dem, kommer vi se dem som kraftfulla verktyg som alltid finns där. Med medvetandets ansträngning övar vi in en ny vana, och lidande innebär inte längre att vi är kraftlösa. Det signalerar bara att vi lever i den materiella världen igen.
När anden blir en naturlig del av oss, precis som idrottarens steg, ser vi inte längre någon anledning att söka rättvisa där, och det kommer vara lätt att förlåta, eftersom vi från ett högre perspektiv ser vårt eget lidande som ett exempel på allt mänskligt lidande. 
När vi lever i anden behöver vi inte slå oss fram för en Gudomlig position. Vårt högsta val skulle vara att frivilligt gå längs bak. Genom att känna Skaparen skulle vi känna att vi anländer först, även som de sista.
"Jag är" drömmen för mänskligenheten, av Skaparen, var en Gudomlig familj som identifierade sig som En. Skaparens dröm att vi ser vår gudomliga likhet i varandra.
"Jag är" är de viktigaste orden vi någonsin talar. De definierar hur vi identifierar vårt Själv och definierar vår avsikt. Som självbestämmande uttalanden borde vi vara vaksamma i hur vi använder dem. Det finns ingen anledning att använda orden "jag är", utom i medveten kommunikation med Skaparen. 

Genom intentionen etablerar vi också en överenskommelse mellan vårt högre och lägre själv. Drömmar stannar som drömmar tills det att vi bestämmer oss för att skapa. Intentionen demonstrerar vårt heliga val, genom vårt mänskliga medvetande, och som ett engagemang med vår andes medvetande.
Vårt nedre själv är jag i världen som lever av mänsklig natur. Vårt högre jag är gudomligheten som observerar jaget och håller andens obegränsade kraft. Genom intention arbetar de tillsammans för att tjäna ett gemensamt mål.

Sol är en symbol för vårt ledande ljus och bärare av liv, inspiration och lycka. Genom en Gudomlig intention etablerar vi de rätta förhållandena inom oss själva och med Skaparen. Vårt jobb är bara att sträva efter att lära känna Skaparen. Vår förändring kommer inte att uppnås av vår egen kraft. Om vi kunde omvandla oss själva så skulle vårt lägre själv ta all äran. Genom Gudomlig transformation ser vi Skaparens hand.
I ett Gudomligt förhållande kommer vi att bli helade av ovillkorlig kärlek. Som ett mirakel kommer vi att börja se förändringar som sker av sig själva. Desto mer vi dras till anden,
desto mer av vårt jordliga "skräp" ramlar av.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..