Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen gör för oss vad vi inte kan göra för oss Själva, när vi är villiga att mirakel ska hända. Jag är tacksam att Skaparen gör för oss vad vi inte kan göra för oss Själva, när vi är villiga att mirakel ska hända.
28/5-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg-Gul (Kompletterar) Riktning-Syd,  Element- Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 64 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

En djupare mening och syfte.

Ton 12 är en dag för förståelse. Kunskapen rör sig från huvudet till hjärtat. Detta är en dag med förändrade perspektiv och medvetenhet om djupare mening och syfte.Ton 12 expanderar vår Retrospektionsgåva så att informationen kommer samman. Som den sista scenen i historien, när frågorna slutligen besvaras. Frö är dagens symbol på kreativ potential, reproduktion och multipliceringen av liv, genom framväxt från en generation till nästa. Frö är en symbol för vår intentions kraft, att kristallisera vår tanke till en gudomlig kraft. Symbolen idag representerar det gudomliga DNA:et i fröet.

Majs är Mayas symbol för folket, skapad för att leva i harmoni, sida vid sida, vilket återspeglar de många färgerna i gul, röd, blå och vita färger som finns i Människokroppen. I denna 4: e månad av Tzolk'in stabiliserar vi vår identitet. Vi är den växande spiralen av en ny andlig medvetenhet. Några identifierbara blad bildas, och vi börjar se att vi kan växa till något mycket större än vi är. Ton 12 och Frö håller tillsammans en kraftfull gåva för att förstå vår egen potential. Kanalens period har dragit vår medvetenhet till hemmet, så vi kan se vårt förflutna och vår framtid genom retrospektion.

Portaldag av ökad intuition och vetande.

12 Frö, dag 64, är en Portaldag som förstorar vår erfarenhet och öppnar en kanal till Andevärlden. När det gäller en förtunning av slöjan kan Portaldagar öppna vår medvetenhet om andra dimensioner och vår gudomliga anslutning. Detta är en dag med ökad Intuition och Vetande. 

Kanalens period har varit rik på synkronisitet gällande att träffa just de människor vi behöver träffa. 

Om vi är levande och medvetna, är vi redan bland vinnarna. En motivations talare noterade en gång att av 200 miljoner spermier som simmade till ägget, är vi alla resultatet av en vinnaren. Vi är alla vinnare av generationer av överlevande som skapade sina liv på land. Vi är alla överlevande från Människans mörkaste tidsåldrar.

Inom våra delade cellulära minnen håller vi kraften att fortsätta - göra mer än bara överleva. Om vi bara håller medvetenheten att träna våra tankar mot en intention, fokusera på de saker vi älskar och fortsätter att nå högre genom varje upplevelse av att leva, kommer vårt eget bästa frö till skörd.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..