Maya Kalendern.

Jag är tacksam över att även när vi känner oss ensamma, är Skaparen alltid där. Jag är tacksam över att även när vi känner oss ensamma, är Skaparen alltid där.

4/3-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

- Storm -
Ungdomlig, rastlös, tröstande närvaro, katalysera, salighet av att vara.
Dag av välsignelse av regn, givare av allt liv och ljus, en givare av kväve till Moder Jord och ozon till Fader himmel. Storm är också associerad med månen och månens cykler, som är mätaren av den kvinnliga aspekten av skapelsen. Stormens väsen är känslan av enhet, säkerhet och värme som upplevs i hemmet, medan ovädrets bekymmer rasar i världen utanför. Ständigt ungdomliga, existerar stormar för att uppleva frihetens extas. De har stor förmåga att både lära och undervisa. Deras ständiga strävan efter nya erfarenheter leder ofta till svåra tester och stormar av känslor. Titta på dessa svårigheter för de lektioner de verkligen är, så kommer de att berika våra liv snarare än att förstöra. Stormindivider lär mycket genom sin elektricitet av att vara. Blixten ger ström till jorden, och samma energi aktiverar människor, och Gudomliga anslutningar kan nås.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg -Blå  (Transformerar), Riktning- Väst,
Element - Vatten

Norr: Fokus på jordisk promenad, erfarenhet, känslor, okänd.

Portaldag: Förtunning av slöjan, anslutning till bortom, intuitiva gåvor.

Ton 5 stärker vår andliga tillväxt med en gåva av förnyelse och pånyttfödelse. Den hjälper oss också samla den styrka som behövs för att gå till botten med saker. På Ton 5 så har vi intellektet för organisering av material och kunskap, för att sedan tillämpa det genom ansträngning och kommunikation.
Storm/CAUAC ger energi av bekvämligheten i hemmet. "Hem" är vår plats för säkerhet och auktoritet, och 
Storm inspirerar oss genom att visa oss exstatisk frihet. Liksom blixten är Skaparens kraft inte bunden av någon gräns eller form. Storm vänder vårt hjärta mot vår inre fristad. En gnista av det gudomliga inom oss skiner alltid av ett ljus av frihet och obegränsade möjligheter. 

5 Storm/CAUAC, Kin 239 (av 260 dagar) är en portaldag som förstorar vår erfarenhet. Genom att slöjan är tunnare är vi mer öppna för den andliga dimentionen. En portal kommer att förstora en källa till inkommande kraft, som medför förnyelse och regenerering. Storm kan erbjuda oss komforten att veta att allt kommer bli bra. Vi är vägledda för att hitta vår källa av obegränsning genom att vända oss inåt, och Storm drar oss till vår sanna plats för makt. Vårt lägre själv föreställer Skaparen som något som måste existera utanför vårt själv, men genom vår högre vision kan vi se att vi är anslutna genom en gnista inom oss själva. Vi var skapade som bärare av Skaparens makt, och inom de jordiska elementen kött och blod, vilar ett element av eter, vår gnista av liv och medvetenhet.

Vad som skiljer människan från alla levande skapelser, är en medvetenhet som reflekterar sig själv. Skaparens gåva är Skapelsens kraft som möjliggjorts av vår fria vilja. Endast genom fri vilja är vi kapabla att uttrycka en skapelse som är vår egen. För att manifestera en innovation, erbjuds vi kraften av obegränsade möjligheter. 
Idag förstorar en portal vår egen portal till Skaparen. En gnista av det gudomliga är det ljus som lyser på vårt altare inom oss själva, och Storm hjälper oss att uppleva denna plats verklighet. För att känna Skaparens närvaro kan vi när som helst besöka denna plats. Skaparen kan alltid ses och höras när vi närmar oss i vår ödmjukhet och äkthet, och talar sin sanning och kärlek direkt till vårt hjärta. Vi kan höra Skaparen som ett outtalat vetande, eller som en upplyftning genom inspiration genom de ord vi kan höra.
Storm, och en portal hjälper oss att påminnas om att Skaparen har kraften att göra sig känd. Vi behöver inte ifrågasätta vår gudomliga skönhet, och vi kommer att veta sanningen som något obestridligt.
Vi kan bli upplyfta i vetandet att vi aldrig är ensammma eller avskurna, och att den ande som planterades inom oss alltid är uppkopplad till Skaparens sinne. Vi bär med oss denna gudomliga förbindelse vart vi än går, och vårt medvetande är vår ledare av gudomlig kraft, och vår gnista är Skaparens blixt av varande.

En portal är öppen och det här är en dag för att känna igen och hedra att vår känsla för att veta, är långt överlägsen vårt tankesätt. Sanningen som kan ta år att skönja genom sinnet, kan göras känd genom en blixt av gudomligt medvetande. Storm skiftar vår energi från statisk till dynamisk genom en telepatisk kommunikation med Skaparen. När vi är medvetna om att vi kan få kontakt med Skaparens sinne, får vi tillgång till en allsmäktig källa som är överallt och som håller ett medvetande om varje liten sak.  

Storm är ett dagstecken i Väst, riktningen av vår okända erfarenhet. Via Elementet vatten kan storm röra våra känslor. Vår telepatiska kommunikation med Skaparen är något vi "känner" mer än "tänker", och vatten är det element som håller andens eter. Vatten är ledaren av andlig energi, som kan röra både våra hjärtan och våra sinnen. 
På Stormdagen är vi stärkta av en känsla av välbefinnande. Källan kommer inte att försvinna hur vi än upplever världen. Vårt välbefinnande blir lugnet i stormens öga..ett känslomässigt svar på någonting utanför vår världsliga erfarenhet..en fred som trotsar förståelsen.
Från det högre perspektivet givet av Örnen är vi skapade för att motstå stormen i världen genom en ljustråd som sammankopplar oss till en högre erfarenhet. Vi kan känna att vår egen andes frihet finns i harmoni och fred, oavsett vad som händer runt omkring oss. Detta är en andlig gåva. Om vi medvetet uppmärksammar och bekräftar denna övernaturliga kvalitét, ser vi att vi är begåvade.