Sorg.

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss och upplevelsen är väldigt individuell. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Andra exempel som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar.

¤ En känsla av bedövning
¤ Humörsvängningar
¤ Förändrade matvanor
¤ Koncentrationssvårigheter
¤ Oregelbunden sömn
¤ Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, och varierar även hos varje enskild person över tiden. Detta är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan vad man gör under tiden.

Myter om sorg.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.
Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring. Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sju myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

Här följer de vanligaste myterna:
- Var inte ledsen.
- Var stark (för andras skull).
- Sörjer gör man i ensamhet.
- Tiden läker alla sår.
- Ersätt förlusten.
- Håll dig sysselsatt.
- Det finns alltid dom som har det värre.

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Ouppklarade sår dränerar oss på energi, som slutligen kan leda in i en depression om vi inte tar hand om dem.

Omgivningens reaktioner.

Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga, kan omgivningens reaktioner ofta bottna i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning.

Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter:

* De vet inte vad de ska säga, med rädsla för att riva upp ett lugn som kanske precis har lagt sig.
* De är rädda för sina egna känslor, och kan därför inte möta dina.
* De intellektualiserar och ger svåra råd att följa, för de har aldrig på djupet mött sig själva.
* De undviker dig, och hoppas att du ska komma tillbaka när du mår bättre.
* De lyssnar men försöker snabbt byta samtalsämne till något för dem mer bekant.
* De vill inte tala om döden. För om man talar om den, måste man själv se sin egen odödlighet, och så länge vi inte pratar om den, så finns den inte.

Detta leder till en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra, när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam, börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen, omedvetet, den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. 

Sorgbearbetning.

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka att vi hade önskat att en del saker hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något som vi inte kunde eller kan kommunicera.

För att läka sorgen över förlusten behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa för att kunna släppa taget och gå vidare.
-Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
Det är klart att vi skulle, och det är därför jag finns här för dig. 
Att få uttrycka sina känslor och bli lyssnad till är en viktig del i läkningsprocessen. Min uppgift är att lyssna till dig och ge dig det stöd du behöver just nu i ditt liv. I en trygg och förstående miljö får du möjlighet att se tillbaka och minnas, men även hjälp med att se framåt för att åter få hopp om framtiden.

Under sorgen väntar glädjen.

"Jag kom till dig med en stor sorg. Min son hade blivit mördad. Du lyssnade och lätt mig få dela alla mina känslor och känslouttryck på ett jättefint sätt. Jag kände aldrig att du dömde mig utan tittade bara på mig med så mycket kärlek i blicken. Jag återkom till dig två veckor senare, och jag kan inte förklara hur, men all min smärta var borta. Jag önskar verkligen att många får träffa dig! / Eva