Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan. Jag är tacksam för att Skaparen använder alla mina egna begränsningar, för att hjälpa någon annan.

10/9-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Givande -
Givande / MULUC: Emotionell, fantasifull, psykisk, rening.
Även känt som tecken för vatten. Ceremoniellt använder Maya vatten som ett offer i dop och reningar. Dessa ceremonier görs för att ge en kollektiv styrka, anpassningsförmåga och harmoni. I uppriktig uppskattning ger Givande människor gärna mer än de ber om för sig själva. Dessa personer är dynamiska kommunikatörer med stor intelligens som gör dem till en utmärkt arbetsgivare. Som ett skakat vattenkärl, erbjuds folk snabb återvunnen jämvikt. Liksom en vattenkropp kan det finnas djupa underströmmar av känslor och dolda faror. Andra kan uppfatta att dessa givande människor har dolda agendor så de ger dem litet förtroende och kan till och med klandra dem.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 169 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Från Micro till Macro.

På Ton 13 stiger vi upp till högre mark. Högre medvetenhet förändrar hur vi ser på saker. Vi kan känna en förändring av vår identitet när vi ser vårt eget från ett högre perspektiv.

Jordens period har lett oss att se att vi är En med Moder Jord i både Anden och i det fysiska. Varje element i jorden har en mening och ett syfte för helhete. Från mikro till makro finns det bevis på en gudomlig design.

Stigande med ett högre medvetenhet om allt som är vackert om Moder Jord, kanske vi känner igen mer än de fysiska gåvorna hon erbjuder, och mer än den kunskap hon delar. Skaparen menade att vi skulle veta att hela hennes skönhet och substans är ett levande budskap om att "Jag älskar dig".

Jorden banade vägen för en ny mänsklig upplevelse av livet på Moder Jord. Vi blev guidade för att se att när vi älskar tillbaka, är vi En i ljuset som jorden projicerar till oändligheten. Nummer 13 representerar Skaparens heliga gåva av samverkan, och löftet att ingripa i resan till vårt gudomliga öde att veta Skaparens kärlek.

Vår avsikt, återspeglar vår egen sanning.

Vad skulle skälet vara till skapandet av Skönhet om det inte fanns någon att se eller erkänna helheten av den? Människan placerades i mitten av den, och i början bodde vi nära Moder Jord. De inhemska folken i världen, är de sista utposterna till dem som uppstod i en avsikt att gå skönhetens väg, en avsikt att vara En med skönheten, livet och medvetandet i alla saker.

De som världen uppfattar som de mest intelligenta och kunniga, har dragit människan längre och längre bort från den intima upplevelsen av Jorden som vi en gång visste. Förr så gick vi bara på jorden. Nu navigerar vi på en konstgjord konstruktion av jorden som försöker räkna ut den snabbare vägen från här till där. Vi är nu även skilda från jordens naturliga formationer som återspeglar våra egna upp och ner. Och vilket bra syfte ledde till utformningen av en gregoriansk kalender som stängde av Människan från Ljusets rytm och mönster, som naturligt skulle dra vår Medvetenhet till en Synkronisk Erfarenhet? Vad var meningen med att skilja oss från den gemensamma erfarenheten av Tid med Moder Jord? 

Hennes rörelser beräknades för att dela början och slutet. Jorden var utformad för att stödja Människans erfarenhet av Dualitet, så vi kunde uppleva våra cykler av Transformation, som tydligt återspeglar våra "Före" och "Efter". Förvirring är fortfarande anställd av Människans lägre medvetande som ett medel för att dela och erövra för avsikten av världslig vinning. Människan blir "Frälsaren" genom en intention att urskilja den gudomliga sanningen för oss själva.

Cherokee´s dagsymbol, floden, kallar oss för att vara en i floden av gudomliga andar. Vi kallas för att se tiden i dess helhet, som mätbara upplevelser som naturligt skulle dra oss emot medvetenheten av vår egen skönhet, och på sätt multiplicera Skaparens kärlek till överflöd.

Tiden skapad för varje gudomligt syfte.

Maya är refererade till herrar av tiden. De såg det korrekta måttet på tid, tillräckligt viktigt för att hugga i sten, och skulle förbli som ett mått på "tiden skapad för varje gudomligt syfte". Inget blev förbisedd i Skaparens design. Vi fick sätt att mäta Tiden av stjärnorna. Precis som en klocka, är banor av himmelska kroppar som rör sig runt solen bildade av hjul i hjul. Vår tid återställs till noll med varje stigande sol som synkroniserar vår inre biologiska klocka till en dag, en enda enhet av erfarenhet. 

Moder Jord är centrum för vår dynamiska upplevelse som gör att vi kan se ALL tid från en "framtid" till ett "förflutet" till en "nutid". I hennes rörelse tillåter Moder Jord oss att urskilja och registrera en livstid av erfarenhet.

Närvarande i ögonblicket.

Allt vill ses och erkännas. Den högsta visionen som människan kan erkänna i sig är att vi, liksom Moder Jord, utbyter kärlekens ljus genom skönheten vi skapar.

Jorden hjälper oss att komma ihåg hur Skönhet påverkar oss. Skönhet kallar på oss och stannar oss i våra spår. I sitt meddelande om ovillkorlig kärlek vill vi ingenting mer än att se och bekräfta den. Jordens period hjälpte oss att se att våra andar får näring genom att vara närvarande i ögonblicket. Den vägledde oss för att se att vårt förhållande till Moder Jord var tänkt som ett kall att älska. Människan var avsedd att påverkas och utvecklas genom den dynamiska skönheten av Jorden.

Moder Jord är Skaparens Konstverk. Hon är mer fantastisk än något fotografi eller rörliga bilder i en video. Hon lever, andas, och är en kärleksfull, rörlig skapelse av skönhet. Precis som hon delar sin kärlek genom universum så kallas vi till att leva, andas, älska och skapa skönhet vart än vi går.

Vår egen manifestation av skönhet.

Jordes vägledde en period av "Ljuset" av inkommande inspiration. Osynligt inom oss själva, har kärleken och skapelsens ansträngningar skett inom oss. 
Vi drömde om vårt Själv, upphöjt till en högre medvetenhet om vår kärlekskraft och vår makt att skapa kärlek, genom vår egen avsikt. Ett frö av vårt nya själv har blivit konstruerat, sett och bekräftat för vad det kunde vara, och hur det skulle förändra vår mänskliga erfarenhet av livet på jorden.

Dagen av uppstigning är en tid att fira. Vi står på en ny topp av medvetenhet, öppna för nya drömmar med ännu högre horisonter framför oss. Idag genom ett personligt erbjudande, är vi intonade med Skaparen. 

Vi har förberett oss för en ny resa genom "mörkret." Vi har fortfarande inte fått all den visdom vi kan veta om Moder Jords kärlek. Vi är beredda på nästa period av "mörker" - tillämpningen av vår inspiration, som kommer att slutföra vår förståelse, genom visdom av en personlig upplevelse.

Vi är beredda att träda in i hundens period, dagsymbolen som kan lyfta vår medvetenhet ännu högre till den ovillkorliga kärleken som är centralt för skapelsen. Eftersom hunden kommer att leda tillämpningen av kärlek, som förstorades av Moder Jord, kommer vi att uppleva vår egen manifestation av skönhet. Den 9:e månaden i Mayakalendern, kommer att slutföra vår lektion om att skapa kärlek, och hunden kommer att leda oss till den 10:e månaden av manifestation. Det nya livet kommer att förvandlas till en ny Blomning av Anden.

Vi har så mycket att se fram emot, och vi kan förvänta oss nya kärleksutmaningar när vi gör vår nästa klättring av andlig tillväxt. Återigen, kan vi förvänta oss att nå våra gränser vid misslyckande. Det vi kan göra då, är att erbjuda vårt Själv till mörkret av det okända. Låt det som är okänt få vara okänt, och det kommer åter igen att bevisa, att vi aldrig kunde nå slutet av all kärlek som finns att veta. När vi firar en ny början, kan vi se detta som skönheten i både vårt mörker och i vårt ljus.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..