Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att ett val att tro är allt som krävs av Människan för att leva i en värld av gudomlig rättvisa. Jag är tacksam att vi av val hålls under en Allsmäktig Skapares ovillkorliga Kärlek. Jag är tacksam att ett val att tro är allt som krävs av Människan för att leva i en värld av gudomlig rättvisa. Jag är tacksam att vi av val hålls under en Allsmäktig Skapares ovillkorliga Kärlek.

31/3-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformator-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn,
på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: : Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Peakdag

Dag 6 av 260
Sista månaden, Wayeb. dag 4 av 5.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vid Ton 6 går vi in i peakenergin av Krokodilens period. På Ton 6 bygger vår Intention medvetenhetens momentum genom att upprätta en rytm och ett flöde av rörelse. Vi föreställde oss en framtid med obegränsade möjligheter, och idag börjar ansträngningen bli en vana. Rörelse blir som en del av det naturliga.

Kaos.

Syftet med vår omvandling är att väcka våra egna tankar.
Transformation är tecknet på en större livsförändring. Symbolen illustrerar ansiktet av döden som påminnelsen om att någonting alltid dör när något nytt föds. Dagen markerar stora livsövergångar, de som är lika viktiga som livet och döden. och Transformation är tröstaren genom förändring, den som stannar vid vår sida genom upplevelse av kaos. Upplevelsen av kaos är tecknet på att en stor förändring av livet pågår.

Genom att leva livet som ett ständigt slagsmål för överlevnad, glömmer vi att tänka. I dessa tider som är så förvirrande, och vi så splittrade som vi är, är det lättare acceptera andras sanning utan att tänka på det.
Våra lägre tankar gör att det är "säkrare" att följa med vad andra tycker för att upprätthålla harmoni i våra relationer. Det viktigaste syftet med medvetandet är att lära sig att tänka för oss själva.
Kaos är "platsen i mitten" mellan det gamla och det nya. Bekanta gamla sätt är borta, och nya sätt är ännu inte bevisade. Vi kanske resonerar att "kaos" är också hur framtiden kommer se ut. Transformation påminner oss om att saker är upprörda, och vi ser inte den klara bilden förän balansen återställts. I en osedd värld har en ny vibration splittrat de omgivande atomerna, som kommer att falla på plats i ett nytt arrangemang, i symmetri med deras egen rytm och rörelse.
Vi håller kraften av intention, att påverka hur bitarna kommer att falla tillbaka tillsammans.
6 Transformation hjälper oss att behålla vår fart genom att hålla tillit till framtiden. Dagen idag är Clairvoyantens dagtecken, den som kan se vart vi går, och mitt i allt kaos hjälper den oss att fokusera på framtiden.

Den högsta upplevelsen av frihet.

Transformation är vid vår sida för att påminna oss om hur vi ska arbeta på toppen av vår egen förändringsprocess. Den energiska Ton 6 jämförs med en stor idrottsman som preseterar på topp. Efter att ha tränat och praktiserat, blir stegen ett naturligt sätt som "går av sig själv". Atleten går in i tävlingen och engagerar all sin medvetenhet mot mållinjen.

Dagens symbol kan ge oss modet att springa i mörkret, mot det ljus som lyser där framme. Den litar på sin förmåga att se in i framtiden för att veta att för varje hinder vi möts av i mörkret, kommer vi att veta exakt vad vi ska göra i det ögonblicket, och hinderna upphör att vara.

Var och en av de 20 dagsymbolerna är arketyper som speglar de olika aspekterna av uppfattningarna om en gudomlig medvetenhet. De representerar 20 sätt att närma sig en Intention, 20 sätt att tänka på. Orm har avfyrat hjärnans "mottagare" med en elektrisk laddning av Guds medvetenhet, och "tände säkringen" för ett uppvaknande av högre medvetenhet. Den "mjuka handen" från Transformation vet exakt vad man ska säga, och uppmanar oss att dokumentera i vårt sinne, varje moment av processen och påminna oss om att vi upplever en gudomlig händelse i propotion till "en gång i livet". Födelsen av vår nya medvetenhet lovar en välsignelse högre än vi ens kan föreställa oss.

Med känslan av att veta vår framtid kan vi investera allt av vad vi är. Vi behöver inte oroa oss för en illusion, att ett hinder för stort för att övervinna ligger någonstans på vår vägs mörker. Transformation guidar oss på resan genom mörkret, på tillitens hopp som den gudomliga källan som skapade oss, och känner till vägen. Genom att springa i mörkret, kommer vi att känna till den högsta upplevelsen av frihet.

En ny gryning.

Detta var det budskap som Krokodil planerade för perioden av en ny gryning, det sätt vi skulle läras oss att förnya våra liv. Världen nedan har lärt oss att vara försiktiga. Varje världsligt val baseras på en intention att överleva. Vårt sätt att skapa mark i Anden är en lika och motsatt reflektion. Vi kastar all försiktighet till vinden och tror att vi kan stå i vår egen sanning för att komma fram till drömmen av vår intention. Vi behöver inte kompromissa vem vi är för att utföra vår högsta aspiration av att vara.

Mina mänskliga ögon ser denna kompromiss av världsliga avsikter. Vi är delade i vad vi tycker är "rätt". Båda sidorna är så övertygade i sin egen "tro på vad som är rätt" att även "ondska" tillämpas som ett "medel till ett gudomligt slut". Båda sidorna "hatar" varandra.
Sanningen vi fortfarande inte kan se är att från hjärtats är båda sidorna i perfekt överenskommelse. Vår medvetslöshet har gjort det möjligt för andra att skapa en illusion av separation, och skyller på den "andra" som den som står i vägen för "rättvisa". Vi fångas omedvetet i en snara av oförlåtelse.

Krokodilen väcker vår medvetenhet till enighet av vår erfarenhet. Vi är tröstade att veta att kaos är inget att frukta. Krokodil vägleder oss för att fortsätta drömma vår dröm, genom att glömma att falla ner och istället hoppa framåt på tillitens vingar. 

Mästartal 66.

6 Transformation är den 6: e tonen och dagsymbolen i 6: e positionen för de 20 arketypiska energierna. Nummer 66 fördubblar vibrationerna och energierna i nummer 6, attributen för humanism, service till andra, hem och familj, hushåll och socialt ansvar, nåd, tacksamhet och enkelhet. Nummer 6 avser också materialfrågor och tillhandahållande. Nummer 66 är ett kraftfullt nummer av ovillkorliga kärlek, helande och tro och förtroende för det gudomliga. Nummer 66 är ett budskap från dina änglar för att uttrycka din tro och lita på universums välvilja, eftersom dina dagliga behov kontinuerligt uppfylls. Änglarna hjälper, styr och stöder dig med att manifestera dina mål, önskningar och önskemål. Ge dina rädslor eller oro över materiella problem till änglarna för helande och transmutation, och lita på att när du lever dina andliga sanningar kommer alla dina behov tillgodoses. Var öppen för att ta emot och acceptera hjälp från dina änglar, de andliga rikena och andra människor i ditt liv. 

Blå fullmåne i vågen.

I kväll är det en "blå måne" som är en fullmåne i vågen. Fullmånar är kända som slutsatser, och även då fler barn föds. Vågen lyser upp en avsikt av balans och rättvisa. Detta är tröskeln för en gudomlig händelse i proportion med livet och döden. På 7 Hjort den 1 april, kommer en ny "Guds hand" att återföras till världen från andens rike. Genom en synkronisk magi firar vi den andliga återfödelsen av "Kristus Ande", och vi väcker upp en sanning om "Kristus medvetenhet" inom oss själva. Vi är födda till världen med en medvetenhet om ovillkorlig kärlek, och i armarna till en gudomlig mor, Krokodil, kommer vår första upplevelse att ses genom ögonen av medkännande kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit