Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att vi får varje andligt verktyg vi behöver för att övervinna våra mänskliga begränsningar. Jag är tacksam att medvetenheten om ovillkorlig kärlek ger oss modet att se oss själva. Jag är tacksam att vi får varje andligt verktyg vi behöver för att övervinna våra mänskliga begränsningar. Jag är tacksam att medvetenheten om ovillkorlig kärlek ger oss modet att se oss själva.

1/4-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Hjort / MANIK: Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och är inte. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

WAYEB: Dag 5, sista dagen i månaden.

Peakdag: Balans

Dag 7 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Balans.

Tone 7 är stället för balans på toppen av pyramiden. Vi har avslutat vår första klättring av ny andlig tillväxt. Ansträngningen av vår Intention kommer att balanseras ovan och nedan, och detta är en plats för personlig "redovisning" som innehar en avsikt att reflektera.

Transformation hjälpte till att frigöra oss från vårt förflutna och gå med förändringsflödet. Vi kan ändra oss, och vi hittade ett nytt rörelsesmönster där nya vanor leder till nya val, och det enda som betyder något är vem vi är nu.

Hjort håller betydelsen och syftet med vår omvandling. Hjort är Dagens symbol på Maya-prästen eller shamanen, den som tjänar gemenskapen. Maya-prästen är inte en "predikant" utan en som leder de heliga ceremonierna.
Symbolen illustrerar Handen, ett annat namn för MANIK. Pekfingret och tummen griper en gnista som kompletterar en krets till gudomlig medvetenhet. Heliga ceremonier och ritualer förbinder oss med det gudomliga. De markerar tid och plats för Skaparens medvetenhet, och genom denna anslutning kan vi dra all styrka vi behöver genom gudomlig intervention.

I synkronitet med påsken överensstämmer Hjort med "Guds hand" som erbjöds världen, den som skulle visa ovillkorlig kärlek och förlåtelse. "Kristi Ande" visade Betydelsen och syftet med att leva i samklang med en gudomlig Skapare. Vi kan se att ett gudomligt ljus reflekterat genom människan är evigt, ett ljus som kommer att fortsätta att lysa.

Hjort sägs vara Anden som upprätthåller pelarna i de 4 riktningarna. Hjort upprätthåller konstruktionen av en värld av anden, genom att stå tyst i sin egen Sanning. Så är vi stärkta att stå på vad vi tror på. Det vi höll i tro kommer att bli vår grund.

Spirituella verktyg.

Hjort  är den som har tillgång till  alla spirituella verktyg. Idag kan vi få ett verktyg av medvetenheten som hjälper oss att komma ihåg. Hjort utmanar oss att stå i vår egen integritet. Kraften vi ges är gudomlig, och för att utöva vår gudomliga auktoritet måste vi vara obefläckade i våra avsikter. Hjort födder "Guds hand" i världen. Vi är representativa för en gudomlig auktoritet. Våra egna avsikter måste återspegla de gudomliga avsikterna vi tjänar. Genom en handling av balans och ömsesidighet gör Hjort det möjligt genom de Andliga Verktyg vi ges.

Dagens viktigaste verktyg är vaksamhet. Cherokee´s dagsymbol av Hjort beskriver dagtecknet som den manliga hjorten - det kraftfulla rådjur som tar ansvaret för helheten. Vaksamhet är Hjortens medel för självbevarelsedrift. Genom vaksam medvetenhet styrs hjortens rörelser av syfte - redo att röra sig som en vägledare av gudomlig skönhet.
Som ett blå dagstecken i väst, vilar Hjort i riktning mot Vatten och våra känslor. Hjort kan få oss ner på knä i ödmjukhet och, erkänna vår egen begränsning. Hjort håller makten att ge oss den andliga gåvan som vi behöver för att stiga ovanför den, och kan ge Gudomlig styrka till vår dröm om intention. Vi kan få en ny tro och hopp i kraften att förändra våra liv. Hjort kan presentera det andliga verktyget som etablerar vår harmoni och balans, genom att hjälpa oss att urskilja vår egen mening och syfte.

Mästartal 77.

Ton 7 och Position 7 av Hjort reflekterar mästartalet 77. Det fördjupar och förstärker aspekterna av Hjort, den som betjänar helheten genom sin vigilantiska uppmärksamhet. Nummer 7 hänför sig till inre visdom och intuition, kontemplation och skönhet, förståelse för andra, inre styrka och uthållighet. Nummer 77 erkänner en prestation i våra empatiska och psykiska förmågor och vår beslutsamhet för andlig upplysning och uppvaknande till vårt sanna livsyfte. 

Hjort klarar av att dämpa dåliga influenser och negativa energier så att vi kan stiga över våra mänskliga begränsningar. Hjort är en dagsymbol som försvarar folket och offrar sig själv för andra. Våra andliga sinnen antänds när vi antar detta högre syfte.

Hjort håller också kraften av harmonisk resonans. Genom en vibration av ovillkorlig kärlek dras lägre vibrationer in i sympati. Med hjälp av dagens symbol kan vår reflektion lyfta vår medvetenhet till en högre vibration inom oss själva som drar andra att följa efter.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.