Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen som avsedde för oss att se gudomligheten i vårt själv, också avsedda för oss att se gudomligheten i helheten. Jag är tacksam att Skaparen som avsedde för oss att se gudomligheten i vårt själv, också avsedda för oss att se gudomligheten i helheten.
26/5-18
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton. Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Air

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 62 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Manifestation.

Ton 10 har avsikten att manifestera. Vi presenteras med sanningen för vår omvandling som utfördes genom ett gudomligt gemenskap med Skaparen. Vi får möjlighet att hävda vår högre medvetenhet. Manifestationen av vår avsikt håller en välsignelse och ansvaret för att hävda det för vårt Själv.
Ton 10 erbjuder en upplevelse som skulle hjälpa oss att se förändringen som har uppenbarat sig i vårt liv. Det här är ofta en dag när vi presenteras med en erfarenhet som vi känner till, bara för att upptäcka att vår uppfattning om den har förändrats. Det sätt vi uppfattar vårt liv, våra relationer och världen runt oss förändras genom en omvandling till högre medvetenhet.

Våra andetag.

Vind är andedräkten och andningen i livet. Vind bar Skaparens röst som manifesterade skapelsen genom det talade ordet, och påminner oss om vårt samband med varandra i varje andetag av vårt liv.
Vind är ett heligt andetag som drar ljuset av liv och lycka. Vinden talar till oss som Skaparens röst och den som bär vår heliga Rök av våra böner till Himlen och till Skaparen. Luft är det grundläggande elementet i livet, som delas av varje levande sak.

Kanalens period har kallat våra hjärtan hem där vi kan upptäcka att vi är En i familjen av Guds Medvetenhet. Vår familj kan existera var som helst där livet erbjuder andning. Vi är En med allt som delar den heliga andan.
Idag kan vi manifestera vår gudomliga familjs medvetenhet på jorden. Vi kan se att vår familj sträcker sig till allt som drar livet från elementet av luft. Vi kan se det gudomliga förhållandet i naturen som upprätthåller den perfekta balansen mellan elementen, genom ett gudomlig utbyte.

Vi var inspirerade av Kanal att känna till kanalerna genom vilka vi alltid kunde vara En med Skaparen. Vid ett altare inom skulle vi inse att en gudomlig medvetenhet skulle ingå i alla riktningar i vårt liv.

Vi lärde oss värdet av relationerna i vårt liv. Genom vårt förhållande till Skaparen skulle vi veta att vi är gudomliga barn. Som En med mänskligheten skulle vi alltid hitta någon som skulle förstå vår sorg och fira vår glädje. Tillsammans skulle vi hjälpa varandra att komma ihåg. Som ett med Moder Jord skulle vi lära oss allt vi behöver veta, och upptäcka att vi är en skapelse av lika stor skönhet.

Transformation.

Förvandlingen skedde smidigt, och genom förändringar så små att de knappt sågs. Det fanns ingen enskild livsförändrande uppenbarelse eller händelse. Bara 4 år senare ser jag hur drastiskt hela mitt liv vändes om. Miraklet är att de som tittar utifrån, har nog svårt att se att någonting förändrats. Jag hittade lyckan som inte påverkas av världens omständigheter. Jag kan inte tänka på en större gåva av varaktigt värde. Det här är en dag att erkänna och välsigna varje tecken på Transformation, vare sig det är stort eller litet. På den långa resan genom livet tar det bara en liten justering för att komma fram till en helt ny destination. Det kommer fortfarande att finnas tvivel längs vägen, men de kommer att börja falla bort. Det kommer att vara orättvist, men dag för dag kommer valet av lycka att bli lättare att göra, tills orättvisor ses fullt ut som en illusion och slöseri med dyrbar tid.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. :)

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..