Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
4/9-18
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hearth / O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammet svart som natten. Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort. Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL-Natt-Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 163 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Tid för reflektion.

Ton 7 har intentionen att balansera ovan och nedan. Det som vi skapar i ett rike, balanseras i alla andra riken, i Sinnet, Materiellt och i Anden. Våra rörelser gjorda i något rike har ett direkt inflytande på de andras tillstånd.

Natt är drömmaren och ljuset som lyser i mörkret. Mystiska upplevelser är associerade med AKBAL eftersom det gör en koppling mellan vår intelligens och intuition. Den kopplar oss till högre dimensioner och talar till oss genom våra drömmar.

Natten är bosatt i väst, riktningen för våra okända upplevelse, den "hårda vägen i livet" och tomrummet som håller obegränsad potential. Innan vi ser och definierar vår framtid kan allt hända. Natten är rik på potential. Det som vi definierar som verkligt i våra drömmar, kommer att bli verkligt i alla våra existensområden. Detta är skapelsens mysterium som människan kämpar för att se, som en osynlig kraft av vår andliga natur. När vi behärskar denna Sanning, håller vi "nycklarna till kungariket." Detta är Ljuset av AKBAL, den drömmare som tror på drömmen.

Ton 7 är en ton av reflektion för att se allt som är och allt som inte är. På toppen av pyramiden av vår klättring av andlig tillväxt får vi möjlighet att se långt i alla riktningar. Det är en plats att reflektera över vår erfarenhet. Det som vi definierar som vår Sanning kommer att bli sant i vårt sinne, kropp och ande. Som en gåva från ovan till nedan, hjälper AKBAL oss att urskilja Sanningen om andligt inflytande på vår erfarenhet av Moder Jord. Detta är en dag när vi kan höra andens röst, och veta att det är verkligt.

Obegränsade upptäckter.

Vi är taktila av naturen. Vi är benägna att se verkligheten, vad vi kan uppleva, genom våra sinnen av syn, beröring och ljud. Vi kan lätt tro att rösterna i vårt huvud bara är våra egna slumpmässiga tankar. Vi kanske även kämpar för att höra det som en riktig röst. Vi tror att endast ett fåtal kan få direktmeddelanden från ovan, men med tanke på att vi alla skapades lika, hör vi alla Andens röst.
Vi kan spendera en livstid hörandes det i bakgrunden, men tills vi upptäcker det, kommer det fortfarande vara okänt. Bara genom ett försök att med högre medvetenhet - ett val att uppmärksamma våra tankar - kommer vi att känna till denna rösts verklighet.

Andens rike är den "magiska världen" som delades med Människan genom Skaparens Gnista. Inom Andens rike har vi nycklarna till Skapelsens kraft. När vi väl inser det, låser vi upp dörren till obegränsade upptäckter.

En drömmande dag.

Idag är en viktig dag av Anden. Natten kan påvisa för vårt medvetande, det djupaste lidande från våra upplevelser av det okända. Natten är det sammanbrott som leder till det stora genombrottet. Alla våra erfarenheter av ovillkorlig kärlek är ett genombrott. Erfarenheten transformeras när vi delar sammanbrottet i kommunikationen med Skaparen. Natten är den röst som bryter igenom med kärlekens röst.

Dagens energi rymmer potentialen för en andlig upplevelse. Den är en röst som talar till oss i våra drömmar, oavsett om vi sover eller är vakna. I dag kan vara en drömmande dag då vi kan känna oss avskilda från verkligheten. Vi existerar i mellanrummet av möjligheter. Intentionen av Ton 7 kan hjälpa oss att reflektera över våra erfarenheter. Sanningen vi uppfattar kommer att bli verklig i vårt hjärta, sinne, kropp och själ.

Det här är en dag som väcker vår Andes sinnen. Du kan skriva Natt-gudomlig kommunikation, på din kalender. Om du inte redan har lagt märke till upplevelserna på denna dag, kan du notera din erfarenhet, så att du kan se tillbaka och känna igen det igen, när en ny AKBAL-dag kommer.

Cherokee´s dagsymbol av hjärtat, är symbolen på den heliga elden som brinner i mörkret. Hjärtat är "rådets eld", där de äldste samlas för att tända elden genom natten. De väntar på oss och längtar efter att dela sin visdom. De kan inte ge oss svar som vi måste hitta för vårt Själv, men de visar vägen att urskilja Skaparens röst.

Ett stearinljus kan lysa upp mörkret. Även en svag strimma av ljus från en avlägsen Ande håller ljuset för vår riktning. När vi närmar oss kommer vi att upptäcka att det som såg ut som ett litet ljus på avstånd, är i själva verket en rasande eld.

Andens skönhet.

De äldste var starka i sin undervisning om Andens skönhet. De lärde oss att när vi känner Andens närvaro är det rätt och bra att fråga "Vem är du och vad vill du?" Om svaret inte är klart kan vi välsigna det och beordra det att lämna, och be de uppstigna Mästarna om hjälp för att eskortera bort den. 

Vi kommer att känna den gudomliga andens röst genom innehållet i dess budskap. Skaparens röst kommer alltid att vara ett budskap om kärlekens hopp, löften och mirakel. Vi kommer att känna igen det när det rör vårt hjärta. Vi kan be att det gudomliga är med oss nu genom denna omvandling, för att tillåta kommunikation endast från de andar som stödjer kärlekens högsta avsikter för helheten.

Varje arketyp av kalendern tjänar i rollen som både en guide och ett sätt att vara. Vi kan tjäna som AKBAL genom att tro på varandra. Vår tro på andra kan manifesteras från ovan till nedan. Vi förändras av dem som ser oss, och erkänner oss i drömmen om vem vi vill vara.

En direkt kommunikation med det Gudomliga.

Jag undrar om vi alla delar samma önskan om en direkt kommunikation med det gudomliga. När jag var liten kunde jag be att det Gudomliga skulle dyka upp vid min säng innan jag skulle sova. Jag ville veta att Anden var riktig. Jag ville se det i min värld, för att helt kunna tro på att det jag såg för min inre syn, var verkligt. Jag kommer ihåg att jag undrade vad jag skulle göra om det Gudomliga verkligen kom fram..

Vi behöver göra  "små tillmötesgåenden" för att upptäcka en gudomlig andes närvaro.
När vi kan erkänna den gudomliga röstens närvaro i det lilla, som en tanke som passerar, kan vi så småningom starta en kommunikation och senare ett helt samtal genom Anden. Vi kan inse att den röst vi hör, alltid har varit där. Vi insåg det aldrig, för vi trodde att de var våra egna tankar, men genom gåvan av medvetenhet kan vi känna skillnaden. När vi blir medvetna om en gudomlig korrespondens, blir det ett nytt uppvaknande.

Jag vet att samma erfarenhet händer med dig. Om det inte riktigt är där än i ditt medvetande, handlar det bara om att bli uppmärksam om dina egna tankar.
En liten förändring i Anden kan förändra allt i livet, bara genom att veta att allt kommer att bli bra.
Vi är redan "tillräckligt" och "värdiga" för att ett gudomligt medvetande ska utvecklas inom oss, och omvandla våra rädslor och tvivel till tillit och tro.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..