Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Moder Jords skönhet går att ses trots de svåra prövningar vi ibland går igenom. Jag är tacksam för att Moder Jords skönhet går att ses trots de svåra prövningar vi ibland går igenom.
21/5-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 57 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Jorden i Mayakalendern.

Jorden är symbolen för Moder Jord och rörelse. Moder Jord är källan till all visdom och kunskap, och representerar varje resurs Människan någonsin skulle behöva för att leva våra liv på ett bra sätt.
Ned till de finaste detaljerna är jorden en levande illustration av Skaparens intentioner om skönhet och överflöd. Hennes rörelsesätt upprätthåller balansen mellan Ljus och Mörker. Genom rörelse skapar hon tid och tillåter människan att markera årstiderna och att navigera efter stjärnorna. Genom Moder Jord kan vi dra kunskap om oss själva och hela universum.

5 Jord är en symbol på rörelse. Syftet med Kanalens period är att dra Skaparens Ljus. Aztek definierar perioden som en cykel av att veta den övergående naturen av allt vi får i livet. Det är en påminnelse om att se framgång och misslyckande som saker av ödet, och inte en reflektion av vad vi själva är värda. Vi får modet att ses, precis som vi är, snarare än att gömma oss i skuggorna.Vi kan förbise våra egna misslyckanden genom att centrera våra liv runt en gemenskap med Skaparen. En gudomlig kraftkälla kommer att skapa medel för harmoni och rätt relationer. När vi kommer ihåg att fortsätta vända oss till vårt altare inom, kommer vi att skapa de resurser av momentum att skapa ifrån, för att upprätta en gudomlig rytm och mönster av rörelse.

I en klättring för ny andlig tillväxt, höjer vi nya färdigheter. Vi kommer att göra misstag. Vi kommer att köra in i situationer där vi glömmer, eller inte kommer ihåg vad som ska komma näst. När vi lyssnar på en sång fokuserar vi på melodin. När vi fortsätter spela, är melodin vad publiken fortsätter att följa. Vi slutar inte lyssna över en missad not.

Vi kan alltid veta att nästa rätta steg är att vända sig till Skaparens Ljus och att fortsätta framåt. Vi uppnår tillväxten för ett nytt liv när vi kan stiga från askan av våra misstag.

Detta är en viktig Sanning som vi skulle visa i vårt hem och vår familj. När vi koncentrerar oss på misstag och bedömningsfel håller vi människor ansvariga och fixerade i ett ögonblick. Vi kan avskräcka andra från att gå vidare eftersom de identifierar sig mer med misstaget än deras intention av rörelse.
I stället kunde vi guida andra för att vända sig till en inre resurs som skulle hjälpa dem att övervinna framtida misstag. Vi skulle kunna erbjuda resurser av återhämtning och fart.

Det här är en dag för att uttrycka vår kärlek till Moder Jord. Hon har fortsatt att fortsätta återhämta sig från de misstag som Människorna har påfört henne. Hon är trogen i sin egen återhämtning av sina resurser. Allt som ges till henne omvandlas till en ny början. Från vår mänskliga aska skapar hon näring för att växa något nytt. Vattnet från vår kropp och blod återvänder till floder och vattendrag och faller som regn från himlen.
Moder Jord håller mänsklighetens kollektiva kropp. Precis som hennes atmosfär håller varje mänskligt andetag, håller hennes kropp oss för evigt i hennes armar. Hon är den enda källan som ständigt rymmer Människans familj.
Hon lyfter upp oss med en demonstration av evig rörelse, och hennes eviga rörelse har alltid lovat att dra oss till en ny gåva av liv, ljus och lycka.

Maktens resurs, som vi kan dra till vår andliga tillväxt, är rörelsemomentet. Vi borde aldrig ge upp bara för att vi har gjort ett misstag. När vi knäböjer vid vårt altare kommer vi att komma ihåg att ödmjuka oss själva, och att acceptera att misstag och misslyckanden är oundvikliga. När vi vänder oss till gemenskapen med Skaparen kan vi dra den gudomliga kraften för att fortsätta. Vi kan se att vårt misstag inte betyder att vi måste gå tillbaka och börja om igen. Istället kan vi fortsätta melodin som redan är igång.

Det som alltid vänder sig till Skaparens ljus är Uni-Versums enda sång. Alla planeter i familjen i vårt solsystem upprätthåller ett omlopp som återvänder till solen. Detta är inte en solo-prestation, utan en kör. Att sjunga ihop, kommer att lämna misslyckanden bakkom, i melodin som fortsätter...

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..