Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa. Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa.
22/11- 2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-Nord,  Element- Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 242 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Vi renar våra tankar.

Peaktonen 8 initierar transformationsfasen av denna period. Vår klättring till toppen av pyramiden var en mänsklig ansträngning av tillit. Energin skiftar från en klättring till vår nedstigning som en osynlig kraft som börjar dra oss framåt.

Ton 8 håller intentionen av gudomlig rättvisa med Skaparens retur i ett löfte om ett heligt utbyte. Den insats av medvetenhet som Entiteten investerar på att hålla visionen av vår dröm, balanseras av en lika stor insats av Universums Entitet

Vind är andetaget av liv och andetaget av Anden. Genom luftelementet är vi alla anslutna som En då vi andas och andas av Främsta Skaparen. Cherokee´s Virvelvind är dubbelhelixen som bär röken från våra böner till Skaparen. "Vind för med sig energi för ett frågande sinne, lärande och visdom."

Varje transformation bygger från den Högre grunden av den sista. Vi steg upp från Vindens period och nu återvänder Krokodil på 8:e Transformationstonen som vinden under Örnens vingar.

Luftelementet hänför sig till sinnet, som är placerat i norr, riktningen för det gudomliga sinnet och de uppstigna mästarnas kollektiva vishet och vår egen erfarenhets visdom. 8 Vind är Transformationens andning som kan rena våra tankar.

Vi är förändrade.

Den 13:e månaden är ett firande av den nya "Jag Är" som vi har skapat som en Intention av vårt hjärtas önskningar. Det gudomliga syftet med vår uppstigning är uppenbarelsen av vår egen omvandling. Våra ögon av medvetenhet öppnas till ett återskapande av vårt själv och till fröet som föddes från vår frukt av vår skörd. Vårt sinne är förändrat om vårt själv.

Om vi tittar noga ser vi Sanningen att det var Främsta Skaparen som förändrade oss. Vi deltog frivilligt genom valet för Skaparen att göra det så. Början av varje skapelse, klättringen av varje period i Tzolk'in, började i Enheten av att vara En. Varje intention av andlig tillväxt och varje dröm initierades av andens gudomliga andetag, en röst från "ovan". Genom att ge upp vår mänskliga vilja (rädslor av separation som finns naturligt inom hierarkin), erbjöd vår medvetenhet att Skaparens drömmar föddes genom oss, på vår egen väg som vårt egen uttryck av kärlek.

Skapelser som är födda av våra gemensamma intentioner om ovillkorlig kärlek, garanteras av ett gudomligt löfte att alltid vara med oss. Oavsett var vi befinner oss på Moder Jord kan vi hävda vår egen plats av helig grund. Precis som Jorden gjordes som en helig grund, så är våra mänskliga kroppar en jordens skapelse, uppbyggd i form av ett levande väsen av gudomligt medvetande, att veta vad vi är "gjorda av" och vad vi var avsedda att bli. 

Skapat av samma andetag av liv och ande som definierade ALLA lagar, kan våra tankar renas av medvetandet att en Gudomlig Lag av rättvisa för mänskligheten, infördes redan från början, som en kärleksgaranti som skulle vara för alla Tid.

Livets Kalender.

Tzolk'in var bland de skapelser av gudomlig avsikt som delades med oss som livets kalender. K'iche hänvisar till deras kalender som den "vita vägen" som leder till vårt gudomliga öde. Kalendrarna av norr (Yucatec) och Syd (K'iche) visar "vägen" från två olika perspektiv. En rör sig medurs och den andra moturs. K'iche börjar sin runda från mitten från ett Yucatec perspektiv, som börjar rundan på 1 Hund, en vit dagsymbol av norr som representerar ovillkorlig kärlek. En tradition observerar vår perfektion i början och en mening och syfte att bära detta ljus på vår okända resa. Den andra traditionen firar denna perfektion som fullbordandet av vår mänskliga transformation, i slutet.

Vår början gjordes i valet att återförenas med Främsta Skaparen, erbjuda vårt själv till handen som skapade världen och alla dess regler av gudomlighet. Att leva i Integritet i detta rike av Anden, är den största regeln, ovillkorlig kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..