Din dagliga Mayakalender.

19/3-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Denna energi är den som lägger grunden för hela perioden.
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med. 

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 14 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Jaguarens period.

Jaguar / IX guidar en andes resa i den materiella världen. Detta är en period av "Mörker" - en applikation av Krokodilperiodens inspiration. Vi vaknade till vår andliga identitet. Nu lär vi oss hur vi går mellan dimensionerna ovan och nedan. Jaguar är mystikern och shamanens dagsymboler och har stor potential för andlig upplevelse. Jaguarens magi är dess vibrationer av tacksamhet för Moder Jord. Under hela denna  cykel, kommer Moder Jord att tjäna som en inspiration av medvetenhet.
Jaguar kan lära oss hur vi skiftar mellan jordens "mörker" till "ljuset" i andens rike för att förstå vår nya väg i världen.
 

Ett samtal och ett svar.

De första 20 dagarna av Tzolk'in-kalendern håller energin i nummer 1. Den 1:a månaden markerar en cykel av gudomlig inspiration, en katalysator till högre medvetenhet. 
I en 260-dagars cykel av transformation, vår omvandling, är den första månaden groningen av ett nytt frö av oss själva. Vi är uppvaknade genom ett samtal från Skaparen. Den 2:a månaden är cykeln av vårt svar genom vårt uppvaknade i medvetenhet. Månad 1 och 2 upprättar vårt förhållande till Skaparen.

De kommande 13 dagarna i Mayakalendern.

Vi börjar igen. Ton 1 returnerar oss till enheten och enhetens vibrationer med Skaparen.

Krokodilens period öppnade vår medvetenhets ögon. Hon erbjöd inspirationen att vårda vårt andliga väsen.
Vi lärde oss att gå vidare i Anden är att investera vår medvetenhet i en avsikt, en dröm som vi skapar i vår fantasi. Med tanke på vår fri vilja är alla val upp till oss. Det spelar ingen roll vad vi skapar, så länge det är något vi älskar. Där det finns kärlek, leder alla vägar till vårt gudomliga öde.

Jaguar, transformatören, kan röra sig i alla dimensionerna och till vilken tid och plats som helst. Vi kommer att ledas av en medvetenhetsmästare som känner Moder Jord som "baksidan av sin hand". Jaguar är dagens mest andliga tecken, som bevakar de heliga platserna, templen och altare där människor gör ett erbjudande. Jaguaren går osynligt, högt medveten om sin omgivning, och ofta är det enda tecknet på en Jaguar,  de fotspår som den lämnar efter sig. Vår helt nya ande av medvetenhet tar sin första promenad i människans värld av det okända, mörket.

Jaguar är ett element i Maya-språket som uttrycker den "feminina" aspekten. Den gudomliga kvinnan håller makten av urskiljning, styrkan att uppfatta meningen och syftet med gudomlig inspiration (den gudomliga maskulina aspekten).
Jaguaren  är Shamanens och mystikerns dagsymboler, som går mellan två världar. Jaguarperioden kommer att balansera de maskulina och kvinnliga aspekterna av medvetande. Jaguar kan lära oss hur vi skiftar mellan jordens "mörker" och "ljuset" i andens rike, för att skapa vårt nya sätt i världen.
Tzolk'ins aspekter av "ljusa" och "mörka" cykler reflekterar Människans binära process av förståelse. Blåa och röda dagsymboler håller aspekten "ljus" (gudomlig inspiration). Vita och gula dagsymboler är "mörka" (applicering av inspiration). "Lyset på", vi ser Skaparens ljus. "Ljuset av", vi skapar vårt eget ljus från erfarenhetens visdom.

Jaguar, är dagsymbolen av "mörker", en promenad för att tillämpa vår nya sanning av obegränsade möjligheter. I andens rike där vårt medvetande föddes, visste vi det. I mänsklighetens rike måste vi komma ihåg. De två sidorna i oss själva kommer att arbeta tillsammans för att uppnå en dröm. Det Högre Självet kommer alltid att veta. Det nedre självet gör ett val att komma ihåg, en avsikt av mänsklig vilja. Människor går i det okända, och förvärvar visdom över tiden. Jaguar  kallar oss till ett ”Hopp av tro”, och som människa kan vi utveckla den inre styrkan att tro, vad vår ande redan vet.

Jaguar är den skapelse som älskar Moder Jord mest. Jaguar lever sitt liv självständigt, och är placerad nära marken och känner igen Moder Jord som källan till varje välsignelse. Jaguarens magi är en vibration av tacksamhet. Genom att hålla den gudomliga kvinnans medkännande kärlek, sägs Jaguar höra Moder Jords hjärtslag. En mors hjärta slår i samklang med sitt barns och delar all glädje och sorg. Jaguar är ett tecken på "andlig känslighet". Jaguaren känner Moder Jords medvetenhet och vår "mänskliga magi" kan hittas genom Skaparens Gåva till Människan, Vår Jord. Ju närmare vi är henne, desto mer kommer vi att veta att vår egen magi är verklig. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.