Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft. Jag är tacksam för att Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft.

26/8-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 184 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Svaret finns i hjärtat.

Ton 2 är dagen för Dualitet. Vi är separerade från helheten för att definiera drömmen om vår egen skapelse. I Enhet av Ton 1 inspirerades vi till att drömma om det som speglar vår högsta aspiration. På Ton 2 bedömer vi våra egna styrkor och svagheter för att bestämma möjligheten om vår dröm "ska vara eller inte vara".
Vi kan vara benägna att definiera möjligheterna genom att titta på skillnaderna mellan vårt Själv och "Andra". Vår mänskliga instinkt är att ifrågasätta det bästa vi kan hoppas på.

Natten kallar oss till en dröm bortom det rimliga sinnet, och vad vi vågar föreställa oss att vi verkligen skulle älska att skapa. Fröet hjälper oss att se till hjärtat för vårt svar. Vi kan se utmaningen av våra omständigheter, se mörkret runt omkring oss, men vi kan lösa vårt dilemma genom att vända oss till vår sanning inom. 

2 Frö presenterar en möjlighet för en urskiljning av de resurser vi kan dra, för att manifestera vår dröm. Idag är en dag att överväga vår egen mening och syftet med skapelsen.

Portaldag.(markerad grön i Tzolk´ín kalendern)

En portaldag förtunnar slöjan till andens dimensioner. En portal på 2 Frö hjälper oss att se vårt eget ljus som lyser ovanför. Genom en vision från Andens rike kan vi se att vår längtan efter kärlek är den verkliga passionen till varför vi skapar den kärlek vi utformades till, för att multipliceras till överflöd.

Vi har sett sanningen, men det börjar kännas som en väldigt lång uppförsbacke.
Ett mirakel kan förändra saker på ett ögonblick, och i våra hjärtan tror vi det finns något mer. Vi behöver inte oroa oss, för Fröer kan frodas under extrema förhållanden. Må vi tillåta Natten att driva gränserna för våra drömmar, och avslöja den som uppfyller en hemlig längtan. 

På 2 Frö kultiverar vi fälten där vi skulle växa. Frö kan befria oss från tidigare skulder och negativa influenser. Vi definierar landskapet av vår erfarenhet.

När vi ser vårt eget som frö kan vi tydligt se att  "det som vi kommer att bli" har identifierats av en gudomlig design. När vi planterar ett majskorn, förväntar vi oss att odla en gröda av majs, utan att vi människor behöver lägga oss i.

För att ett utsäde ska växa måste det resa genom mörkret för att nå solen, källan till liv, ljus och lycka. Vår ande kommer att finna sin väg genom att "känna". 
Ett frö känner dess riktning mot ljuset likväl som det känner gravitationen som håller det ner. Vi vet att våra lika och motsatta riktningar inte tillhör de världsliga saker som tynger vårt hjärta, och vi strävar mot en källa av ovillkorlig kärlek som redan är planerad som vår gudomliga rättvisa.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..