Inre Utveckling.

Välkommen till en vandring i historian och framtiden om ditt inre.

Inre utveckling kan idag handla om så mycket, men om vi verkligen kokar ner det så handlar det om att bli medveten om att vi är medvetna.

Det är vårt första steg in i en verklighet, så väldigt annorlunda från den vi upplevde tidigare. Genom att öka vår förståelse om evolutionens gång, ser vi att vi alla är del av något mycket större än oss själva, och vi börjar släppa bilden av att vara separerade från helheten.

När vi förstår att sinnet är ett verktyg som vi tidigare har haft användning av, och som nu inte längre hjälper oss vidare, kan vi uppskatta det för vad det är och börja utforska och utvecklas på ett nytt sätt med hjälp av intuitionen.