Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att våra begränsningar inte kan hålla oss tillbaka från att uppfylla vår mening och vårt syfte. Jag är tacksam för att våra begränsningar inte kan hålla oss tillbaka från att uppfylla vår mening och vårt syfte.

11/5-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 47 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dela ljuset.

Ljuset vi mottar ges för oss att dela. Detta är det val som Skaparen drömde om att vi skulle göra för att uppfylla vårt gudomliga öde. På Ton 8 är vår rättvisa tilliten transformerad till tro. I vår förståelsen av den gudomliga intentionen, skulle vi tro på den hjälp som skulle ges. Människan kunde bara uppnå en sådan hög intensitet med hjälp av en gudomlig ingripning.
Idag får vi en gåva av att ses av Skaparen. Vi ses genom Skaparens ögon i ett heligt ljus. Skaparen skulle dela medvetandet som vi är värdiga, trots våra mänskliga begränsningar. Idag kan vi uppleva nådens gåva.

Hjort  ligger i väst, riktningen för vår okända upplevelse och den "svåra vägen i livet". Idag talar Skaparen genom hjärtat, och genom elementet av vatten berörs våra känslor.
Hjorten är givaren av alla våra andliga gåvor, och uppmärksammar våra egna begränsningar. När vi blev dragna till medvetenhet om Skaparens enhet, skulle vi veta att ingenting är gömt från Skaparen. Vi skulle veta att vi är älskade trots alla begränsningar. Denna gåva av ovillkorlig kärlek ges i full kunskap om vår svaghet. Själva svagheten skulle möjliggöra vår medvetenhet om gåvans gudomlighet som vi aldrig kunde tjäna. Idag hjälper Skaparen oss att se att vi är värdiga precis som vi är. Vår omvandling görs möjlig genom det spitituella verktyget av medvetenheten om denna sanning.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..