Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten. Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten.

25/10 -2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 214 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Hjärtat som slår i tacksamhet.

Vår Gudomliga dröm om skapelsen motiveras av vår egen Jaguar Spirit, hjärtat som slår i tacksamhet. Vi fick ett tecken på ett stort livsförändring och lovades Klarseendets (Clairvoyans) gåva för att se välsignelsen i framtiden. Genom att dra samman alla våra resurser blir vår egen Ande som flödesmomentet i en gudomlig riktning. Vår mänskliga avsikt blir en kraft i Universum.

När vi följer Jaguars väg, räknandes alla Jordens välsignelser, kommer vi att inse att vi föddes i en värld av Magi. Visdomens period lärde oss att se djupare in i vår egen inspiration. Det finns så många andliga gåvor som vi tar för givet. Vi kunde hitta samma magi i alla våra mänskliga sinnen också. Varför? Var det bara för överlevnad?

Vi gör ljus av medvetenheten som sitter på vår axeln och berättar för oss skillnaden mellan "rätt" och "fel". Det verkar ha ett syfte utöver överlevnad. De är gåvor av harmoni och jämlikhet. Ju djupare vi ser bortom den materiella världens dimensioner för att urskilja den Intention som skapade det, desto mer ser vi att vi föddes som en styrka av Naturen.

Jaguaren hjälper oss att se våra egna fotspår som vi kommer att lämna kvar. Hon guidar oss till den högre förståelsen av alla friheter som vi måste skapa, för vår egen typ av lycka. Genom våra drömmar samverkar vi drömmen av skapelsen. Jaguaren tar oss bakom kulisserna som tar oss till intoningens tid och plats, där Främsta Skaparen ingriper för att våra drömmar ska bli sanna. När vi ser genom slöjan, kan vi se att Miraklerna äger rum precis framför våra ögon.

Jaguar leder oss till magiken inom vårt själv och hela skapelsen, och ansluter oss till en krets av den andliga gudomliga kraften.

Idag kan Jaguar röra vår ande och vårt hjärta genom vår egen uppenbarelse av den magi som delas med människan. Vi kan se att vi redan bor i en ny värld. När vi tydligt ser drömmen som manifesterar sig i Andens rike, finner vi det lätt att bära tiden, då vi vet att det kommer att hända.

Detta är en dag för att formförändra oss till en Jaguar. Vi kan föreställa oss rytmen på Jaguars stadiga stig, som går in i det okända under skyddet av osynligheten. Inget kan skada oss på Jaguars väg när vi är medvetna om varje steg. Tankarna med negativitet är bara ångor som vi passerar bredvid och igenom. Vi kan göra oss osynliga för dessa tankar. Totemdjuret Jaguar sägs ge oss modet att möta våra mörkaste rädslor. Genom Jaguars ögon kan vi se sanningen av vår egen Gudomliga Natur.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..