Mirakel.

Vårt "Mirakel" kommer att vara det ögonblick då vårt lägre och högre själv, kommer överens om att våra liv berörs av en gudomligt hand.