Din dagliga Mayakalender.

20/4-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformator-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn,
på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 26 av 260.

Vi är dem som vi har väntat på.

På Ton 13 uppstiger vi till Andens högre medvetenhet. Vår uppstigning uppnås genom ett mänskligt val,
att komma ihåg vår identitet i anden. Uppstigning händer inte bara med oss, utan genom att vi justerar våra tankar med Skaparens medvetenhet. Som jag skrivit om tidigare, så har vi alla våra andliga gåvor med oss.
Alla människor besitter samma uppsättning "andliga gåvor". Skillnaderna vi ser i den yttre världen, är dem som är medvetna om dem och dem som inte är det. Det handlar alltså inte om att vissa har och vissa har inte, utan om hur medveten du är. Detsamma gäller för uppstigning. Vägen finns där för oss alla. Vissa ser den, andra inte. 
Genom Intentionen uppstiger vi i stegvisa steg - en period åt gången och en sanning åt gången. Uppstigning är ett allomfattande inflytande i rikena sinne, kropp och ande som omvandlar vårt perspektiv. Världen är inte förändrad, utan sättet vi ser på den. Som ovan så nedan. När vi transformeras och ser en värld av skönhet, kommer en ny värld av skönhet att manifestera sig själv.

Förändring pågår.

Transformator / CIMI är tecknet på ett större livsförändring. Transformations symbolen illustrerar dödens ansikte som påminnelse om att någonting alltid dör när något nytt föds. Vår uppstigning från Jaguarperioden är en permanent förändring av hur vi ser på oss själva och vår livserfarenhet. Vi är födda i ett nytt liv när vi dör till en gammalt sätt att vara. Vi stiger upp genom att se vad som aldrig kan bli osynligt igen.

Dagens symbol är tröstaren genom förändring, som påminner oss om att kaos är en naturlig och normal process och tecknet på att "förändring pågår".
Symbolen håller också den andliga gåvan av Clairvoyance, gåvan att se in i framtiden. Transformation vet att vårt lidande kommer att lindras genom att hålla en vision om mening och syfte, och påminner oss om de välsignelser som ligger framåt. Transformation är handen vi är villiga att överge oss till, som den som kommer att veta exakt vad som behöver göras i ögonblicket.

Vid vår uppstigning hjälper Transformation oss att se den nya horisonterna framåt - hur de ökade förändringarna har kraft att förändra allt. Detta är en av många förändringar som vi kommer att gå igenom för att stiga till vårt högsta tillstånd av medvetenhet.

Nummer 13.

Ton 13 återspeglar undersökningens nummer 13, människans förmåga att kalla på det gudomliga för att påverka mänskliga angelägenheter genom ritualer och heliga ceremonier. Den 13:e representerar "Kristus Ande" som uppsteg över de 12. Människan vänder sin medvetenhet till det Gudomliga. Det Gudomliga är alltid medveten om oss, och från Nedan vet vi, att vi alltid ses från Ovan.
Genom en avsikt att leva i  medvetenheten om denna enhet, försvinner de mänskliga tankarna om begränsningar. Vi är födda till en ny medvetenhet om andens kraft i vårt liv. I dag är det dags för att fira de stora förändringarna, kaos och allt.

Återställandet av vårEnhet.

Arketyperna för varje dagsymbol visar på ett sätt att vara som vi kan följa. Så kan vi också vara en Hjälpare till andra som går igenom förändring. Vi kan vara den medvetna som håller framtidsvisionen för andra.

I dagens yttre värld sker stora förändringar runt om i världen, och vår mänskliga tro testas i vår uppmärksamhet med "nuet". Vårt mänskliga sinne utav orsak och anledning, kämpar med uppfattningen att kaoset är "det nya normala". 

Världens högsta resultat är återställandet av vår Enhet. Genom en uppstigning kan vi hålla ny tro i ett mirakel som återställer vår harmoni och jämlikhet i Världen. Ju mer vi känner Skaparens ovillkorliga kärlek, desto mer vet vi den gudomliga avsikten för människans öde.
Ned genom historien höll samhällen som delade en väg till andlig utveckling, en initieringsceremoni för varje "grad" av högre medvetenhet. I dagens värld går många av oss ensamma på vägen. 

Klarseende.

Krokodil och Jaguar är båda symbolerna för den gudomliga kvinnliga som erbjuder medkännande kärlek och gåvor av gudomlig skönhet. Vi började en ny runda under ledning av Krokodil, den urmoder som kände oss först i andens rike. Jaguar ledde oss till hjärtat av modern som känner vår ande på jorden. Vår heliga ceremoni kan bekräfta gåvorna från Moder Jord, som bär oss genom den tid det tar att komma ihåg vem vi är...

Så låt oss använda vår egen Clairvoyance-gåva (klarseende) för att se framtiden vi kan skapa. Jaguaren har expanderat vad vi kan föreställa oss genom att gå en väg av medvetenhet. Jaguaren undviker att ses, men lämnar fotspår bakom som leder till det högsta. Den osynliga Jaguaren går osynlig så att mänskliga ögon bara kommer att se Skaparens närvaro. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.