Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp och tro, och tron att vi går vidare till någonting bättre. Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp och tro, och tron att vi går vidare till någonting bättre.

17/10 -2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformator-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn,på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolk´in. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 206 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Att göra eller inte göra någonting?

Ton 11 har avsikten att lösa. Ordboken definierar "resolution" som "ett bestämt beslut att göra eller inte göra någonting." En ny klarhet av urskiljning kommer att lösa ett sätt framåt i avsikten att manifestera det liv vi drömmer om att skapa.Transformation är symbolen för en stort livsförändring. Vi är på tröskeln till en förändring som kommer att lösa vår plats och syfte i universum.

En naturlig övergång från en sak till en annan.

Transformation är en Mästaren på att navigera i kaoset av förändring. Genom att se framtiden kan Transformation se kaos som en naturlig del av en övergång från en sak till en annan. Symbolen illustrerar dödens ansikte för att påminna oss om att någonting alltid dör som något nytt föds. Kaoset är vår erfarenhet av att släppa vårt välbekanta förflutna för att röra oss mot den "okända" framtiden. Vår rädsla kan svepas bort av den som känner vår framtid.

Det här är den dag då shamanen gör klättringen till det högsta altaret. De ger en gåva för att få en högre inspiration av gudomlig vägledning. Vi tar vår mänskliga förståelse som en gåva till Skaparen så att den kan omvandlas genom ett högre perspektiv på sanningen.Vi måste dö till vårt gamla sätt, för att vara födas in i det nya. 

Med Transformations vision kan vi se framtiden som den skulle vara med visdomen av denna makt. Dagen idag delar gåvan av Klarseende (Clairvoyance) med oss. Idag kan vi se vår framtid.

För att manifestera förändring, ändra något.

Under Visdomens Intention av högre lärande, är vi avsedda att använda vårt huvud. Vår första impuls när vi inser en sådan makt, kan vara att tänka på alla fördelar som denna makt kan representera i vårt liv. Naturligtvis skulle vi bli glada av att veta att vi kunde skapa allt vi ville ha. Visdom skulle få oss att lösa att varje intention att skapa, skulle delas vid de högsta altaren där vi skulle veta det gudomliga syftet det kunde tjäna, om det var en lika välsignelse för alla.

Vi använder vår gudomliga urskiljning för att veta sanningen, och Transformation vägleder oss för att söka den Högre Sanningen i vår egen skapelse. Vad är meningen och syftet? Vem tjänar det? Drar Skapelsen oss tillsammans, eller drar den oss längre ifrån varandra? 
Vi har blivit lärda av de äldste att tänka och se djupt in i vårt Själv, Vår erfarenhets Visdom och den Visdom som delats av Mästarna.

Vi kan tjäna vårt själv och helheten genom samma skapelse. Visdom leder oss för att titta på den arkeologiska skatten av våra erfarenheter. Orättvisorna hos vårt djupaste lidande, kan omvandlas som en gåva för helheten.

Transformation uppmuntrar medvetandet av våra vardagliga vanor och konstruktioner av kontroll. Vi kan klängande hänga kvar vid något, bara för att det är bekant, men vi kan bryta oss fria från gamla regler som definierar hur saker ska "vara." När vi ser till vår framtid, så kan vi släppa för att låta något nytt födas i vårt liv.

Någon berättade en gång för mig att för att manifestera förändring, ändra något. Om du sätter på strumpa, strumpa, sko, sko, ändra då det till strumpa, sko, strumpa, sko. En enkel förändring kommer att öka vår medvetenhet inför framtiden som vi kan skapa här och nu.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..