Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för rörelsen inspirerad av Skaparen som leder oss in i ljuset av medvetenhet. Jag är tacksam för sången som Fader Sol och Moder Jord sjunger tillsammans när de dansar i Universum. Jag är tacksam för rörelsen inspirerad av Skaparen som leder oss in i ljuset av medvetenhet. Jag är tacksam för sången som Fader Sol och Moder Jord sjunger tillsammans när de dansar i Universum.

24/5-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd, Element - Jord.

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 60 av 260. 

Personlig uppenbarelse.

Ton 8 är en helig dag av festival och upphöjelse. Varje högre medvetenhetsnivå är uppbyggd av vår uppstigning av vår senaste insats. I vår senaste period ledde Sol oss till en ny uppenbarelse av ljus. Vi uppmanades att upprätta en förbindelse för ljus inom.

Möten med Sol är alltid dagar av personlig uppenbarelse. Solen ger ljus till det som är dolt i mörkret och belyser vad som är dolt för vår vardagliga syn. Ton 8 är en dag av gudomlig rättvisa, och ger uppenbarelsen för en livsförändrande andlig upplevelse. Ton 8 och symbol Sol fullbordar också den 3: e månadens rörelse som ger en dröm liv.

Solens period förvandlade vår vilja att vara ett med ljuset. Kanal påminner oss om att vi är alla förstfödda i en gudomlig familj. På den gudomliga rättens dag kommer det altar som vi skapat att vara invigt från ett altare ovan. Solen, den Högsta Skaparen som orkestrerade rörelserna av himlarna och jorden, återvänder på denna Heliga dag av fullbordan.

Våra drömmar om nytt ljus och ett nytt sätt att vara, stöds alltid av Skaparen. Vi styrs att ödmjuka oss till en kraft som är större än vårt själv. 8 är numret av ren ande. Vi kommer att förvandlas av den osedda makten av ljuset. Vi kan se en ny Sanning komma till Ljus från de i myndighet som har arbetat bakom kulisserna på våra vägnar. Solens ljus kan också erbjuda ett mirakel av uppenbarelsen om något vi trodde vi redan förstod.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..