Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att våra begränsningar inte kan hålla oss tillbaka från att uppfylla vår mening och vårt syfte. Jag är tacksam för att våra begränsningar inte kan hålla oss tillbaka från att uppfylla vår mening och vårt syfte.

Din dagliga Mayakalender
21/4-2018

Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med. 

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda som aromaterapi. 

Dag 27 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Hjortens period.

Vi börjar en ny period av "Ljus" som kommer att inspirera en dröm att uppfylla vårt livs uppdrag och syfte. Hjort / MANIK, även känd som Hand, är en symbolen för Människans roll som Skaparens Hand i världen.
Vår medvetenhet kommer att inriktas på inkommande inspiration, och Hjorten kommer att generera vår passion för att tjäna som vårt livs uppdrag och syfte.
 

Hjortsymbolen illustrerar handen som fattar Andens eter mellan pekfingret och tummen. Tummen återspeglar den mänskliga viljans styrka, vår auktoritets siffra. Pekfingret (pekaren) representerar en urskiljning av riktningen. Cirkeln är "Hjortens öga" som vaksamt följer de 4 riktningarna.
Genom att tillämpa vår mänskliga vilja och gåva av gudomlig skönhet kan vi vara anslutna till en källa av gudomlig vägledning. Vår rörelse i världen kan styras av en allsmäktig auktoritet.

Hjort är det dagtecken som rymmer varje andligt verktyg, och hjälper oss att se våra mänskliga begränsningar, så att ett andligt verktyg skapas för att möta alla behov. Som ett dagstecken i väst kommer det att kalla vår medvetenhet till vår erfarenhet av det okända. Ju mer vi är villiga att se vår svaghet, desto mer kommer vi att bli välsignade med andliga verktyg.
Hjortens mest använda verktyg är vaksamhet. Hjort står tyst i sin egen Sanning och observerar landskapet i alla 4 riktningar. Den sägs uppehålla medvetenhetens pelare i alla riktningar i vårt liv. Efter hjortens väg kommer vi att lära oss många sätt som vi kan stå i vår egen sanning och upprätthålla pelarna av gudomligt medvetande för helheten.

Global brännardag.

Det finns 4 globala brännardagar i 260-dygnsrundan av Tzolk'in, en brännare för var och en av årstiderna. Brännardagar representerar ett utsläpp av kvarvarande energier ... en rening och förfining. Maya prästen utförde de heliga bränderna som skulle dra samhället tillbaka i rätt relation. På dagarna som leder fram till en brännardag kan vi uppleva stressen av för mycket energi. På 4 Hund den 24/4 finns potentialen för frisläppandet av den energin, på Ton 4 som står för stabilitet. 

Klärvoajant.

Jaguar som var vår förra period av klarseende förutspådde ett mirakel i vår framtid. Den gav oss ett tecken på stort livsförändring i vår framtid, en förändring utförd av gudomlig intervention. Vi kommer att veta att det är ett mirakel, när vi ser att det var något vi var mänskligt oförmögna att göra.

Attraktionslagen.

Hjort är i stånd att dämpa dåliga influenser och negativ energi, och håller kraften av harmonisk resonans. Genom att hålla kärlekens rena vibrationer attraherar den kärlek.
Hjortens magnetiska kraft trycker bort den motsatta energin, och kommer att demonstrera attraktionskraften. 
När vi visar Kärlek lär andra sig att följa efter. I andens rike är Sanningen en spegelreflektion av den sanning som mänskliga ögon ser. I Anden ligger vår styrka i att inte försvara vårt eget, eller att övertyga andra då det inte överensstämmer med trons inre styrka. Vår största inverkan ligger i att tro på Skaparens makt att omvandla mänskliga hjärtan och sinnen.

Under guidningen av Hjort kommer vi att känna närvaron av gudomligt skydd. Hjort är ett dagstecken av väst, riktningen av vår okända upplevelse. Som en dagsymbol av vatten berör den våra känslor, och kan dra våra känslor av begränsning till ytan för ett gudomligt syfte. 
Genom vårt eget helande kommer vi att förstå andens kraft. Våra begränsningar kommer att omvandlas till vårt största vittne, och vi kommer att inspirera andra att tro, när de ser hur en makt utöver människans förklaring, har förändrat vårt liv. Vi kommer att dra andra till Anden genom attraktionskraften.

Hjort håller oss till våra högsta standarder. När vi konfronteras för bristande integritet, är den frestad att vara defensiv och envis.
Sanningen för dem som befinner sig i auktoritet och ledarskap utmanas ofta, men vi har ingen anledning att försvara vår Sanning, när våra sinnen är öppna för en Högre Sanning. Vi behöver inte övertyga någon om någonting när de är inspirerade att ta tag i makten för sig själva.

Genom att fungera som Guds hand måste hjorten försiktigt upprätthålla de gudomliga avsikterna av harmoni, jämlikhet och ovillkorlig kärlek. Mirakler är möjliga när människor upprätthåller intentionen av gudomlig rättvisa, och kan lära oss att stå fast i vår sanning oavsett vad andra tycker. Vår Heliga Intention kommer ge tillbaka sin egen gudomliga belöning.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.