Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa. Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa.
3/11-18
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1: Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Luft

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 222 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Vi siktar än högre.

Givandets period guidade oss att leva våra liv från andens rike. Vi var intonade genom ett erbjudande, en avsikt att betala tillbaka och betala vidare välsignelser av gudomligt medvetande.

Genom Kraften av Vind får vi det heliga andetaget av liv och ande. Genom en ny spridning av gudomlig visdom är vi beredda att stiga i skorna av vår nya identitet som håller en högre mening och syfte.
Vind har kraften att förändra vårt sinne, och är Främsta Skaparens hand genom Naturens Element, som ger oss ett tryck i rätt riktning.
Vi är beredda på ett heligt syfte att genomföra en avsikt som vi gjort i Anden i den fysiska världen. Genom andetaget av liv och ande, kallas vi för att andas nytt liv in i världen. Våra frön kommer inte att bäras av en mild bris utan av en mäktig vind.

Vi kan inte göra det för vårt själv. Vi måste göra det för varandra..

6 Hjort som guidar oss genom det kommande 365-dagars Haab-året, definierar detta som ett år för att bygga fart för att tjäna varandra. Intentionen av 6 är en tillämpning av Visdom bakom en hög tillväxt. Detta är tröskeln av ansträngning som kan ge oss balans. 6 har för avsikt att sätta alla våra andliga gåvor i bruk, för att använda dem lika naturligt som att äta och sova. De kommer att fungera som vinden i ryggen.

Det här är en tid för direkt kommunikation med Främsta Skaparen. Vid dagen för vår nya början påminner Vind oss om att vara uppmärksam på de ord som vi talar med vår nya skapelse. När vi använder orden, "Jag är", definierar vi en identitet i Anden. "Jag är" - är mycket kraftfulla ord. Bättre att aldrig använda dem, om du inte har gjort en gudomlig urskiljning och att du är redo att göra anspråk på manifestation.

Ton 1 är en dag med inkommande inspiration. Det heliga andetaget är vår källa till liv i anden. Ibland glömmer vi att andas, särskilt när vi är stressade eller oroliga. När vi går igenom denna period guidas vi till att använda det heliga andetaget. Med varje andetag kan vi dra in Andens liv. Vi kan dra den till de platser i vår kropp där vi känner smärta eller ångest - eller rädslan för förändring. Med varje andetag som vi drar kan vi komma ihåg de skapade talade orden som fortfarande ligger kvar i luften, och som lovade ett öde av Harmoni och Jämlikhet. 

Ur ett mänskligt perspektiv, kan vi möta tider när vi tror att vi håller fast vid tunn luft. Trots att vårt största hopp av tro kräver just det - att tro på vad vi inte kan se.

Vi börjar om på periodens lägsta energidag. Bli inte förvånad om du försöker komma ihåg vad du tyckte var så inspirerande för några få dagar sedan. Människor glömmer. Vi kan växa ut ur det, men när vi är beredda att glömma, kommer vi också ihåg att det är mörkrets tillstånd i vår nya klättring av andlig tillväxt.

Vinden kan svepa bort negativitet och mental ångest från våra liv. Genom att tillämpa Vindarketypen som den förebild som vi har fått, har vi befogenhet att sopa negativitet och ångest bort för andra och att sprida ord av tillit och förlåtelse.

På söndag är det en Global Brännardag.

En Global Brännardag markerar en växling av energi. Det är vanligt att uppleva lite överbelastning på dagar som bygger upp till en global brännardag. Du kanske känner dig överstimulerad, men utmattad samtidigt.
Bara vetskapen om detta kan öka din förståelse för dig själv och vad du går igenom just nu. För att lätta på trycket kan du göra din egen eldceremoni idag, eller en chakrarening. Jag har lediga tider i eftermiddag, och enstaka till helgen om du så skulle önska. Om du bor en bit bort, går det lika bra att utföra en chakrarening på distans. Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter så ringer jag upp dig vid bestämd tid. 

Globala brännardagar observeras med heliga eldceremonier som genomförs av Maya-prästen på gemenskapens vägnar, för att bränna bort återstående energi och återställa rätt relationer. Så på söndag är vi inbjudna att vara En i anden, och ta del av den rening som genomförs för helheten.

Praktiken av det heliga andetaget.

Praktiken av det heliga andetaget.
Helig andedräkt är ett värdigt andligt verktyg som kan användas som en central del i vilken övning som helst. Detta inlägg inkluderar andningspraxis som kan användas för:

Medvetenhetscentrering - Att dra sig själv till nuet.
Helande - Använda det Heliga andetaget för att dra läkning till kroppen
Släppa - lossa överflödig energi som upplevs som ångest eller stress

Sami Energiandning.
Följande är en övning som aktiverar psi sensitivitet, kapaciteten för kreativ urskiljning och föraning, delad från det shamaniska arbetet i Pachakuti Mesa Traditionen.

2 andetag per minut.

Andas in i 10 sekunder
Behåll i 10 sekunder
Andas ut i 10 sekunder
Upprepa i 5 till 15 minuter. Visualisera samisk energi som dras direkt in i ditt hjärta, den sjunde bröstkotan eller den vänstra palmen vid inandningen. När du behåller andan, känner du att den cirkulerar inom dig. När du andas ut känner du att den pumpar genom din kropp.

OBS! Börja med det som känns bekvämt. Små steg är också effektiva. Du kan börja med 7 sekunder och upprepar cykeln 3-4 gånger.

Helande Andetag.

En övning från den indianska traditionen är att dra andan för syftet med helig läkning. Detta kan göras för att lindra fysiskt och emotionellt obehag.

Stäng dina ögon och dra uppmärksamheten till det ställe som orsakar obehag. Placera din hand på platsen för läkning. Dra in andan genom näsan som ljuset av Anden och rikta ljuset mot denna plats, pausa sedan för att föreställa sig att det är belyst. Andas ut det oönskade och skicka bort det med en välsignelse. Andas in kärlek för att fylla den tomma platsen.

1 Vind och Dag 222.

Nummer 222 består av attributen och energierna i nummer 2 som tredubblas, vilket gör nummer 222 till en mycket kraftfull vibration. Nummer 222 bär attributen i numren 2 och 22, Mästartalet som har resonans med gammal visdom, vision, idealism och omvandling. Nummer 2 lånar ut dess inflytande av tro och tillit, uppmuntran, uppnåelse och framgång, anpassningsförmåga, diplomati och samarbete, dualitet, service och plikt, balans och harmoni, osjälviskhet, tro och förtroende och ditt gudomliga liv och själsuppdrag. 
Nummer 222 har att göra med balans, manifesterar mirakel och nya lovande och aktuella möjligheter. 

Änglanummer 222 uppmuntrar dig att ta en balanserad, harmonisk och fredlig hållning på alla delar av ditt liv. Budskapet är att hålla tron och stå stark i dina personliga sanningar. Den berättar också att allt kommer att bli det bästa på lång sikt. Lägg inte dina energier i negativitet - var medveten om att allt är omhändertaget av anden för det högsta välståndet för alla inblandade.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..