Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för den oändliga Skönheten av Moder Jord, som återspeglar skönheten av Skaparens dröm för människans lycka och harmoni med helheten. Jag är tacksam för den oändliga Skönheten av Moder Jord, som återspeglar skönheten av Skaparens dröm för människans lycka och harmoni med helheten.
29/8-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.
Gryningen av vår egen skapelse.

Dagens symbol - Jord -
Altruistisk, rationell, kontroversiell, navigator, kopplad till naturen.
Jordens trädgårdsmästare. Djupgående synkroniska kopplingar till jordens naturliga cykler och energier ger kraften i skapelser och minnen från antiken. Jordpersoner hjälper till att skingra dåliga avsikter, vanor och idéer. Detta gör dem till mycket goda rådgivare och mästare av all konst. Flitiga och intelligenta, strävar jordpersoner efter att få ett naturligt flöde till alla aspekter av livet. Genom att vara kopplad till naturens dynamiska krafter behöver jordens personer mycket frihet för att underlätta deras uttryck för migration eller sändning av fjärrkommunikation som valar, elefanter, fåglar och många andra varelser. Ibland är jordens känsliga känslor upprörda, vilket resulterar i en jordbävning av känslor, och även vulkaniskt humör.

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg - Röd (initierar), Riktning - Öst, Element - Eld

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Element Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt, och är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Eld adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga intention. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att kalla på gudomlig intervention.

Dag 157 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi är omgivna av allt vi behöver.

Vi börjar en ny resa av inkommande ljus under dagsymbolen Jorden. Vi är ledda för att upptäcka vårt förhållande med Moder Jord. Vi drömde om den värld vi skulle skapa i Anden, och Jorden kan lära oss allt vad vårt frö behöver veta i den fysiska världen. Jorden är en symbol för rörelse som skapar tid för att skilja en erfarenhet från en annan, en början till ett slut. Moder Jord har något att dela med det nya fröet som vi har skapat, och engagerar oss i rörelsen. Vårt frö kommer att vara passionerad av dess syfte och inre styrka att växa till sin egen mognad. Jorden kan inspirera oss att tro på en andlig manifestation som människan kan hävda genom alla våra sinnen, och som förenar ovan och nedan i en korrespondent rörelse. Jorden är en symbol för en gudomlig kunskapskälla. Fröet som kommer att födas i mörkret, kommer att veta att det är omgivet av allt som behövs, och kommer att veta sin väg till ljuset.

Global brännardag.

1 September, på ton 4 och symbolen Sol är nästa Globala Brännardag.
Maya prästen observerar de globala brännardagarna med heliga brandceremonier för gemenskapen. Det finns en global brännardag i varje säsong av Tzolk'in, markerad för att bränna bort resterande energier. Dagar som leder fram till en sådan dag kan upplevas som  "överväldigande" eller stressande. Eller så kanske du märker att du har mindre tolerans i dina relationer. 
Det finns en enkel brännarceremoni som du kan utföra själv, när du känner att det har ansamlats mycket energi. Följ bara länken här så står allt beskrivit hur du går till väga.
Sol och dag 160, observeras som den dag människor skapades. Profetian den 21 december 2012 var förknippad med denna dag, som en slut och ny början för hela mänskligheten. 4 Sol fullbordar den 8: e månaden av gudomlig rättvisa.

En ny månad startar.

Den 2 September går vi in i den 9:e månaden, som fullbordar vår skördecykel av Transformation. Genom en intention av tålamod erbjuder nummer 9 ett högre perspektiv på sanningen. Den 9: e månaden representerar blommans spirande som kommer att skapa fröet av en ny generation av Ande.

Portaldagar.

Jordens period innehåller 2 Portaldagar, till skillnad från den förra perioden som innehöll 10. Dessa dagar tunnar ut slöjan till andra dimensioner och gör det lättare att få kontakt med de som gått före, och underlättar även för dem att försöka nå oss med den hjälp vi behöver.
En portal kommer att förstora den kraftfulla energin av "blixten i blodet" på ton 9 Orm, på starten av den  
9: e månaden. En andra portal kommer att förstora en förståelse och sanning för vårt eget ljus på 12 Stjärna.

Moder Jord.

Knopparna som bevisar reproduktionen av ett nytt liv som föds kommer att öka en ny passion i oss själva.
När vi vet att ett nytt barn är på väg, tar våra liv en ny mening och syfte. Vi har något större än vårt Själv att leva för.

Under jordens period känns det att det nya livet, ett nytt hjärta som slår med Moderns hjärta, blir snabbare. Ett gammalt liv kommer att dö bort när vi påbörjar ett nytt sätt att leva, inspirerad av en ny generationen av liv.

Vi kanske kommer ihåg hur vi var när vi fick nyheten om att en födelse var på väg. Vi började göra våra val baserat på vårt hopp för framtiden. Livet var annorlunda när vi bara hade oss själva att oroa oss för. När vi upptäckte att ett nytt liv skulle vara helt beroende av vår vård, inkluderade våra Intentioner drömmen för deras framtid. Vi hade plötsligt en högre anledning att vara det bästa vi kunde vara.

Det här är hjärtat av Moder Jord. Hennes liv och rörelse är tillägnad oss. Hon är den gudomliga modern som ger vår näring, vård och uppfostrar oss att uppmärksamma allt vi kan vara. Hon skulle ställa vibrationerna och rörelsen i riktning mot vår största lycka.

Nu är vi jorden som ger ett nytt liv till vårt eget frö. Jorden symboliserar Jordens rörelse och Moder Jord som källa till allt. Dagen idag kan synkronisera vår rörelse med jorden så att våra sätt skulle fungera som en demonstration värdig för det nya livet vi skapar.

Cherokee´s dagsymbol är Heron, en varelse av evig vandring. Heronen är också jämförd med Phoenix som stiger från askan av dess förflutna. Med ett nytt skapande i balans har vi ett nytt liv att leva för och en ny mening och syfte. Vi får en ny passion för en livstid som kommer att sträcka sig bortom vår egen. Våra överlevnadsinstinkter skiftas bort från vårt Själv, och genom denna erfarenhet av skapelsen får vi passionen att vara hjälten för någon annan. Vi förbereder vårt Själv att vara som Moder Jord, källan till varje välsignelse.

I erkännandet att vi har givit livet till en högre generation av vårt själv upptäcker vi all styrka och alla möjligheter som ligger vilande i vårt Själv. Våra högsta ambitioner bringas till liv genom en ny intention av kärlek.

Jorden är en period av "Ljus" som ger ny inspiration för ett sätt att vara och röra oss i världen. Vi kommer att erbjudas en Vision av sanningen och vår fulla potential för att vara, genom den levande demonstrationen av Moder Jord.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..