Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem. Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem.
2/9-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 161 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Använda vår fantasi.

Ton 5 håller intentionen av bemyndigande. Krokodil representerar början på alla saker, och introducerade oss till medvetande. Som en symbol för den gudomliga kvinnan håller hon kraften av gudomlig skönhet.
Hon delar med oss, makten att identifiera vår källa till gudomlig inspiration och skaparens röst.

Hennes första lektion av medvetenhet är att vi använder vår fantasi. Hon vet att allt vi skulle skapa kommer att börja där. Hon hjälper oss att urskilja en mening och ett syfte med inspirationen som ges som gudomliga tankarna som delar idéerna för en dröm. Krokodil är ofta en dag med "vilda idéer" som kommer ut ur det blå, och hon är känd som modern för uppfinningar och innovationer. De som följer hennes vilda idéer sägs leda till sitt eget Geni.

9:e Månaden, en tid av tålamod.

På 5 krokodil går vi in i den 9: e månaden som fullbordar vår skördcykel av Transformation. Genom en intention av tålamod erbjuder nummer 9 ett högre perspektiv på sanningen. Den 9: e månaden representerar blommans spirande, som kommer att skapa fröet av en ny generation av Ande.

Jordens period som vi är inne i just nu, styr en transformation av upptäckter. Jorden är källan till all mänsklig kunskap. Från makro till mikro, berättar hon en historia om den gudomliga designen.

De äldsta andliga principerna definierar vår värld som en mental konstruktion. Vi lever alla i en värld av vår egen uppfattning. Vi kan antingen se saker som möjligt eller omöjligt, och vi kan återskapa vår värld genom att ändra vårt sinne. Krokodil är den dagsymbol som påverkar vårt sätt att tänka.

Vi har befogenheten att manifestera en ny Sanning genom våra tankar. Ton 5 förstorar Krokodilens inflytande, eftersom 5 relaterar till vår mänskliga intelligens - förmågan att organisera våra tankar. Vi får möjligheten att se saker genom ett nytt sinnestillstånd.

Det här är en dag att hålla i en penna och ett papper. Idéerna kanske inte går ihop så att vi förstår dem, eller så kan de vara rena genidrag som väntar på att bli utforskade. Krokodilens energi är känd som energin av ett upptagen sinne. Du kan använda det till din fördel, när det finns ett projekt som behöver en kickstart. 

Att fortsätta leka.

Med medvetenhetens gåva i en månad styrd av gudomlig intervention, kan vi dela vår tacksamhet för den inspiration vi kommer att ges och erbjuda vår medvetenhet som vårt heliga utbyte för att ta emot den. Det är vår värld att skapa våra egna "spelregler" längs vägen. När vi var barn var det här ett naturligt sätt att vara. Vi använde vår fantasi för att hitta på en lek som vi ville leka, och ändrade spelreglerna efter hand beroende på vad som fungerade bäst för alla just då. När leken var färdiglekt, så lämnade man den och hittade på en annan lek. Det existerade ingen sorg över att något var slut, för vi ville ju fortsätta leka, och då hittade vi på en annan lek.
Dessa lekar kunde pågå i allt ifrån en dag till flera år, beroende på hur inspirerande leken var.

Idag är det dags att fira våra drömmar och vilda idéer som antänder vår fantasi och inspiration att skapa.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..