Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de äldste som delade sina visdomsord med mig. Jag är tacksam för de äldste som delade sina visdomsord med mig.
10/4-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare.
De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 16 av 260.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Visdom.

Ton 3 är första dagen av rörelse. Vår dröm ges liv som en vibration i världen. På mikronivån i fysikens rike är atomer som existerar i en konfiguration upphetsade och skakad från varandra. Alla bitar kommer att komma till vila i en perfekt ordning, i linje med en gudomlig plan.

När våra liv verkar skaka existerar vi i kaoset som rymmer potentialen för gudomlig ordning. Högre medvetenhet håller kraften att omorganisera vår värld.

Visdom / CIB är den dagsymbol som återspeglar de uppstigna mästarna och deras kollektiva visdom. Vi hedrar dem för den visdom som de bevarade så att vi kan börja från Högre Grund. En dag kommer vi också att vara de gamla. Vår egen erfarenhet är lika helig.

Dagens symbol representerar sinnet i sitt högsta tillstånd av medvetenhet, som utstrålar medvetenhetens och förlåtelsens strålar. Visdom påminner oss om att förlåtelse är nyckeln till andens rike. Vi kan lära oss att se orättvisor som bevis på mänskligt lidande. Genom att bemästra intentionen av förlåtelse, uppväcks människans sinne till Guds medvetande.

Mästarnas lärare lämnar oss med fler frågor än svar. De äldste säger: "Svaret är i frågan." De frågor som vi vänder oss till andra att svara, blev först ifrågasatta av oss genom Anden. Anden väcker frågor för oss för att urskilja svaret.
De säger när studenten är redo kommer läraren att dyka upp. Visdom ber oss att söka visdom som en ivrig elev, redo att hitta svaren inom oss själva.
Visdom förbinder oss med de uppståndna mästarnas visdom. Må vi hedra deras visdom och deras närvaro, och följa Jaguaren till den plats där de gamla delar sina berättelser.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit