Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Skaparen delar. Jag är tacksam för en ny värld av det okända, en värld som jag kan uppleva och lära mig att navigera, genom den visdom som förfäderna och Skaparen delar.

21/9-2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Sol -
Visdom, styrka, kärleksfull, hängiven, beständig, upplysande.
Förfädernas dag och kopplingen till deras vägledning. Solens gudomliga ansikte - herre, musiker, sångare, dansare och marksman. Solar är konstnärliga, heroiska idrottare, visionärer med klokt omdöme som leder och försvarar folket. Så mycket förväntas av dem ifrån sig själva och av andra människor, att ouppfyllda förväntningar är en visshet. En ackumulering av dessa besvikelser kan leda Sol att undvika ansvar, inte acceptera korrigeringar och till och med bygga motstånd och förakt mot andra. Solar bör förenkla sina liv för att åter igen kunna stiga och lysa med ovillkorlig kärlek.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkroniseringar i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dag 180 av 260. 

En ny förståelse av gudomlig inspiration.

Ton 11 erbjuder upplösning till en ny förståelse. Ton 11 är den dag som shamanen klättrar till högsta altaret för att ta emot gudomlig inspiration.
Hunden sitter på visdom av kärlek från vår egen erfarenhet. Genom att hjälpa oss att se det gudomliga syftet genererar Ton 11 energin av dynamiska handlingar som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Sol är livets dag, ljus och lycka - kalenderns Herre. Intentionen av Sol är tänkt att vara vårt ledande ljus för att leva. Cherokee´s dagsymbol, blomman, symboliserar blommans ansikte som följer solen över himlen.

Solen förstorar inspirationen av ton 11, som den dagsymbol som delar det ljusaste ljuset. Våra möten med Solen är kända för att återvända till en uppenbarelse av ande. Solen skiner sitt ljus på vad som var dolt i skuggorna eller gömt rakt framför oss.

Solen är den Högsta Skaparen och Mästaren i alla utmaningar ... vår hjälte. 
Solen ger oss viljan att leva. Människan är bland de levande saker som är beroende av ljus för sin överlevnad. Vi är beroende av ljuset av en ny vår för vår fortsatta näring. Som Skaparen som gjorde oss, vet solen våra fulla möjligheter. Sol uppmuntrar vårt mod och självförtroende att fortsätta följa vår dröm om högre medvetenhet.

Avslutningen av den 9:e månaden i Mayakalendern.

9 är numret för tålamod. Solen ger ljus till den stora bilden. Genom att dela gåvan av att titta bakåt, har vi blivit guidade för att titta på vårt förflutna för bevis på omvandlingen av vår framtid. 9 handlar om att avsluta i ett nytt perspektiv på vårt Själv och världen runt omkring oss.

Mästartalet 99, slutför den 9:e månaden på dag 180 (1 + 8 = 9), som tillsammans förstärker energin och avsikten av nummer 9. Nummer 9 är talet för universell kärlek, evighet, tro, universella andliga lagar, karma, andlig upplysning, andligt uppvaknande, service till mänskligheten, ljusbearbetning och ljusarbetare, Leder genom ett positivt exempel, filantropi, välgörenhet, självuppoffring, osjälviskhet, öde, själsändamål och uppdrag, generositet, högre perspektiv, romans, inre styrka, service till alla, ansvar, intuition, karaktärsstyrka, lära sig säga nej, kreativ förmåga, känslighet, lojalitet, diskretion, briljans, problemlösning, inre visdom, självkärlek, frihet, popularitet, höga ideal, tolerans, ödmjukhet, altruism och välvilja, empati, medkänsla, går sin egen väg, konstnärligt geni, en expansiv synvinkel, excentricitet, kommunikation, inflytande, perfektion, magnetism, förståelse, förlåtelse, medkänsla och sympati, visionär, plikt och kallelse, skyldighet, mystik, optimism och gudomlig visdom. Nummer 99 är en förstärkning av energierna och påverkan av nummer 9. Nummer 9 avser också avslutningar och slutsatser.

Vi befinner oss i en stor amvandling.

En upplevelse av vårt liv kommer till en slutsats. Vi befinner oss alla i ögonblicket av en stor omvandling, som är värd hundens demonstration av ovillkorlig kärlek.

Tzolk'in rundan ligger inom 365-dagars Haab-kalendern. Haab är kalendern "vagt år" som speglar planeternas cykler och inflytande. Idag fullbordar höstdagjämningen ett slut och en början på en ny säsong av erfarenhet. Haabs Intention för året återspeglas av årets bärare som är Hjorten. Världen runt oss har kallat oss för att upprätta en rytm och ett rörelsemönster i tjänsten till helheten som det gudomligas hand på jorden. Den 9:e månaden har gett oss en vision av högre betydelse och syfte som inbäddades i vår design.
Oväntade förändringar och störningar som tvingar oss ut ur gamla beteenden, har varit temat för Hjorten.

Eftersom den 9:e månaden uppfyller sin intention om medvetenhet, och Solen uppmuntrar oss med Visionen av vad vi dynamiskt blir, kan våra lidanden komma till en slutsats. Med den gudomliga medvetenhet hos oss, håller våra liv obegränsade möjligheter till lycka och harmoni ... oavsett vilka förändringar vi måste möta.

Vi är redo att börja blomma.

I Tzolk´ins skördecykel är knoppen nu redo för att blomma. Vi är beredda att se sanningen för vår egen skönhet i den 10:e månaden av manifestation. Mönstret för rörelse och fart som vi skapat, producerar den nya blomman i vår Ande. Människans makt att föröka sig till överflöd, som blommorna, är att följa solen över himlen för att alltid hitta vår gudomliga urskiljning av sanningen... inte följa varandra utan följa vår egen rättvisa sanning av ljus. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..