Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
24/9-18
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hearth / O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammet svart som natten. Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort. Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL-Natt-Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol.
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1: Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 183 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

De kommande 13 dagarna...

Vi uppsteg på livets andetag och Andens andetag, vetandes sanningen av vår makt för att manifestera en skapelse av ovillkorlig kärlek. Idag börjar vi en ny cykel av "Ljus". När vi håller visdomen av vår makt att skapa, guidas vi till att drömma igen, som drömmaren som tror att drömmen kommer att bli sann.

Natt / AKBAL markerar en cykel av gudomlig inspiration, "ljus" som talar till oss genom våra drömmar. Genom manifestationen av högre medvetenhet görs vi i stånd att höra andens röst.

Natten förbinder det medvetna och det omedvetna, intellektet och intuitionen för att förena våra fakulteter för gudomlig urskiljning. Vilande i väst, kommer Natten att tala ett språk vi kommer att veta som gudomligt i vårt hjärta. Genom kraften i vårt Intellekt kommer vi att urskilja skillnaden mellan andens röst och våra egna tankar. Natten leder oss in i en enhet av vår kropp och själ, så att våra mänskliga ögon öppnas för att se ljuset som alltid lyser i mörkret.

Natten guidar en resa inom. Vi erbjuds modet att villigt komma in i mörkret, där våra ögon kommer att bli vana vid ljuset som kommer att leda vägen. Den har potentialen för mystiska upplevelser, och vårt hjärta kommer att öppnas för en dröm som vi lämnade bakom oss. Vi är vägledda att ta ett hopp av tro, och att tro på ett mirakel.

Natten befinner sig i den 10:e månaden av manifestation. Kraften att manifestera våra drömmar kommer att förstoras med två 10-tal. Den 10:e tonen i 10:e månaden. Nattens period erbjuder manifestationen av våra högsta ambitioner. 
På ton 10 och dagsymbol Väg i den 10:e månaden, multiplicerar en manifestation av vårt gudomliga öde till överflöd. Den 10:e månaden är tiden för blomning. Vår skönhet är beviset på frukten som kommer, och som kommer att hålla frön av en ny generation av ande.

En accelererande transformation.

Vi börjar igen. En ny transformationscykel leds av Anden som talar till oss i våra drömmar. Energierna i den här Tzolk'in rundan av 260-dygn, är stigande. Nattens period kommer att accelerera vår transformation genom vår Andes utveckling.

Vi gick in i cykeln av reproduktion i 7:e månaden. Vi konstruerade fröet av nästa generation av vårt själv. Genom en transformation styrd av det gudomliga delade vi arvet av våra egna drömmar och visdomen av vår erfarenhet. Tillsammans delade ovan och nedan en gudomlig betydelse och syfte för att vara.

Inom fröet lagras alla drömmarna ovan och nedan. I den 10:e månaden kommer fröet att manifestera sin egen identitet och sin egen dröm. Varje generation ges den heliga rättigheten att välja.

Vid hjärtat av Skaparens Kärlek kommer vårt frö inse medvetenheten om sin egen dröm. Som en ny generation, byggd från Högre Mark av alla som kom före, kan vi föreställa oss större saker. Vi har det nya ljuset av inspiration att leda vägen genom vårt mörker.

Vår djupaste dröm.

Genom att ansluta intellekt och intuition, det medvetna och undermedvetna, kommer fröet att upptäcka drömmen som den är mest angelägen att skapa. Andens röst talar till oss om den dröm som ligger djupast i vårt hjärta.

Natten leder oss genom en dröm, där energin är som en dröm, en annan världslig upplevelse. Vi kommer Intuitivt att känna till drömmen vi längtat efter länge, och få intellektet att urskilja hur viktigt drömmen är för vår lycka. Natten kommer att inspirera passionen att skapa en upplevelse som uppfyller vår längtan för att vara en med helheten.

Nattens period är ett tillfälle att komma i kontakt med våra djupaste drömmar. Drömmar vi lämnade efter eftersom vi inte kunde föreställa oss att de skulle bli sanna, kan tas upp för en ny översyn. Vi kan känna smärtan av drömmar som vi lämnade efter. Natten guidar vår villighet att komma in i mörkret där våra brutna drömmar lagras, där de fortfarande håller sitt eviga värde som något vi älskade.

Natten kan hjälpa oss att drömma våra brutna drömmar igen, genom att skina det nya ljuset av våra obegränsade möjligheter. Den kan hjälpa oss att manifestera våra högsta drömmar. Det måste vara vårt val att lyssna, och investera modet för att möta våra djupaste drömmar.

Vårt Hopp ligger alltid med en ny generation. Ett ntt frö börjar utan minne om misslyckande, bara framtida drömmar. Det ljus som är viktigast att dela är kraften i våra egna drömmar. Vi är alla födda med vår egen gnista av kreation, våra egna talanger och gåvor genom vilka vi skapar vårt eget uttryck för kärlek. När en ny ande är under produktion, så kommer en gammal väg att börja dö bort. Ett nytt och starkare frö kommer att styras av rösten som kommer att inspirera en dröm som skulle uppfylla den gudomliga rättvisan hos alla som kom före.

De äldste lärde oss att uppenbarelsen av den gudomliga anden var den viktigaste avsikten med vår visionsjakt. Vi kan initiera oss själva i en cirkel av skydd, som kräver gudomlig intervention för att behålla gränserna för vår erfarenhet, så att vi enbart styrs av Anden som avser det högsta och bästa för helheten. I mitten av vår cirkel kan vi vara En med de gudomliga andarna som rör vår dröms inslag i elden, som för alltid kommer att lysa för oss i mörkret.

Vårt Visionsmål.

Ett Visionsmål är en tid att erbjuda speciell omtanke till vår kropp och själ. Det är dags att låta vår Ande vara den prioriterade. Vi kanske planerar framåt för en tid och plats att existera i Anden och att vara ensam med våra egna tankar och känslor. När vi får se våra mörkaste längtan, kommer vi att värmas upp av elden om vi är medvetna om dess ljus.

Cherokee´s dagsymbol Hjärtat, symboliserar de heliga bränder som brinner genom natten, som de äldste tar hand om på våra vägnar. I Dansens Heliga Ceremoni var Elden den plats vi alltid kunde gå till för att släppa det som inte längre tjänade vår lycka. Vi får en plats för att släppa våra rädslor och illusioner av vårt förflutna. Vid elden är vi nära värmen till Skaparens ovillkorliga kärlek. Natten kommer att ta hand om elden av ovillkorlig kärlek som kommer att torka bort våra tårar, så att vi tydligt kan se vårt gudomliga ödes ljus.

Ett Visionsmål kan förstora vår erfarenhet och manifestera medvetandet om vår gemenskap med Skaparen. Vår erfarenhet kommer att förstoras genom vårt engagemang av heliga ritualer och ceremonier. 
Löftet om vår uppstigning är alltid bevakad av nummer 13, symbolen för kraften att kalla på det gudomliga för att ingripa i mänskliga angelägenheter genom ritual och ceremoni. När Människan engagerar sig i den heliga ceremonin skapar vi en tid och plats som är avsedd för Skaparens medvetenhet. Vi skapar ögonblicket när ovan och nedan är enat i medvetenhet om varandra.

De äldste säger att du kan förändra ditt liv på 4 dagar av den heliga ceremonin. Under de närmaste 12 dagarna kommer vi att spinna 4 gånger genom färgerna på de 4 riktningarna för att komma fram till uppstigningen på 13 Örn, dagen som lyfter oss till vårt Högsta Vision av Anden.

Detta är en värdig tid att skriva ner våra tankar, drömmar och upplevelser i en bok. De äldste uppmuntrade oss att "hålla vår makt" genom att hålla vår inspiration för oss själva för en tid. Vi kan minska vår egen andliga upplevelse när vi försöker förklara det för tidigt för någon annan. De äldste uppmanade oss till att ha tålamod. Ju längre vår dröm ligger i tomrummet, desto mer tid får vi att drömma om dess obegränsade möjlighet. En dröm kan glida bort när vi tittar på den för tidigt genom mänskliga ögon, liksom att vakna halvvägs genom en dröm vi önskade att vi kunde ha avslutat ... bara bitar och delar finns kvar utan sin upplösning.

Natten kommer att bygga kraften i vårt gudomliga förhållande genom en upplevelse dedikerad enbart till ett samarbete mellan gudomliga andar. Vi kommer att veta när vår dröm kan delas, när det blir vår sanning.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..