Kontakt.

Email: camilla.bjrk@gmail.com
WhatsApp: +255 774 451 667
Fakebook: Transformationsportalen-Messanger.


Med all kärlek och djup tacksamhet,
Camilla