Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa. Jag är tacksam för att den största gåvan vi kan ge och ta emot, skapades som en lika möjlighet för varje människa.
23/9-18
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Vind -
Kommunicerar, mentalt, smidigt, livets andetag, andedräkt.
Andens andetag, livets ande. Vind belyser kraften i spridning och plantering av goda frön eller idéer. De är drömmare och planerare med kraftfulla fantasier, stora talare och sprider ordet av andlig inspiration som bärs av vinden. Vind är kraften bakom rörelsen för naturliga cykler som väder, erosion och kulturförändring. Som vinden är dessa personer extremt ombytbara och anpassningsbara, och de kan tyckas inkonsekventa eller ombytliga för andra. När Vind kråmar sig och skryter, baserat på fakta och prestationer, bygger de mörka moln av problem som kan bli orkaner.

Periodens symbol: Hunden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg-Vit (Raffinering) Riktning-norr,  Element- Air

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Element Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 182 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

En högre medvetenhet om ovillkorlig kärlek.

På Ton 13 stiger vi upp till en högre medvetenhet om ovillkorlig kärlek. Genom visdomen av vår erfarenhet, lärde vi oss utmaningarna och möjligheterna att uppfylla vår gudomliga mening och syfte. 13 är antalet skapelser som representerar 7 dagar och 6 nätter, och symbolen för ett förbund mellan ovan och nedan. I ett val att erbjuda vårt eget för att tjäna det gudomliga inom oss, lovade Skaparen att våra böner för hjälp skulle besvaras. Vår obegränsade makt för att skapa upplevelsen av kärlek, skulle garanteras av en gudomlig intervention.

Den Gudomliga människans natur.

Vind / IK är livets andetag och Andens andetag. Cherokee´s dagsymbol virvelvinden representerar den dubbla helixen av rök som stiger med vinden för att bära våra bön till Skaparen. På 13 Vind stiger vi upp med en högre medvetenhet, att Skaparen hör och svarar på varje bön som kallar på en manifestation av kärlek. Våra mänskliga böner för kärlek återspeglar den gudomlighet vi delar med Skaparen. Våra böner om kärlek skapar ljudets harmoni mellan ovan och nedan som vibrerar som universumets enda sång (uni-vers).

Genom mänskligheten kunde sången av ovillkorlig kärlek höras och erkännas av världen nedan, som en gåva som ligger bortom vår mänskliga förmåga att ge. I en avsikt att dela Kärlek som inte frågar någonting i gengäld, vittnar vi om den gudomliga människans natur, och är beviset att vi styrs av något större än våra mänskliga instinkter.

Hundens period har väglett oss för att se hur vi kan uppleva och leva livet efter hundens exempel av ovillkorlig kärlek. Hunden är fullt medveten om lyckan i samband med ovillkorlig kärlek och överflödet av möjligheter för att uppleva det. Den är beskyddaren och vakten för en kärlek som var avsedd för ALLA att dela.
Den hjälpte oss att se Drömmen som varje människa delar, en dröm om lycka, harmoni och ett liv som innehar en gudomlig mening och syfte. Varje människa hoppas på att bli ihågkommen för något de lämnade efter, och hunden hjälpte oss att se att våra gåvor av kärlek är eviga, den enda skapelsen som kommer att klara testet av tiden.

Vi skapades med kraften att stiga över vår mänskliga natur.

Vinden har kraften att snabbt ändra riktning, och vi har befogenheten att förändra vårt sinne och huvud i en ny riktning. Vi kan markera en annan milstolpe på vår väg, som en plats där vi gjorde en viktig förändring.

Det här är en dag att fira det gudomliga valet vi gjorde, i en aspiration att kärleken kan upplevas av alla. Vi kan fira en Sanning vi ser i vårt Själv att människan skapades med kraften att stiga ovanför vår egen mänskliga natur. Engagerade i en intention av kärlek kunde vi identifiera vårt själv genom vår gudomliga natur. Den största gåvan vi kan ge och ta emot skapades som en lika möjlighet för varje människa. Vårt eget bidrag till lyckans helhet kostar inget att erbjuda, kräver inga speciella färdigheter att dela, och håller för evigt sitt värde att nå hjärtat. Att tjäna som Människans hand av Skaparens kärlek, kommer vår livs historia att definieras av kärlek. Vår kärlek som var lagrad kommer att lysa ljusare än alla misslyckade försök i människans avsikt att utföra det. Att följa en mening och ett syfte att älska, är vår gudomliga rättvisa att kärleken är vad vi kommer att kommas ihåg för.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..