Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att alla våra mänskliga begränsningar kan läkas av en gåva av ovillkorlig kärlek, en gåva som vi kan dela genom vårt eget medvetna val att förlåta och älska en annan. Jag är tacksam för att alla våra mänskliga begränsningar kan läkas av en gåva av ovillkorlig kärlek, en gåva som vi kan dela genom vårt eget medvetna val att förlåta och älska en annan.
27/10 -2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Visdom -
Krigare, allvarlig, djup, realistisk, influenser, visdomshållare. De äldres visdom. Visdomspersoner är på samma våglängd som de gamla minnena som väntar i templets sten och heliga platser över hela världen. Visdomsmänniskor odlar tur som en gröda med en balans av försiktighet och fasthet. Den enorma inre styrkan av detta tecken möjliggör tyst introspektion för att upptäcka områden av sig själv som innehåller visdom mer värdefull än något arv av arkeologisk skatt. Visdomspersoner är tappert försvarare av familj och samhälle. De kan bli hårda till livet och sentimentalt kalla. I dessa fall behöver de mycket förlåtelse för sina känslolösa fel. Att i perioder knyta an till naturen eller att besöka heliga platser kommer att ge stor stabilitet för visdom. En bra dag att sitta på en sten.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Gul (Kompletterar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - och använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 216 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Förlåtelse och upplysning.

Tone 8 börjar omvandlingen av denna period. Ton 8 är talet "ren ande". Vår omvandling börjar med uppfyllandet av gudomlig rättvisa. Främsta Skaparens avsikt om harmoni och jämlikhet är den högsta avsikten. Dagsymbolen representerar sinnet i ett tillstånd av förlåtelse och upplysning, och hjärnan utstrålar sitt ljus i alla riktningar. Visdomens period erbjuder Spirituell gemenskap med nahauls, de äldste, och summan av deras kollektiva visdom. Detta är den Heliga dagen som hedrar förfäderna, och är lämplig för att ta emot deras förlåtelse, och en dag att be för våra förfäders själar. Idag förenas vi av de gamla som gick som mänskliga och uppsteg till det högsta nivåerna av medvetande.
De känner till våra utmaningar och rädslor, och vi är sammankopplade till deras visdom.
Det här är en dag att be för andlig styrka och för ett långt liv att uppnå det. 

Ett val mellan två världar.

De uppstigna mästarna förstod sinnets makt och vår förmåga att skapa vår egen erfarenhet. Genom högre medvetenhet upptäckte de att Människan fick ett val mellan två världar.. en av anden och en av fysikalitet. Mästarna valde andlighetens rike som deras verklighet - deras viktigaste värld.

Vishetens symbol, illustrerar sinnet i sitt högsta tillstånd av medvetande. Utstrålningen från det mänskliga sinnet är medvetandet och förlåtelsens upplysande strålar, och förlåtelse är nyckeln till andens rike. Genom förlåtelse kan vi släppa de band som binder oss till världen, och öppna dörren till en evig framtid av lycka och harmoni.
Visdom kan hjälpa oss att se att allt vårt lidande är associerat i den materiella världen. Att bo i en dualitets-värld kan aldrig ge oss harmoni och rättvisa. Livet skulle alltid vara "orättvist", för det kommer alltid finnas någon med mer eller mindre. Vårt mänskliga ego känner vrede mot upplevelserna av ojämlikhet. Att leva som Människa, definierar vi oss själva genom vad andra tycker, och när vi behandlas orättvist tar vårt nedre själv det personligen. Vi ifrågasätter varför vi uppfattas som ovärdiga för de fördelar andra har.

Vårt Mänskliga sinne orienterar sig efter grund och skäl, och för att rädda sig försöker det omedvetna sinnet ta reda på vad som är så annorlunda med oss. Det försöker förena orsaken till nackdelen och gör det till en mission att räkna ut varför. Sinnet är en fantastisk sak. Oavsett vilken fråga du ställer så fortsätter den att vara i funktion tills den hittat svaret.
Det finns inga svar på världens orättvisor, så samma fråga tas upp om och om igen. Något som kan vara särskilt svårt att släppa är våra kränkningar i barndomen, eftersom vi vet att vi var oskyldiga och oförmögna att försvara oss själva. Det enda sättet att avsluta den upprepande cykeln av lidande, är genom den gudomliga lösningen av förlåtelse.
Förlåtelse är det enda sättet att förena vår fred med det förflutna. Att leva i anden är den plats där vi hittar svaret i en andlig mening och med ett andligt syfte. När vi frivilligt förlåter, frigör vi oss från världens orättvisa och binder samman våra band i andens rike, den gudomliga rättvisans plats. 
Världen förlorar sitt grepp om oss när vi inte längre ser det som platsen att söka rättvisa.

Vi löser vårt förflutna.

Vår mänskliga erfarenhet av lidande är oändlig. Lidande är vårt enda mänskliga svar på orättvisorna vi är så maktlösa att förändra. Genom förlåtelse får vi kontakt med vårt högre medvetande och våra andliga ögon öppnas. Vi kan se att medan människor utnyttjade sin position över oss, så utnyttjade vi också andra. Vi är skyldiga till det vi ogillar hos andra, och vi begraver det djupt i vårt undermedvetna sinne.

I andens rike så välsignas helheten av vårt helande. Vår ande har kraften att skapa harmoni, och vår egen lycka ökar lyckan för alla. Vi kan med andra ord omvandla vårt mänskliga lidande till en välsignelse. 
Förlåtelse är ett gudomlig val som endast kan göras i anden. När vi försöker förlåta från vår mänskliga natur, är vi grumlade av skulden vi tilldelade någon annan. Vårt sinne kommer spela upp orättvisorna om och om igen tills orättvisan är förlåten från vårt andliga plan. Vårt lidande slutar genom insikten att "vi gjorde det också".
Att leva i ett tillstånd av ovillkorlig kärlek, gör oss fria att erkänna våra egna fel, och våra begränsningar blir ett tillfälle för Transformation.

Visdom förbereder vägen framåt genom att lösa vårt förflutna, och förlåtelse ger en mening och ett syfte som kan lyfta helheten. Vi återförenas som En i en gemensam kamp, och vi ser att vi inte jämförde "äpplen med äpplen". Vi jämförde det "värsta beteendet" hos någon annan med våra "bästa intentioner".

De band som binder oss till jorden är brutna genom förlåtelse, och det kommer vara en klar himmel framåt när vi inte längre ifrågasätter världens orättvisor. Svaret på vårt gemensamma lidande förvandlar vår vrede till medkänsla.
Dagen idag erbjuder visdomen att vårt bästa liv är det liv som levs i andens rike. Här finns inget lidande, bara ovillkorlig kärlek och gudomlig rättvisa.

Önskar dig den visdom du söker ❤️

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..