Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp, tro och tron att vi går vidare till någonting bättre. Jag är tacksam att Kaos kan bli vårt nya tecken på hopp, tro och tron att vi går vidare till någonting bättre.

27/9 -2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformator-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn,på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolk´in. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 186 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

En stor livsförändring.

Transformation är en symbol på en stor livsförändring. Den illustrerar dödens ansikte och påminner oss om att någonting alltid dör när något nytt föds. 
Den delar den andliga gåvan av Clairvoyance, Klarseende, och guidar oss för att navigera i kaoset av förändring genom att komma ihåg den välsignelse som ligger i framtiden. Transformation sägs ge vägledning genom en "mjuk hand", och kommer att stanna vid vår sida genom smärtan, för att påminna oss om att lidandet bara är tillfälligt och är gudomligt i sitt syfte för den välsignelse som den lovar i vår framtid. Vi kan hitta kraften för att stabilisera vår Vision genom att hålla våra ögon inriktade på framtiden.

Som Jordemor trivs transformationsmamman i arbetet och delar synen på den nyfödda hon håller i sina armar. Med de som är nära döden delar hon visionen av glädjen av en himmelsk återförening. Hon är den som sitter med oss och håller vår hand. Med henne behöver vi aldrig vara oroliga utan kan förlita oss på En som kommer att veta exakt vad som behövs i varje ögonblick. 
Hon kommer att hjälpa oss att upprätta vår Orientering genom att rikta våra tankar till vår Gudomliga betydelse och syfte. Vi kan nå intentionen av Ton 4 genom att vända oss till vår framtid.

Vi är alltid sedda och vakade över.

Var och en av de 20 dagsymbolerna är aspekter av Allt-i-ett, där Sol, Omega, är Högsta Skapelsens Herre. Var och en återspeglar en aspekt av Skaparens styrka, auktoritet och kärlek.

Transformation är skaparens aspekt att alltid vaka över oss. Hon förstår den mänskliga uppfattningen av kaos som är en del av varje större förändring. Kaos är en naturlig och normal upplevelse när vi övergår från ett sätt att vara till ett annat. Vi ser redan att vi lämnar något som är bekant bakom, men står fortfarande inför mörkret i en okänd framtid. Skaparen känner till vår framtid. En uppstigning på 13 Örn är redan markerad på den heliga kalendern som en dag då vi kommer att ta av och tydligt se vår framtid genom en vision sedd uppifrån ovan.

Vi kan finna styrka och uthållighet i Sanningen att vi har erbjudit vårt Själv och vår tid i ett syfte med en heligt samverkan med Skaparen. Vi väljer att skapa en upplevelse som styrs av Anden. Vi kan komma ihåg att vi övervakas och ses i vår Intentions gudomlighet. Vi kan tro på Skaparens gudomliga rättvisa i vår framtid.

Livets dagliga upplevelser kan verkade lite "ur spår" här. Det känns redan som en lång stigning och många har just börjat. Det har tagit lång tid att se mitt eget behov av att dra mig undan helt från den fysiska världens rike. Världen runt mig återspeglar bara kaos med lite hopp om en välsignelse i framtiden. Återigen lär jag mig, att för att se den gudomliga drömmen i framtiden krävs att jag vänder mina ögon från världen, och kommer ihåg sanningen att vi inte är definierade av våra mänskliga begränsningar, utan givits Skapelsens myndighet i Anden.

En allvetande vaktmästare.

Vi dras in i mörkret för att upptäcka vårt eget ljus i anden. Det är välsignelsen i vår framtid. I morse kände jag mig lugn och bekväm med att överlämna mig till vilken erfarenheten än skulle bli, när jag visste att transformation var på väg.

Vi går in i den heliga ceremonin med våra mänskliga förväntningar på vad det behöver vara. När vi lägger ner vårt behov av världslig validering, börjar Andens dans. Vårt obehag i ögonblicket kan erkännas som kaoset av den pågående förändringen. I mörkret kommer våra ögon att tränas att se Andens ljus.

Transformation förmedlar energin hos en Allvetande "vaktmästare" av ovillkorlig kärlek. Hon ser födelseprocessen för vad den är och var den leder oss till. 
När allt vi kan se är mörkret i ögonblicket, erbjuder Skaparen ett sätt att övervinna våra mänskliga begränsningar. Transformation är ljuset från ovan som visas i mörkret, och hon styr våra ögon till ljuset i vår framtid och löftet om gudomlig rättvisa.

Hon känner till kampen mellan mörkret och ljuset, och när vi tittar på världens mörker finns det inget slut på det. Det finns inget sätt att se ett sätt genom det. Hon påminner oss om att detta är normalt i andens rike. Detta är andens välsignelse, den kreativa tomheten där ALLA möjligheter ligger. Vi måste bara vända oss om för att se ljuset som lyser vägen igenom.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..