Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för välsignelsen i hemmet. Jag ber för en värld, där det finns ett hem för alla. Jag är tacksam för välsignelsen i hemmet. Jag ber för en värld, där det finns ett hem för alla.

14/9-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Kanal -

REED/BEN: Ljuspelare, Andlig medvetenhet, hedervärd, starka rötter och övertygelser 
Kanalpersoner är de andliga väsen som skyddar och är det guidade ljuset för familj och hem. De är kompetenta talare som kommer att ta upp orsaker. Mycket hårda och analytiska, strävar dessa personer för att skapa fred, harmoni och ordning för alla sina relationer. De är välsignade med en stor skicklighet vid förhandlingar och vägledningar som väldigt ofta sätts på prov. Även om dessa personer inte behöver så mycket uppskattning, har många ett äktenskaps- eller affärsproblem på grund av oflexibla åsikter och höga förväntningar, vilket eroderar samhörigheten. Lärdomen för Kanal är att vara som en trädgårdsslang, inte ett stålrör.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg -  Röd, Riktning - Öst, Element - Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 173 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi är de som verkar här.

Ton 4 presenterar vår kraft av stabilitet för andlig tillväxt. Kuben är den mest stabila formen, vilket skapar volym genom höjd, längd och bredd. De fyra riktningarna anger form, parametrar och orientering. Ton 4 sägs fastställa "spelets regler", ramverket och grunden för skapandet.

Kanal är ett altare av gemenskap mellan ovan och nedan. Symbolen illustrerar ljusets kanaler som lyser ner. Det sägs att de inte når hela vägen, eftersom Människan fortfarande väntar på att se Skaparen. Vi glömmer bort att vi är de som verkar här, och i gemenskap skapar nedan, i samarbete med det gudomliga.

Vår grund kommer att vara ödmjukhet i närvaro av gudomligheten. Kanal är familjen och hemmet som särskilt värderar barnen. Vi är alla barn av en högsta skapare. Vår avsikt att skapa kärlek, harmoni och fred är rörelsen av vår gudomliga natur. Vårt samarbete med Enheten stödjer tilliten att tro på vår gudomliga identitet.

Kanal är en dag att välsigna hemmet. Hem är vår närmaste sfär av inflytande och vår plats för personlig auktoritet. Hemmet är vårt bo för skapande.

De äldste kallade Kanal för "ihåligt ben". Att vara ihålig innebär att du är fri från förväntningar, helt öppen för att ta emot gudomlig inspiration, och även öppen för de erfarenheter vi lämnar i Skaparens Händer. 

Portaldag.

Portaler representerar en förtunning av slöjan till andra dimensioner och förstorar våra andliga gåvor av urskiljning. 
En portal förstorar vår öppna kanal till skaparen, och är en dagsymbol av andliga mästare och clairvoyants, klarseende. Vi kan stabiliseras genom en andlig upplevelse. Ton 4 och symbolen kanal, guidar oss till att ankra vår tillit i gudomligheten och auktoriteten, för att skapa intentionen av ovillkorlig kärlek för helheten.

En flexibel kanal.

Kanal är försvararen av familj och hem. De har den högre uppgiften att få ordning, fred och harmoni i alla sina relationer. Kanal är en dagsymbol med höga förväntningar som uppmuntrar oss att leva i integriteten av vår gudomliga intention av kärlek.

Skaparen hade inte för avsikt att begränsningar skulle övervinna oss. Vi är heliga som skaparens barn, de äldste sade, "Älskade." För allt vårt mänskliga misslyckande är vi det levande offret till en fysisk värld. Det gudomliga avser en upplevelse där ljus övervinner mörkret. Vi är ovillkorligen älskade för tidens uppoffring, och vi blir gudomliga genom vårt eget val för Skaparens vilja. Kanal sätter ner rötterna av livets träd, och drar ljuset från ovan för att upprätta dess grund.

När vi klättrar på en pyramid av andlig tillväxt, får vi vår balans när vi sätter ner våra rötter med intentionen att älska. Våra biologiska familjer uppfyller inte alltid vårt behov av ovillkorlig kärlek, men vi behöver inte låta dessa förväntningar stå i vägen. Vi kan välja helheten som vår familj.

Kanal har höga förväntningar. Den varnar oss för att leda som ett stålrör istället för en gummislang. Den ena erbjuder en flexibel kanal, medan den andra är stel och rigid. Hundens period skulle påminna oss om att ta saker som de kommer, som en del av upplevelsen.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..