Din dagligaMayakalender.

Jag vill genom djup tacksamhet tacka Maya för deras enorma kunskap, visdom och framför allt medvetandets utveckling genom evolutionen som de så fint delar med sig av. 

Genom deras kunskap har jag fått tillgång till inte bara en tid och plats, utan också en mening och ett syfte med min existens och som har knutit mig samman med Skapelsens "klocka".
Genom deras visdom har jag fått känna att jag har en fin och unik plats här på jorden..

Vårt samarbete kommer att vara för evigt, men tar nu en annan form.

Jag kommer låta hela Mayakalender fortsätta vara öppen då den innehåller så mycket visdom.
Klicka gärna på länkarna till vänster och botanisera runt oavsett vilken dag det är, och så har jag lagt den aktuella perioden och dagen här nedanför. 

Storm (Rainstorm) trecena on the Tzolk’in Clock. (light)

1. 31/7 Storm. Imagine the most perfect place on earth. This trecena is about being in that place both physically and spiritually. This rainstorm trecena is like being in the jungle with fresh water on stones next to plants and their shade from the sun.

2. 1/8 Light. Associate with our Indian and Shaman ancestral past. This video may help. https://youtu.be/lFuGwkwfm2k

3. 2/8-20 Crocodile. What a difference a day makes. The duality of yesterday has cracked open and a new intention is emerging. It's a good feeling.

4. 3/8-20 Wind. Be aware that you are aware. Soak in all the senses without fear of the future, nor regrets of the past, and loving the moment, continuously. Hold water that is clear, placid, and calm. Experience nature and watch the stars in the sky.

5. 4/8-20 House. Today will strengthen your heart as this energy gives a constructive healing energy to your Akbal, or house, or internal flame.

6. 5/8-20 Seed. Separate yourself from the materialistic life. Try to ignore the Gregorian calendar and your physical desires. Stay calm.

7. 6/8-20 Serpent. Meditate on the water in your body. Take some water and pray into it. Open the magic in your heart and fill the water with light.

8. 7/8-20 Transformer. Today is the “Day of the Dead”. It's the day of the place you go to every time you fall asleep. Its energy connects with your ancestors.

9. 8/8-20 Deer. The energy of this trecena is moving like tropical storm. Today’s deer energy gives your strength and a solid foundation. The deer energy offers loving thoughts, loving words, loving inflections, loving actions. It revives your heart.

10. 9/8-20 Star. Today you can step out of it, mentally, and appreciate life. It’s not about the pot of gold at the end of the rainbow, just enjoy the rainbow.

11. 10/8-20 Water. Today’s energy is natural. Appreciate the art of humans and the majesty of nature. We are deep into this trecena and the heart of natural existence.

12. 11/8-20 Dog. As the trecena ends, the reality of the Gregorian calendar is a heavy burden. Collectively we can be stronger without materialistic worries.

13. 12/8-20 Monkey. This is the energy of a sunset on the ocean, when the sun makes the shape of a cross in the sky and water and reflection. Enjoy today’s energy. Tomorrow is 1 Road ‐ "Ye shall know the truth and the truth shall make you free" energy.

by the White Shaman.

För många av er som följde med på resan med Mayakalendern, kände liksom jag att den gav ett naturligt flöde till livet. Jag har valt att lägga upp den dagliga kalendern (även om den är på engelska) så att alla som vill, kan få fortsätta att känna flödet av att vara del av något mycket större.                                  Cred: Jaguar Spirit.