Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
14/10-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hearth / O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammet svart som natten. Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort. Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL-Natt-Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol. Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 203 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

En mästare av det okända.

Ton 8 introducerar den höga energin av transformation. 8 är Solnumret av "ren ande" som håller Skaparens intentioner om gudomlig rättvisa. En gudomligt byrå (alla de som gått före och alla de som hjälper oss från andra dimensioner) ingriper för att uppfylla Skaparens löfte om ett helig utbyte.

Vår intention är att skapa en dröm vi håller i vår tro. Den andliga tillväxtens arbete är att vända våra ögon från vårt tvivel och okända mörker, för att vara tacksam för drömmen som redan ligger i vår framtid. Vår makt att skapa ligger i en medveten ansträngning för att rikta våra egna tankar.

Nattens period som var den senaste perioden, guidade ljuset som alltid skulle skina i vårt mörker, ett ljus som alltid skulle skina från vårt "hem" när vi behöver en förnyelse och återuppbyggnad av vår ande. Natt är den drömmare som tror på drömmen, en mästare av det okända och mörkret som rymmer ALLA möjligheter.

Natten ansluter vårt medvetna och vårt undermedvetna, vår intellekt och vår intuition, vårt huvud och vårt hjärta. Det är en magisk dag när mystiska erfarenheter är möjliga. Natten är rösten som talar till oss genom våra drömmar. Den är bosatt i väst, och håller elementet av Vatten, substansen som håller Andens eter. Vatten är relaterat till våra känslor, och rösten i våra drömmar talar genom hjärtat.

Ton 8 representerar zenitpositionen för Solens Ljus, timmen för den högsta belysningen. Den observeras som periodens heliga dag. Idag är de drömmar som väcktes av Nattens period, våra djupaste drömmar, placerade för löftet om rättvisa. En ansträngning som vi gjort i tillit kommer att omvandlas till en tro. Vi erbjuds en gudomlig belysning.

Sammanbrottet som leder till ett gudomligt genombrott.

Ton 8 och dagsymbolen Natt,  är en av de mest transformativa dagarna i Tzolk'in rundan. Det är en dag som är markerad för en andlig upplevelse och ett mirakel av gudomligt medvetande. I hjärtat av varje dröm håller vi tron på en kraft som är större än vårt själv. Vi har en avsikt att vända oss bort från illusionen av våra egna begränsning för att tro på att det finns En som rymmer all makt, och kommer att tillämpa samma ansträngning som vi gjorde i utbyte för vår tro. 
8 Natt, är en helig dag med ren ande, och kommer att höja Skaparens röst till sin högsta belysning.

Vår andliga tillväxt uppnås genom att nå gränsen för vår mänskliga kraft. En ansträngning av växt uppmanar oss att driva bortom de gränser som vi nådde förut. De äldste lärde oss att vår högsta omvandling skulle upplevas som "sammanbrottet som leder till ett gudomligt genombrott". 
Inom gränsen för vår egen kraft är vi positionerade för att se ett mirakel som vi bara skulle urskilja som en gudomlig ingripning.

Vårt hjärta är centrumet där vi håller kraften att skapa av vår kärlek och passion för drömmen. Våra högsta ambitioner är de drömmar vi älskar mest, gömda djupt i vårt hjärta. Skaparen vet att genom Manifestationen av den här drömmen kommer vi att veta att alla våra drömmar är möjliga.

Det sägs att människan inte vet vad vi har, förrän det är borta. Nattens mirakel kan börja som den mörkaste timmen före gryningen. Vår djupaste dröm är den orättvisa som väger tyngst på vårt hjärta. Nattens dröm är skapandet av harmoni och lycka som vi är rädda för att möta, för den omedvetna rädslan att det aldrig kan bli realiserat. Vi kanske vaknar från en dröm om förlorad lycka och kärlek som ligger utanför vårt grepp.

Natten guidar oss för att villigt gå in i mörkret och uppmuntrar vår tro att mörkret är en plats med obegränsade möjligheter. Den hjälper oss att möta mörkret som kan övervinnas av en gudomlig ingripning. Från toppen av pyramiden mättes alla våra ansträngningar och balanserades för ett språng i andens rike.

Vi har gett allt vi mänskligt hade att ge.

Mörkret som kommer att höjas till ljuset att tro, är alla de anledningar som gör att vi tvivlar på att vår dröm kan bli sann, det lidande som hölls i våra omedvetna tankar. Genom att upptäcka alla orättvisor bortom vår mänskliga förståelse, kan vi börja ifrågasätta vad som är fel med oss. Vid gränsen för vår mänskliga tro faller vi in i en illusion att vi aldrig kommer att vara "tillräckliga". Den Sanning som Främsta Skaparen ser, är att vi har gett allt vi mänskligt hade att ge.

Rösten som talar i våra drömmar, är det ljus som alltid lyser för oss. För att se ljuset måste vi öppna vårt hjärta för att dela med oss av vår djupaste längtan. Våra känslor är Språket av ren ande. När vi erbjuder våra "känslor som en bön" delar vi det sanna uttrycket av vårt hjärta. Vi är autentiska, och delar den dröm vi älskar mest.

Jag vaknade en morgon och ser ingenting annat än mitt eget misslyckande. Jag stod inför alla drömmar som aldrig skulle gå i uppfyllelse. Jag såg de dumma valen av en livstid, och trodde att det var för sent att göra skillnad, och att misslyckandet var helt och hållet mitt eget fel. Jag såg alla mina egna brister när jag försökte nå vad jag verkligen ville ha. Jag såg mig själv som min egna värsta fiende, i misslyckandet att skapa mina drömmar.

Jag delade med mig av allt mitt lidande till Främsta Skaparen, och en gudomlig röst bröt igenom till min medvetenhet. Jag visste att de inte var mina egna tankar. Det var en spontan röst som bröt igenom mitt mörker med ett gudomligt svar.

"Jag har känt dig från början. Jag känner varje hjärtesorg. Jag vet varje börda som du har burit som inte är något av ditt eget ansvar. Jag vet hur svårt det är att vara mänsklig. Det finns inget i dig som behöver förlåtas. Du är helig för mig för att du gör resan. Jag älskar dig. Du är mer än nog för att förtjäna varje välsignelse. "

Denna gåva av evigt ljus lyser alltid i mitt mörker och inget mörker har övervunnit det. Även om varje Natt påminner mig om mitt djup, så är denna plats inte längre trasig, utan en plats där jag kan hämta styrka och där jag kan vila.

Förlåtelse håller nycklarna till andens rike.

Visdomens period guidar oss att veta att förlåtelse håller nycklarna till andens rike. För att slutföra vår andliga visdom måste vi personligen känna upplevelsen av förlåtelse. Vi måste uppleva hur förlåtelse förvandlar vårt perspektiv. När vi upptäcker vår egna läkning i förlåtelsen, kommer vi att veta det som kärleken som håller kraften att omvandla varje mänskligt hjärta. Vi kan se hur vår förlåtelse av andra kommer att hålla dörren öppen för kärleken som väntar i vår framtid. Vår egen förlåtelse skiner det omedvetna Ljuset av Kärlek. Andra kommer att dras till ljuset genom sin egen gudomliga natur.

Natten delar gåvan av att ses av Skaparen genom ögon av ovillkorlig kärlek, en gudomlig kärlek, högre än förlåtelse. Människan kan sträva efter det, men förlåtelse är så nära som människan kan nå till perfektionen av ovillkorlig kärlek. Genom Främsta Skaparens ovillkorliga ögon, sågs vi aldrig som fel. Mänsklig förlåtelse är gudomlig, eftersom vi såg fel i en annan och gjorde ett medvetet val att förlåta.

Att förlåta och glömma är en omöjlig uppgift för vårt ego. Genom orättvisa omedvetna ögon kan vi inte släppa taget och vi skyller någon annan för att stå i vägen för vår harmoni och jämlikhet. Under ytan arbetar vi från en illusion att något utanför vår kontroll kan göra det omöjligt att realisera vår dröm. 
Upphöjt till ljuset, sopas vårt mörker bort av sanningen att våra drömmar hålls i gudomliga händer, och att en dröm av kärlek, alltid kommer att få sin gudomliga rättvisa.

Skaparen vet att vår rädsla bara är en illusion. Även om Främsta Skaparen erkänner lidandet i vårt hjärta, så håller Främsta Skaparen oss i gudomligt rätta förhållande, som gör att vi aldrig tvingas in i mörkret. Vi blev guidade att följa vår egen Sanning, och Främsta Skaparen väntar med oss tills vi ser ljuset.

Cherokee´s dagsymbol, Hjärtat, är en symbol för de heliga bränderna som brinner genom natten. Det här är elden som tas omhand av de gamla, de äldste och andliga mästarna, som vakar över oss. De fläktar på gnistorna av våra drömmar till en flamma, så vi alltid på avstånd kan se den plats dit vi kan gå där de äldste tror för oss.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..