Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten. Jag är tacksam för de obegränsade upplevelserna av kärlek som Moder Jord delar genom hennes skönheten.

26/8-2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Jaguar -
Jaguar / IX: smygande, jordälskare, känslig, intelligent, mottaglig, tidlöshet, myndighet, shaman. Född med en djup kärlek till Moder Jord, är Jaguar eller Shaman direkt knuten till källan för all jordmagi. De innehar en stor kraft av intellekt, styrka eller karaktär genom integritet. Jaguarens energi är kvinnlig i naturen och är den härskande anden av djungler, slätter och berg. Jaguarens ande bevarar Maya-templen och uppmanas att hjälpa såväl spirituellt som materiellt. Jaguar är också gud / gudinnan av tacksamhet. Tålamod som är född av styrka och skicklighet kan vända sig till ett snabbt beslut och handling. Både djärv och smidigt, attackerar jaguaren inte ofta direkt och kommunikationer från dem innehåller vanligtvis lite mystik. I avsaknad av integritet korrumperar jaguarens kraft och den blir en sökare efter rikedom och berömmelse.

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg - Vit  (Förfinar), Riktning - Norr, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och de kollektiva visdomarnas plats.
Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre säga att jag skulle göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 154 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Gudomlig urskiljning.

Ton 11 ger upplösningens energi, och hjälper oss att hitta vår plats i världen. Vi får tydligheten för att lösa ett nytt sätt framåt. Ton 11 är den dag som shamanen klättrar till det högsta altaret med en gåva, för intentionen av en gudomlig urskiljning.

Jaguar är den mest andliga av alla dagsymboler och håller kraften i jordens magi. Den är den formförändrare som rör sig nära marken i osynlighet, och som kan korsa alla dimensioner. Jaguaren försvinner och återkommer i skuggan av de heliga altare och templen, inklusive det högsta altaren på toppen av pyramiden. Idag får vi en välsignelse av Jaguarens ande.

10 Portaldagar, dag 9.

Detta är dag 9 på vår 10-dagars resa genom en portal som förtunnar slöjan till andra dimensioner. Portaler förstorar våra känslor och sinnen och kopplar oss till våra andliga gåvor av telepati, intuition och vetande. Guidade av Jaguaren, kan vi höra Moder Jords hjärta slå. En portal kommer att förstora en högre realisering av en gudomlig skapares välsignelser. Jaguar är en dag med "Hög Magi".

En balansering av vilja och inspirerad beslutsamhet.

Jaguar känner till Moder Jords Magi och ser henne som källan till varje välsignelse. Jaguar reser självständigt, och känner jorden som sin enda livslånga följeslagare. "Ix" på Maya-språket identifierar objektet eller namnet som representerar det feminina könet. IX är den gudomliga kvinnliga, hjärtat av medkännande kärlek och sinnet av gudomlig skönhet. Den gudomliga maskulin representerar mottagaren av inspiration. Den gudomliga kvinnliga urskiljer sin högsta applicering för en skapelse av kärlek. Jaguar förenar som en formförändrare dessa två identiteter i sig, en balansering av vilja och inspirerad beslutsamhet, som tillämpar gudomlig inspiration för det högsta syftet. Inom vårt Själv måste vi känna igen möjligheten att tjäna vårt Själv från olika perspektiv på vårt hela väsen.

Jaguar kan leda oss fram och tillbaka till Andens rike, genom att följa kärlekens medvetenhet runt omkring oss. Dessa sinnen är Jaguarens primära styrsystem. Den vet när den är i kärlekens närvaro, och är osynlig för att undvika fara. Jaguarens magi är född av en ren vibration av tacksamhet och uppskattning för Moder Jord. Detta är dess guidesystem av Ande. Genom sin känsla av enhetens hjärtslag har jaguaren kraften av gudomlig skönhet. Hon har tron att tro på sanningen för vårt gudomliga öde, och känner vägen genom sitt hjärta.

Se bortom oss själva.

Idag är det dags att följa Jaguaren på en promenad med Moder Jord. Vi kallas för att se bortom vårt Själv och se jorden som ett obegränsat fält av medvetenhet. Moder Jords vibrationer har ingen början eller slut. Inom universums atomer dras alla våra tankar och medvetandes sanningar från samma gudomliga fält av kärlek. 
Vi kallas för att se med mänskliga ögon vad som är precis framför oss. Jorden samarbetar med livet med potentialen för sin egen konstruktion av medvetande. Tunkalendern som ger en profetia om medvetandets utveckling, börjar i första steget som en icke-frivillig reaktion. Exakt så som vi var i våra första ögonblick av livet. Vi var där, i det ögonblicket, när gnistan vaknade i vårt själs frö. Allt omkring oss är medvetet i sitt eget evolutionära tillstånd av medvetande. Elektriciteten av våra tankar minglar med allting.

Människan är Skaparens väg för ljus och elektricitet. Solen badar oss i fotoner som framkallar ett elektriskt fält. Vi kan hävda vår koppling till universumets kraft. Vi kan förena oss med det när vi älskar varje partikel av Moder jord som vi ser. Hon lärde oss om en nya början. Genom sin rörelse gav hon oss en soluppgång. Hon hjälpte oss att känna kärlek och förundran genom hela hennes skönhet. Hennes hjärta slog för oss och väntade tålmodigt på en dag då allt hennes hårda arbete skulle erkännas och hon kunde dela ett ömsesidig utbyte av medkännande kärlek. Hennes Skönhet ger bränsle till all Passion vi behöver för att föreställa oss henne i ALL hennes härlighet, trädgården av kärlek hon skapades för att vara.

Tecknen på spirande börjar just dyka upp i vår nästa utveckling. Jaguar erbjuder en vision från andens rike som människan kan tro på.

Idag kan vi lösa oss själva genom vår egen sanning och veta vad vår framtid kommer att bli. Det är lika lätt som att se var vi började resan och hur långt vi har kommit, att vi kan veta att det alltid finns en ovillkorlig kärlek i vår framtid. Hela världen runt oss utvecklas också. Även de omedvetna känner av att något händer. Vi är välsignade för att ge en vibration som kan dra hela världen till sympati med medkännande kärlek.

Bakåtsträvan vänder nu.

Idag är en fullmåne i Fiskarna, som ger ett avslut till en planetär cykel av energi. Det här är den dag vi tog oss igenom en säsong av bakåtsträvande planeter, en resa till det förflutna för att släppa gamla sätt att vara. I morgon är det en ny dag av framåtanda för hela jorden.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..