Stolthet.

I det ögonblick som vi lär oss att respektera oss själva och låter maskerna falla, vänder vi arrogans eller behagaren till en hälsosam form av stolthet. Att vara stolt över oss själva från vårt hjärta utav Självrespekt och Självkärlek. Vi är helt förankrade och kompromissar inte längre vårt innersta väsen. I stället för att skapa gränser ur rädsla sätter vi friska gränser ur kärlek. Vi äger våra saker och tar ansvar för våra egna energier och mönster.

Det är en stor skillnad på om vi stänger ner eller är öppna. Att vara öppen betyder att man accepterar vad som är utan att döma, lägga skuld eller ha förväntningar, och ändå vara tydliga med vad vi vill och önskar.
Vi skapar vår egen energibehållare och vår egen gyllene tråd av energi som fungerar som en kompass för andra som kommer in i "vårt fält. "
Vi lär oss att formulera våra värderingar och vår personliga konstitution på alla olika områden i livet, oavsett om det är i vårt jobb, våra relationer, vår familj, vår hälsa eller vårt hem. Genom att vara väldigt tydlig och öppen om våra önskningar och önskemål ger vi andra möjlighet att göra ett val baserat på den information som tillhandahålls.

Det här har inget att göra med att skapa begränsande regler eller förordningar och det handlar inte om att ha några förväntningar mot någon. Det är inget annat än att skapa en hälsosam bas där vi skapar och medskapar med andra. Det är en inbjudan att följa med, så länge som du själv känner en samklang med den. När vi lär oss att vara väldigt tydliga med vår energibehållare och våra värderingar, respekterar och värderar vi oss själva och vårt eget utrymme. Och det är grunden för att respekteras och värderas av andra.

Vi når nu en punkt där det inte längre är möjligt för oss att kompromissa oss själva, att göra oss små eller agera enligt andras förväntningar. Det blir helt enkelt allt för obehagligt och smärtsamt när vi gör det.
Vi lär oss att inte längre kompromissa oss själva och vårt innersta väsen. Och ju mer vi lär oss om hierarkins rädslobaserade programmering, förvandlas vi till en ny kärleksbaserad unicitet som bygger på överflöd, förtroende och kärlek i nuet. När vi förstår detta, skiftar vi naturligt till det ovillkorliga livet. Inga metoder, inga övningar, ingen meditation behövs. Livet blir en meditation när du är närvarande i nuet. Det blir utan strävan, enkelt.