Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret. Jag är tacksam för att Skaparen välsignade människan med den gudomliga gåvan att veta, och genom den kunna urskilja sanningen och se ljuset i mörkret.
7/5-18
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Natt/Hjärta-
Intuitiv, drömmande, logisk, organisera, drömmare, modig, riklig.
Bröderna av gryningen. Drömmare som tar den nya solen för att klargöra och belysa livets väg. Således försvinner de osäkerheter och tvivel som är födda i det undermedvetna sinnets mörker. Dessa personer reser genom tomheten. En plats där ingenting finns kvar men all potential ligger, skapelsens livmoder. Från detta tomrum frambringar Nattpersoner nya lösningar och konstnärlig inspiration. Nattens drömmar bygger förtroende och lycka med en känsla av välbefinnande. Om natten inte modigt går in i tomrummen, kan de finna sig att vandra i mörkret av självtvivel och osäkerhet.

Cherokee: Hearth / O'YA: Hjärtats symbol är eldstaden i centrum, sammet svart som natten. Triangeln i Orion. M42-nebulosa (hem för den centrala rasen från WingMakers) i centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan. Hjärtat är fackelbäraren som håller ljuset och värmen hela natten.
Tron är så stark att de omgivande elementen blir förknippade med deras rytm och allt motstånd faller bort. Med respekt och ära av intuition kombinerad med kunskap, skapar denna energi centrumets magi i denna dimension. AKBAL-Natt-Totem-Uggla: Nattsolens väktare. Energier för öppnandet av mystiska hemligheter, genom att se genom bedrägeriets masker. Hög förmåga att urskilja. Portaler öppnar för andra världar och dimensioner för ditt lärande och andliga tillväxt. Magiska förmågor är möjliga.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 43 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Ton 4 håller intentionen om stabilitet. Den representerar kuben, den mest stabila av alla former, 4 dimensioner ger en känsla av orientering och riktning genom parametrar och gränser. Ton 4 definierar området där vi kan existera för att behålla vår stabilitet, som spelregler ungefär.

Natt är en dagsymbol av det okända och alla saker som ligger i mörkret. Den har befogenhet att ansluta de två sidorna av vår medvetenhet, vårt intellekt och vår intuition. Den känner också till de tankar som ligger i vårt undermedvetna och kan lösa våra inre rädslor. Natten är röst som talar till oss i våra drömmar som kan hjälpa oss att engagera vårt eget GPS-system av ande, och erbjuder ett ljus som vi kan se i mörkret.

Dagens symbol kan hjälpa oss att övervinna vår rädsla för mörkret och ge oss den villighet vi behöver för att röra oss igenom det. 

Natten återspeglar ett ljus av sanningen, att mörkret är det kreativa tomrummet, en plats med obegränsad möjligheter. I detta skapelsesområde definierar vi själva med vårt eget mirakel av intention det som vi kommer att dra in. Den kan hjälpa oss att se hur alla saker utan form väntar i mörkret så att Människan kan definiera sina gränser och former. Under ledning av natten kommer vi att känna till de dimensioner som kommer att garantera stabiliteten i vår dröm.

Vår högsta sanning.

Vi håller på att växa ett nytt frö av en ny skörd. Skörden definierad av Sol är en frikostighet av liv, ljus och lycka. Natten visar oss att den riktning och de val vi gör kommer alltid att leda till detta resultat när vi följer andens ljus.

Det betyder att när vi är oklar om vår riktning är vårt bästa handlingssätt att stå där vi är, och tro att svaret kommer. Vi behöver inte flytta oss från centrum för att möta en omedelbar efterfrågan i världen. Vi kan stå och vänta på att våra ögon ska anpassa sig till ljuset. Vår lycka kommer att bibehållas genom att vi vet att vi kan ta tid för att be om ett gudomligt svar.

Skaparen skiner alltid ett ljus på nästa rätt sak. På den mest grundläggande nivån av Anden vet vi rätt från fel. Det är inte definierat av andra. Med andra ord är de regler och föreskrifter som skapats av Människan inte det sista ordet. Gud har det sista ordet i gudomlig rättvisa. Det finns kryphål i mänskliga lagar som rymmer orättvisa handlingar. Hjortens integritet kräver att vi följer den högsta standarden för vår egen sanning.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..