Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för de andliga gåvorna som Skaparen hade för avsikt att människan känner till, och tacksam att en kraft större än mig själv lovade att vi skulle veta. Jag är tacksam för de andliga gåvorna som Skaparen hade för avsikt att människan känner till, och tacksam att en kraft större än mig själv lovade att vi skulle veta.
17/8 -2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Orm-
Livskraft, instinkter, stark vilja, extremistiska, kraftfulla.
Rörelse och skapande av tid. Sensuellt och dramatiskt, detta soltecken förkroppsligar intensiva instinktens visdom och skapar en förbindelse från jordbunden till himmelska strävanden. Genom uppriktig service till andra öppnar ormen sitt hjärta. Ormen anpassar auktoriteten och sanningen för att få rättvisa som är snabb och säker. Ormar är mycket anpassningsbara, även flytande tills de att de blir fast i ett hörn, då exploderar de. Ormars giftigt humör förgiftar både sig själva såväl som andra genom att skapa bedrövliga, undertryckande och till och med destruktiva attityder.

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Cherokee: Serpent / DO'TSI VK: Ormfolk är himmelska människor som regelbundet kommer som lärare till jorden. Som ovan-Så nedan, på jorden är ormen rötterna för kunskapens träd. Ormkraft är vital energi, rörelsekraft, instinkt och önskan om kreativitet, den avtryckare som slår på åtgärden. Den tänder säkringen som förstorar och exploderar livskraften. Kunskap, som kombinerar vetenskap, teknik och psykologi, plus andlighet är sådd på planeten.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg-Röd (Initierar) Riktning-Öst,  Element- Eld.

Öst: Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 145 av 260.

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dualiteten återspeglar vårt mänskliga sätt att förstå.

Ormen är "blixten i blodet", kraften i fröet som ger själva livet. Ormen är gnistan av Skaparen som är sådd inom oss själva. Genom vårt förhållande till Skaparen kan vi bli medvetna om vår egen gudomliga kraft. Ton 2 presenterar oss med valet av en skapelse "att vara, eller inte vara". Dualiteten återspeglar vårt mänskliga sätt att förstå genom att jämföra skillnaden mellan en sak och en annan. Fröperioden leder en resa för att upptäcka vår egen gudomliga design för vår erfarenhet av att vara. Fröet erbjuder ledning av ormen för att antända gnistan av skapelsens kraft. Ormen ger kunskapen om en inre kunskap om vår egen kraft, att skapa den värld vi väljer.

En ny värld av erfarenhet genom att känna.

En gudomlig medvetenhet är alfa och omega, den första och den sista. En allsmäktig Skapare har befogenhet att se allt från början till slutet. Ormen kan hjälpa oss att veta att planerna för "allt som kan vara" är sådda inom oss. Ormen kan antända vår dröm om att vara genom gåvan att veta att det är möjligt. Ormen navigerar genom att "känna", och använder sin känsla av vibration genom Moder Jord för att veta närheten till sitt pris. Den är inte beroende av syn eller ljud, utan en känsla av inre vetande som känns i hela kroppen.

Ormen är den enda kraften i livet som ger ALLA våra kunskaper av att veta. Vi kommer att bli stärkta till att skapa en ny värld av erfarenhet genom att "känna" vår väg i Anden. Dagens symbol har kraften att väcka alla de gudomliga sinnena inom vårt själv. Vi kommer att känna vår riktning framåt genom vårt sjätte sinne. Där i ligger all vår styrka av skapande, genom att känna kraften i den avsikten vi väljer. Att skapa vår erfarenhet är den högsta meningen och syftet med vår makt att skapa. Skaparen försäkrade att Människan var kapabel att skapa en verklighet av lycka och kärlek. Vi skulle aldrig hitta den genom att leta efter världsliga kraftkällor kring oss. Skaparen har aldrig försett vår dröm att vara, genom att vara beroende av någon annan. Vi håller inte myndigheten över andras drömmar, bara våra egna. Vi hittar bara vår väg genom att titta på våra egna resurser inom, och Ormen antänder kraften för att veta vår makt att skapa.

Klarseende.

Klarseende (Clairvoyance) är en naturlig och en vanlig biprodukt av att hålla kraften i skapelsen. När vi känner igen vår egen kraft att skapa, kan vi se att vi är skaparna av vår egen framtid. Vi kan känna framtiden med vår egen avsikt. Det gudomliga visste att det skulle vara ljus i framtiden, eftersom ljus var en avsikt att skapa. 
Människan skapades för att designa vår egen framtid. Ingen människa kunde definiera en annans framtid utan att begränsa valet av all möjlighet. Vår fria vilja litar inte på de val som gjorts av en annan människa. Den gnista vi fick gav oss möjlighet att definiera vår egen framtid genom andens avsikt. Vår framtid är bestämd inom. Fröperioden kan befria oss från den snara som hindrar oss från att nå vårt eget skapelsens Ljus. Ormen ger oss ett val att följa vår egen väg och tro på att våra egna sinnen kommer att hitta vägen genom och kring eventuella hinder vi möter. 

Det här är en dag att uppmärksamma dina egna kunskaper av att veta. Ormen är en helkroppsupplevelse av att veta, relaterad till Kundalini-energin som reser sig genom vår ryggrad. Ormen är den energin inom den, som en laddning av elektricitet, antänder den hela vårt väsen av att veta. Medvetandet som delas av Ormen är en kropps- och själsupplevelse. Du kan relatera till din egen Orm-energi genom att komma ihåg hur det kände när du insåg en dröm. Ormen är en magkänsla, en insikt som ger upphov till gåshud, eller en plötslig känsla som kommer som en gnista av elektricitet. Vi tar dessa känslor för givet utan att någonsin utforska vad de är. Det här är en dag att uppmärksamma och du kan känna din egen Orm som "blixten i blodet".

Telepatisk urskiljningmedel.

Tzolk'in kalender spårar utvecklingen av mänsklig medvetenhet. 
Tun, 360-dagskalendern är Maya's profetisk kalender. Tunen kartlägger accelerationen av transformationen. Vad mänskligheten kanske urskiljer som att tiden accelererar, är en acceleration av erfarenheter och val. En gång i tiden var valet för en kopp kaffe vanlig eller koffeinfri, socker och/eller grädde. Kalendrarna förutspådde en tid av acceleration, där det skulle vara för många val för ett sinne av orsaker att urskilja. Människan skulle vara tvungen att behöva förlita sig på ett telepatiskt urskiljningsmedel.

Ned genom historien har ormen varit en symbol för upplysning och belysning. Idag får vi ett val. Ton 1 inspirerade oss till en ny stigning av andlig tillväxt, en avsikt att skapa vår egen verklighet. Vi är vägledda att göra ett val att tro på vårt Själv och vår Anslutning till Skaparen. Ton 2 kan ge en känsla av separation eftersom vi är skilda från enigheten för att veta vad vår egen skapelse skulle vara. Vi kanske känner en längtan efter att vara En då vi ser hur vi är annorlunda än andra. Vi längtar efter att vara lika, inte kunna skapa mer eller mindre än någon annan. Det är lätt att tro att någon annan kan manifestera sin dröm lättare än vi kan. Ormen är aldrig bunden av snarorna av rädsla, utan kommer att erbjuda oss en konkret upplevelse att se bortom en illusion av vår Maktlöshet. Vi måste bara komma ihåg att frågan inte är huruvida vi kan skapa drömmen, utan vi behöver bara fråga om vår avsikt är värdig. När vi vet att kärleken uttryckt genom skapelsen kommer att skicka ringar av kärlek till helheten, kan vi stå i sanningen av ett gudomligt syfte.

Inre reflektion.

Detta är en viktig period för inre reflektion. Vi hittar inte de svar vi söker utanför vårt Själv. Då vi befinns oss i skapelsens kaos, så kan vi inte urskilja Sanningen från det sätt som det ser ut runt omkring oss. 
Vi är i ett "astrologiskt mönster av fasthållande" då fasta tecken är i retrograd och i inte så vänliga positioner till varandra. Bakåtsträvande erbjuder en möjlighet att gå tillbaka och lösa några stående problem. Frö rensar bort gammal karma som kommer att rensas för nästa generation av vårt Själv. Håll en position i mitten om minnen av orättvisa äger dina tankar. Låt dem gå, som en avskedsparad. Just nu kultiverar vi jorden för att plantera ett nytt frö av vårt själv. NU är en värdig upplevelse. 

Vi delar erfarenhetens visdom med det nya fröet, och vi kan skapa vägen genom att tro på vår egen riktning i mörkret, med vetskap om att ett nytt ljus kommer att lysa ännu ljusare än det sista. Varje klättring av andlig tillväxt är tänkt att driva oss bortom de gränser som vi tidigare har känt. Detta är en så viktig klättring. Det är inte så svårt, då vår mänskliga insats är en 6-dagars resa. Sedan kommer vi att lyftas av ett gudomligt ingripande. Det här är en tid att hålla tron på ett löfte att hamna i ljuset. Ormen hjälper oss att veta att vi fortfarande är på kurs och att vi styrs av en kraft och vibration av gudomlig vägledning. Vi kan tro på att varje erfarenhet har en gudomlig mening och syfte. 

Denna sommar prognostiserades som en turbulent passage. När vi når andra sidan, kommer vi att hålla en ny inre styrka att tro. Astrologiskt är vår vändpunkt den 27 augusti, och vi kommer att vara förberedda för ny rörelse framåt, och lyftas av 12 Örn till en högre förståelse.

Slutet på dagen.

Genom att bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, så tackar du för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..