Din dagliga Mayakalender.

10/5-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Transformation -
Transformator / CIMI: Underlätta förändring, offra, hjälp, gamla kunskapsaspekter.
Cykel av liv, död och återfödelse. Transformator-personer uppnår mål och känslomässig välstånd, och kan bli högt respekterade affärsmän. De har förmågan att hjälpa andra genom alla övergångar med ett lugn,
på grund av deras andliga styrka och vägledning. Samhället drar ofta nytta av deras disciplin och organisationskunskaper. De stärker gravida kvinnors liv och leder dem genom övergången till moderskapet.
Att upprätta kontakt med förfäderna aktiverar medfödda psykiska förmågor, gåvor som används som verktyg för att hjälpa andra. De kan ha möjlighet att skicka onda intentioner telepatiskt, det här är deras ångest. Från dessa handlingar förlorar de makt, faller lätt in i en offerroll och börjar manipulera med hämnd. 

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?

Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 46 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dagen idag signalerar en stor livsförändring. Symbolen illustrerar döden för att påminna oss om att någonting alltid dör när något nytt föds. Ton 7 har för avsikt att reflektera. På toppen av pyramiden kan vi se i alla riktningar i vårt liv. En urskiljning av vår erfarenhet blir grunden för ny visdom och förståelse. Solens period vägleder oss att uppleva ljusets kraft för att övervinna mörkret. Vi lär oss av erfarenhet att när vi vänder oss till ljuset kommer vi alltid att skingra mörkret i vårt liv. Lidandet blir då ett val när vi känner till sanningen för denna lösning. Dagen idag visar oss alla tecken och symptom på förändring, så vi kan se det i oss själva. Den innehåller också klarsynens gåva. Med en gåva för att se framtiden kan transformation visa oss hur förändringar som verkar små för oss, kommer att förändra vår framtid.

Kaos för balans.

Transformation påminner oss om att kaos är ett tecken på förändring, och är naturlig i en förändring från en sak till en annan. Det är platsen mellan vad som brukade vara och vad som kommer att vara i framtiden. Kaos är vad vi känner som varken här eller där.

Förändring ger ibland nya och okända utmaningar. Mitt i förändring kan vi känna en längtan att gå tillbaka till det sätt som brukade vara.

Ton 7 har en avsikt att se tillbaka för att bedöma de förändringar vi initierade av en ny Intention. Ton 7 är balanseringsplatsen mellan vårt förflutna och framtiden. Det kaos som vi skapat av Mänsklig vilja, kommer att återföras till balans genom en ansträngning av gudomlig vilja. Ton 7 representerar den andliga principen, "Som ovan, så nedan." Vad vi uppnår i ett medvetandeområde kommer att balanseras i alla andra, och en förändring som utförs inom den andliga medvetenheten kommer att förändra våra hjärtan och sinnen.

Ett val vi gjorde för att träna våra ögon att se ljuset ovan, var ett val för att avsluta vårt eget lidande. Det var en ansträngning som började som en intention. Vårt mänskliga sinne av förnuft gjorde ett val som stred mot dess natur. Vi tog ett hopp av tillit för att tro på någonting som orsak och förnuft inte kunde se. Vår tro var ett försök att övervinna de tvivel som ligger i vårt hjärta. Halvvägs mellan Tillit och Tro, kunde vi bara föreställa oss vad vi visste från tidigare erfarenheter.
Förändringen som kommer från en gudomlig balansering kommer att tro på de framsteg som vi har gjort, och i vårt hjärta vet vi vår egen kraft av förändring och den nya framtiden vi är kapabla att föreställa oss.

Transformation är en ständig hjälpare. I smärta, sorg eller ilska stannar hon vid vår sida. Hon tror på vår framtid när vi inte kan tro på den för oss själva. Vårt lidande är bara ett symptom på ett val gjort i medvetslöshet.
Smärtan av vårt lidande kan vara en kortvarig upplevelse. Det var inte tänkt att pågå för evigt. Vår definition av lidande kan förändras när vi kan se att det är platsen mellan ett val av ljus ... ett tecken att vända sig till ljuset.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..