Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att kärlek är ett val vi kan göra. Jag är tacksam att vi skapar något som är evigt när vi erbjuder vår ovillkorliga kärlek. Jag är tacksam att kärlek är ett val vi kan göra. Jag är tacksam att vi skapar något som är evigt när vi erbjuder vår ovillkorliga kärlek.

24/4-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Hund -
Ovillkorlig kärlek, lojalitet, trogen, konsekvent.
Modig, lojal och varmhjärtad, väldigt vaken och tapper, människor som är födda av hund respekteras för sin rättvisa och deras skydd. Människor födda av solskenet Hunden är väldigt sensuella och vet hur man kan njuta av livet. Lekfullhet och en god förståelse för den grundläggande mänskliga naturen leder till välstånd för hunden. Hundar är bra lagspelare som älskar att resa och har en stark känsla av sin position i samhället. Hundpersoner delar karaktären av coyotes, spioner, vargar och advokater.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Cherokee, Varg/KANA'TI: Varg är symboliserad av Sirius (Hund stjärna) och Antares, den ena eller den andra alltid synlig men aldrig samtidigt. Vargen är vår bror och delar våra väldiga rötter. Alla hundar är domestikerade vargar, kamratskap och vägledning. Vargar är en förbindelselänk mellan världarna; dem som inspirerar lojalitet, diplomati och humor för obegränsad potential. Varg är dagens tecken på lärare, läkare, sökare och transformatorer; skarp som obsidian, mild som ett lamm. Totem -Hund: Lojalitet och trofasthet som överlever bortom döden. Detta var den första dagen av skapelseenergin i denna 4: e värld, och sätter energin för kärlek, lojalitet och trohet i 5200 årscykeln. Hjärtchakraenergi är inblandad så att vi kan flytta till tillståndet av "ovillkorlig kärlek" med medkänsla. Alla problem med sexuell lust som inte är i harmoni kommer att bli rensad.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?
 
Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda som aromaterapi. 

Dag 30 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Ton 4 ger energi till att stabilisera en ny stigning av andlig tillväxt. När det gäller kuben, den mest stabila formen, erbjuder Ton 4 orientering, en känsla av riktning och parametrarna inom vilka vi kan manifestera vår intention på. Hunden bor tillsammans med Apan i mitten av Tzolk'in. Tillsammans reflekterar de egenskaper som är centrala för Skaparen som delades med mänskligheten. Hund är dagens symbol på ovillkorlig kärlek, och Apa är en Skapare. Vårt gudomliga livsyfte och själsuppdrag är att vara Skapare av ovillkorlig kärlek.

Global Eldceremoni.

Brännardagar markerar frigöring av uppbyggd restenergi som kan generera stress som påverkar alla våra relationer. Eldceremonin utförs av Maya-prästen i syfte att återställa harmoni och balans i gemenskapen. En ceremoni som fortfarande genomförs ibland de levande Maya idag. Det du kan tänka på är att inte lägga till ytterligare press på dig själv, utan gör det som du känner hjälper dig att göra av med din överskottsenergi. 

Att bygga en helig eld inomhus av tändstickor.

1) Du behöver en säker grund som kan vara ett abalone skal, askkopp, eller något eldfast material.
   Jag använde en upp och nervänd marschall.

2) 20 tändstickor

3) Gåva till elden - En liten bit choklad. (Den var uppäten så jag tog lite torkad salvia)

4) Bön - Böner kan erbjudas på en liten bit papper.

Alla element som används för elden erbjuds en välsignelse och rening. Vår välsignelse är ett erkännande av heligheten av eldens element och vår avsikt att använda den för ett gudomligt syfte. Vi ber alltid om tillåtelse, och låter röken från elden rena oss för en helig gemenskap.

Varje helig ceremoni ger en välsignelse till de 4 riktningarna, och vi erbjuder en välsignelse till den plats där elden kommer att byggas.

Att lägga grunden för elden.

Öst Öst

ÖST
De första två tändstickorna läggs ned i riktningen mot Öst. Vi kommer ihåg riktningen av vår gudomliga inspiration, den riktning där solen stiger upp för att ge oss en ny dag.

Väst Väst

VÄST
Den tredje uppsättningen tändstickor lägger vi mot Väst, riktningen för vår okända erfarenhet av livet. Här hedrar vi de erfarenheter som vår Moder Jord gav oss, genom vilken vi kommer att förvärva vår gudomliga Visdom.
 

Syd Syd

SYD
Den andra uppsättningen tändstickor läggs ner i riktning Syd för att erbjuda en välsignelse till våra relationer med varandra och med den naturliga världen. Vi ber för dem i vårt samhälle och för vår miljö.

Norr Norr

NORR
Den fjärde uppsättningen tändstickor lägger vi mot norr för att hedra de uppstigna mästarnas visdom, farmödrarna och farfäderna som delade vägen och vår egen erfarenhets visdom. Vi hedrar gåvan av medvetenhet för att förvärva visdom.

De återstående 12 tändstickorna läggs i samma ordning och riktning för att skapa tornet som kommer att ligga till grund för vår eld. Elden brinner snabbt, så ett tips är att förbereda era gåvor och välsignelser så att de kommer att vara närvarande när ni tänder elden.ELD
Eld är ett element som drar oss in i sin kraft. När elden brinner, kan vi titta på den för att bli en kraft utan substans, en vision av ren energi. Elden kommer att inspirera oss att se hur vi förvandlas genom Andens eld.
 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Lungold, Debra Jaguar Spirit och alla de som gått före..