Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

8/6-2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Transformation
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton. Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 75 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Varje liten förändring förvandlar vårt perspektiv.

Ton 10 representerar manifestationens energi. Vår manifestation av högre medvetenhet är en välsignelse och ansvar, och något vi måste göra anspråk på för vårt själv. Vi kallas för att hävda en högre medvetenhet om den kraft vi har, som Skaparens Barn. Vår omvandling är en sinnesförändring om vårt själv. Örnen är en dagsymbol som kan se in i framtiden, och vi får en himmelsk syn för att se var vår förändring leder oss.
Med varje period är vi uppvuxna till en högre närhet av vår medvetenhet om en gudomlig medvetenhet. Varje liten förändring förvandlar vårt perspektiv, hur vi ser världen, och vår mening och syfte för att göra resan.

Framtidsvisionen som hävdar vem vi är.

Det här är en dag för att hävda vår framgång. Ansträngningen av Andlig tillväxt som vi gjorde var en prestation av medvetenhet. Hur har det förändrats hur vi ser på vårt Själv?
Ton 10 ger energi och vision för att se förändringen. Örnen ger en återspegling av vem vi blir, och den nya friheten vi kan uppleva som ett resultat av vår förändring. 

Jaguar tog med sig Andens erfarenhet genom att dela sin djupa kärlek och tacksamhet för Moder Jord. Jaguarens magi är tacksamheten som lyser upp mörkret. När vi upplever Moder Jords Skönhet och alla gåvorna av Skaparen hon presenterar för oss, finns inget utrymme i vårt hjärta för mörkret att ta tag i. Skaparen skapade en plats av sådan skönhet och sådana under att vi skulle kunde utforska det för en livstid utan att någonsin sakna något nytt och vackert att uppleva.

Örnen vördades av de inhemska folket som skaparen som kan flyga närmast himmelen. De som tog på sig upplevelsen av örnen som deras totem, föreställde sig en resa som ses genom örnögon, dansade med vingarna utsträckta, för att stiga upp med vinden.

Örnen kan se sin nästa måltid över en mil bort, och fokuserar uteslutande på priset, tar av - och litar på dess sinnen och intuition för att styra den dit. Den leder oss för att locka till framtidsvisionen som vi skulle hävda. Genom att hålla den synen i vår medvetenhet kommer en gudomlig agentur att bära oss dit.

Varje erfarenhet möjliggör en förvandling. Örnen vilar i väst, riktningen av våra livserfarenheter och våra känslor. Vi kan presenteras med en situation vi har mött tidigare och inser att våra känslor om det har förändrats. Vi svarar an på en gammal situation på ett nytt sätt eftersom vi ser det annorlunda. Vi kan se en ny lätthet som kommer från att vända sig till Anden för att urskilja betydelsen av våra dagliga upp och nedgångar. Vi kan känna en ny frihet från vår oro för det okända. När vi erkänner förändringen i oss själva, blir det verkligt.

Örnen leder oss att leta efter det, se det, och hävda det som vår nya manifestation av medvetenhet. Den är ett tecken på framgång i livet, genom förmågan att se och förstå en möjlighet. Ton 10 och Örnen erbjuder ett genombrottstillfälle som vi måste kräva för att kunna äga. Vi måste kunna se vår förändring, det potentiella långsiktiga inflytandet, och sedan hävda det som den nya sanningen för vem vi är.

Örnen kräver våra högsta ambitioner. Vi investerar oss i vår nya manifestation när vi tar tid att se den långsiktiga potentialen. På manifestationens ton är vi öppna för att få en framtida gåva av intuition och högre vision.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..