Din dagligaMayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet. Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet.

18/10 -2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.
Aspekter: Färg, Gul (Kompletterar); Riktning-Syd, Element-Jord
Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 207 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Förståelse.

Ton 12:s avsikt är förståelse. Vi fick tecknet om ett stort livsförändring. Det märkliga vi känner, är kaoset att släppa på sätt som var bekanta. Genom en gåva av högre ursskiljning hjälpte Transformation oss att se bortom kaoset och se till vår framtid.

Visdomens period är avsedd för oss för att skapa vår egen visdom om upplevelsen av skapelsen. Vi fick nycklarna till kungariket genom högre medvetenhet och förlåtelse. Vi föddes för att skapa en värld av harmoni och jämlikhet nedan som instrumentet ovanför.

Hjort är Maya Prästens dagsymbol. Detta är meningen med vår resa av Tzolk'in-kalendern, att vara Främsta skaparens hand i världen. Hjorten är också känd som hand, och symbolen illustrerar en hand där pekfingret och tummen fattar tag i en tråd av eter som fullbordar en krets till gudomlig kraft. Cirkeln på handen representerar ett öga för att påminna oss om att hjortens primära skyddsmedel är vaksam medvetenhet och observation i alla 4 riktningar.

Hjorten fullbordar erfarenheten av förståelse att vi var gudomligt skapade för att vara. Att leva som en drömmare som tror på drömmen, hjälper den oss med att förstå kraften som gör det möjligt.

Hjorten klarar av att påverka negativa influenser, när vi lämnar vårt förflutna bakom och flyttar mot ett större livsförändring i vår framtid. Den tillämpar sin tydlighet i synen och frigör sig för att vara mycket uppmärksam på allt runt omkring.

Hjortets inre styrka är dess kraft att stå tyst i sin sanning, och erbjuder ett exempel för andra att följa genom sin integritets styrka. Hjorten som präst är observatören över den heliga ceremonin, och bygger de heliga bränderna som drar samhället tillsammans i rätt förhållande. Den har styrkan av attraktion. Genom en gåva av harmonisk resonans dras andra naturligt i sympati med Hjortens Vibrationer av Sanning och Kärlek.

Hjorten är bäraren av andliga verktyg, och sägs att behålla varje andligt verktyg som någonsin använts. Hjorten lovar en andlig gåva för varje mänsklig begränsning. Vilande i väst, riktningen av våra okända upplevelser av livet, når hjorten vårt hjärta. Vår begränsning kommer att höjas till vår medvetenhet för att presenteras med det andliga verktyget som behövs för att övervinna det.

Att vara ett levande exempel.

Hjorten kommer med en varning om att använda ALLA våra andliga verktyg samtidigt. Det kan skapa förvirring på många sätt. Det finns en makt i att hitta de andliga verktygen som vi finner bevisat och värdigt och använda dem om och om igen. Det är bättre att avancera våra Andliga Gåvor en i taget så att vi kan investera oss djupt i vår egen Förståelse.

Hjorten lever ett liv tillägnad ett samarbete med Främsta Skaparen. Hjortens tjänst, är att vara ett levande exempel. Hjortens uppdrag är att göra en gudomlig urskiljning för sig själv, som andra kan dela i den erfarenhetens Visdom. Hjorten tvingar inte på sin Sanning, utan låter andra söka Sanningen för sig själva.

Idag är det en ny Sanning som går från huvudet till hjärtat. Förståelse är det slutgiltiga steget mot en ny uppstigning av medvetenhet. Sanning efter sanning omvandlas när vi har en fortsatt korrespondens som väcker vår tillit till en tro.

Visdom har gett oss Sanningen om våra andliga gåvor. De gavs som en "gudomlig service". Vår medvetenhet har dragits mot dessa gåvor, vår sjätte känsla av att "veta", och hela mänskligheten delar dessa gåvor.
Vi skapar alla vår egen vardag. Vi kunde dras in i Skapelsens avsikter om oss, eller så kan vi välja en medveten avsikt för oss själva. Vi tänker på vad vi vill ha, och driver bort från negativa tankar som vi inte vill ha. När vi väljer att skapa för gudomligt ändamål, fattar vi tråden av eter som fullbordar kretsen till en gudomlig källa av makt. När vi skapar för kärlek, anlitar vi en allsmäktig kraft som håller myndigheten över ALL skapelse.
(Främsta Skaparen)

Den gudomliga kärleken som människan kan ge är förlåtelse. Förståelse och tolerans är de delar av kärleken som människan längtar efter. Vi vet att vi misslyckas. Vi är rädda för att de misslyckanden vi inte har övervunnit står i vägen för vår möjlighet att känna Kärlek. Vi vill vara helt accepterade som vi är, och leva i harmoni i rätta relationer.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..