Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att vi är ovillkorligt älskade, precis som vi är. Jag är tacksam att vi är ovillkorligt älskade, precis som vi är.

21/10-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Hund -
Ovillkorlig kärlek, lojalitet, trogen, konsekvent.
Modig, lojal och varmhjärtad, väldigt vaken och tapper, människor som är födda av hund respekteras för sin rättvisa och deras skydd. Människor födda av solskenet Hunden är väldigt sensuella och vet hur man kan njuta av livet. Lekfullhet och en god förståelse för den grundläggande mänskliga naturen leder till välstånd för hunden. Hundar är bra lagspelare som älskar att resa och har en stark känsla av sin position i samhället. Hundpersoner delar karaktären av coyotes, spioner, vargar och advokater.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Cherokee, Varg/KANA'TI: Varg är symboliserad av Sirius (Hund stjärna) och Antares, den ena eller den andra alltid synlig men aldrig samtidigt. Vargen är vår bror och delar våra väldiga rötter. Alla hundar är domestikerade vargar, kamratskap och vägledning. Vargar är en förbindelselänk mellan världarna; dem som inspirerar lojalitet, diplomati och humor för obegränsad potential. Varg är dagens tecken på lärare, läkare, sökare och transformatorer; skarp som obsidian, mild som ett lamm. Totem -Hund: Lojalitet och trofasthet som överlever bortom döden. Detta var den första dagen av skapelseenergin i denna 4: e värld, och sätter energin för kärlek, lojalitet och trohet i 5200 årscykeln. Hjärtchakraenergi är inblandad så att vi kan flytta till tillståndet av "ovillkorlig kärlek" med medkänsla. Alla problem med sexuell lust som inte är i harmoni kommer att bli rensad.

Aspekter: Färg - Vit (Förfinar), Riktning - Nord, Element - Luft.

Nord: Handlar om att lära av erfarenheter, de uppstigna mästarnas och kollektiva visdomarnas plats. Vad har jag lärt mig av tidigare erfarenheter? Vad skulle de äldre guida mig att göra?
 
Elementet Luft: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Andens andetag och livets andning. Luft är en helande kraft som kan styras inuti. Vind kallar oss till Helig andedräkt och uppmuntrar oss att lyssna på Skaparens röst. Som elementet av sinnet uppmuntrar Luft oss att använda vårt Intellekt och söka Visa råd. Luft handlar om utbetalning av kommunikation.

Dag 210 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi vägleds att välja en dröm om ovillkorlig kärlek på uppdrag för helheten.

Galaktisk ton 2 presenterar frågan "att vara eller inte vara". Vi presenteras med ett val att skapa vår egen erfarenhet av ovillkorlig kärlek. Ton 2 representerar dualitet. Vi började i Enhet, intonade med Främsta Skaparen. På Ton 2 är vi separerade från helheten för att urskilja vårt uttryck för hur vi skulle manifestera vårt själs erbjudande, inspirerad av vårt samarbete med Främsta Skaparen.

Hunden är personifieringen av ovillkorlig kärlek. De äldste säger att vissa totemdjur är med oss för en viss tid och syfte, och de sa att när hunden (Wolf) kommer till dig som ett totem, är du för alltid ansedd som en del av flocken. 
Detta återspeglar lojaliteten hos Främsta Skaparens ovillkorliga kärlek och ett erbjudande till oss av evig enhet. Chansen är att vi alla har varit på mottagaränden av en hunds kärlek. Vi är alla en del av flocken.

Ton 2 och Hund drar oss till vår medvetenhet för att överväga vår avsikt för en ny spiral av andlig tillväxt. Hunden vägleder oss för att välja en dröm om ovillkorlig kärlek på uppdrag för helheten.

Det som är.

Portaldagar förtunnar slöjan till andens rike och förstorar medvetenheten om våra andliga gåvor. Affiniteten mellan Hund och Apa återspeglar de egenskaper som är viktiga för en större livsförändring. 2 Hund inspirerar en dröm som återspeglar Främsta Skaparens kärlek.

Hunden är en demonstration av kärlek, lycka och glädje som var möjlig som vår erfarenhet på Moder Jord. Hunden söker ett utbyte av kärlek vid varje tillfälle, och Kärlek är Hundens viktigaste utbyte. När kärleken inte besvaras, stannar inte hunden för att hålla det emot dem, utan går bara vidare till nästa tillfälle. Hunden förlåter och lämnar Kärleken bakom som en öppen dörr i framtiden.

Hundens lojalitet sträcker sig förbi döden, som den som ska leda vår resa tillbaka till stjärnorna. Vintergatan är känt som "platsen där hundarna sprang." Vi är vägledda att erbjuda kärlekens lojalitet. När någon av flocken hotas kommer hunden att stå på din sida. Hunden kan lära oss hur man behåller kärlekens integritet i våra relationer med varandra och den naturliga världen.

Hunden älskar "Det som är." Hunden leder oss att älska "det som är" i varandra. Genom Förståelsens och Toleransens visdom kan vi komma ihåg hur vi alla misslyckas. Vi kan också komma ihåg att vårt eget misslyckande är nödvändigt för ett mirakel som möjliggjorts av Främsta Skaparen. När vi tillåter varandras misslyckanden kan Mirakler ske genom oss. Genom vår förlåtelse skapar vi en stund för någon annan att se Ljuset i sig själv. De ser att trots ett misslyckande sågs de för någonting i sig mer värdefullt. Liksom hunden ger vi gåvan att se en möjlighet till kärlek. Det mesta av de orättvisor som vi påför varandra är födda av en illusion att ett utbyte av kärlek inte är en möjlighet.

Ovillkorlig kärlek är en makt av ren vibration. Allt vi behöver se är lite av det här ljuset, för att vilja ha mer. När någon ser ljuset i oss ser vi möjligheten till en omvandling i vårt själv. Från en liten gnista av ovillkorlig kärlek, är vi inspirerade att söka ljusets källa. (Ni som är på er tvillingsjälsresa, känner väl till det här. Och nästa mening kommer läka många av de utmaningar ni har framför er.) Förlåtelse erkänner och utökar ett utbyte av kärlek från en ande till en annan.

För att hitta vårt egna "hundsätt" att vara, behöver vi bara observera hunden - vilken hund som helst. En glad hund rullar runt i Allt. En hund kan inte vänta med att möta oss vid dörren. Under våra mörkaste timmar är hunden precis där vid vår sida. Kärleken lyser från hundens ögon, och finns alltid där för att försvara vårt territorium. När hunden möter något nytt, inspekterar den det med alla sina sinnen. En hund kan vara vänner med olika arter, den begränsar inte sin Kärlek till sin egen sort. Hund saknar aldrig ett tillfälle för kärlek och lycka. Hunden är människans bästa vän. Hundens många sätt att älska återspeglar de många sätt som Främsta Skaparen älskar oss.

När vi är närvarande i "nuet" för att bevittna våra egna utbyten av kärlek, kommer vi att känna det som källan till vårt liv, ljus och lycka. Vi var gjorda av Kärlek, och vår Anden ligger i det fria flödet av kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..