Perspektiv.

Hur reser vi ifrån ett perspektiv till ett annat?

Genom att ha många perspektiv att välja på...

Utveckling och expansion är något som hela tiden rör på sig, men vi människor har en tendens till att vilja ha saker och ting statiska, vilket inte leder till så många olika perspektiv. Många gånger handlar det om en rädsla för vad en eventuell förändring skulle innebära för oss. Det som vi då ofta gör är att vi sätter hälarna i, och visar ett perspektiv av saknad tillit och tro på oss själva, och det stödjande Universumet visar tillbaka att vi har rätt.
Men vi har alltid ett val, och vi kan alltid välja om...

En historia från ett perspektiv till ett annat...

Christoffers hund dog oväntat...
Han känner det som att han nu står själv, både med och i sin egen upplevelse...
Han känner en enorm sorg och saknad, och vet inte hur hans liv ska bli utan sin trogna vän...
Han är så van vid deras promenader i naturen tillsammans, deras bus och galna upptåg i vått som torrt.
Att få mötas varje dag av denna euforiska glädje, ibland efter att inte ha setts på 10 minuter, går inte att beskriva i ord. Hur han än mådde, så fanns hunden där vid hans sida. När hans sinnesstämning ändrades till bekymmer eller oro, så kom den och la sin nos i knät, bara för att liksom säga att jag finns här för dig...
 
I tomrummet som upplevelsen nu skapar, ligger all potential...
 
När någonting vi har upplevt avslutas, har vi en tendens att ersätta det som fanns i upplevelsen med det som nu inte längre finns, det vi saknar. Detta skapar en enorm förvirring för oss själva och kan många gånger upplevas som att vi delas på mitten. 
Det som händer är att vi väljer att titta på upplevelsen ur perspektivet Eller, istället för Också, och blir då många gånger själva lämnade kvar med en historia som vänds och vrids på, för att försöka förstå varför det blev som det blev.
Själen ser inga motstridigheter i upplevelsen, utan upplever bara utan att döma för eller emot, bättre eller sämre.
Men vi människor har under så lång tid oftast bara valt perspektiven av smärta som länge har varit Modellen här på Planeten, och visdomen har många gånger gått förlorad...
 
Om Christoffer bara skulle välja perspektiven skuld, saknad, ilska, ensamhet och misslyckande ur sin upplevelse, kommer han att få svårt att läka den sorg som det skapar.
 
Om han lägger till perspektiven kärlek, omtanke, vänskap och glädje som han upplevde när hunden levde, så kommer han så småningom att börja kunna känna en tacksamhet för tiden som de fick spendera tillsammans.
 
Visdomen ligger i att kunna koka ner alla perspektiven till en helhet, som skapar balans.
En visdom vi kan se, är att utan Christoffer och hunden hade denna upplevelse aldrig varit möjligt.
Ur den visdomen kan vi se att livet handlar om upplevelser. Hur vi sen väljer genom våra perspektiv att se på upplevelsen, är vår egen fria vilja. Och ur den visdomen kan vi se att vi verkligen är medskapare av vår egen verklighet.