Din dagligaMayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet. Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet.

8/9 -2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 167 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vårt uppdrag.

Ton 11 håller intentionen av upplösning, en tydlig vision som underlättar dynamisk utveckling. Det vi lär oss genom Ton 11 erbjuder en Vision att tydligt se och lösa ett nytt sätt framåt. Mästartalet 11 är en symbol för upplysning, och Hjorten är  dagsymbolen för spirituella gåvor och representerar Maya prästen. Hjorten representerar människans uppdrag och syfte att styra och tjäna helheten, och dess mest använda andliga verktyg är vaksamhet. Den känner till vägen för att upprätthålla integriteten i vår nya Andes värld.
Hjorten upprätthåller sin sannings integritet, genom ett vaksamt samarbete med Skaparen. 11 Hjort hjälper oss att se vårt liv på jorden, från perspektivet ovanför.

Ton 11 är den dag som shamanen klättrar till det högsta altaret för en gudomlig urskiljning. Maya prästen är inte en "predikant", utan är utsedd som den som följer den heliga kalendern och utför ritualerna och ceremonierna som upprätthåller rätt förhållande ibland folket, och upprätthåller en gudomlig relation för helheten. Hjorten upprätthåller sin integritet av gudomlig kraft genom överlämnandet av sitt eget ego, och genom erkännandet av hela gudomligheten och jämlikheten av sanningen som vi kan urskilja för oss själva. Hjort är ledaren som inte behöver ha alla svaren för alla. Andra kan urskilja sin egen Sanning, genom vad de ser.

En handfull jord, är inte mindre helig än någon annan.

Jordens period har guidat oss att se att vi inte bara är En i Anden, utan att vi också är En med allt i hela den materiella skapelsen. Perioden hjälper oss att hitta vårt eget syfte av rörelse i världen och vår förmåga att utföra det i enhet med jordiska skapelser. Kommen av Jord, så leder perioden oss till att hedra jorden i vårt människliga själv och att erkänna att vi håller samma krafter som naturen. 

En handfull jord, är inte mindre helig än någon annan.

Alla våra andliga steg är intentionen av våra egna drömmar. Ton 11 löser helhetsbilden när vi ser saker från ett högre perspektiv, de vanliga drömmar som vi alla delar. Hjorten påminner oss om att vi klättrar tillsammans och löser sanningen för allas integritet.

Hjort leder som ett tyst exempel, och försvarar sin mark från fara. Den håller ögonen vaksamt fokuserade i alla riktningar och springer till Högre mark när den ser fara i horisonten.

Jag är tacksam att kalendern hjälper oss att se in i framtiden. Jag är tacksam för ritualer och ceremonier som leder oss att observera utifrån ett gudomligt schema. Tzolk'in är en gudomlig konstruktion som definierar en "tid för alla ändamål" och ett syfte för All Tid. Den vägledning kalendern ger, hjälper oss att se bortom cirklarna till ett gudomlig rike av en ständigt uppåtgående spiral. Innan jag följde kalendern hade jag ingen rim eller reson till mina upp- och nedgångar. Min andliga tillväxt förminskades av alla motgångar. Precis när jag trodde att jag gjorde framsteg, hittade jag mig själv, tillbaka där jag började.

Genom kalendern kunde jag se synkroniseringen av "vågor av rörelse". Jag började se hur motgångar aldrig återvände mig till där jag hade varit, utan såg att det faktiskt var steg framåt. Den förståelsen påskyndade mina framsteg. Jag kunde äntligen tro på mig Själv, och se bevis på att en gudomligt Hand arbetar i mitt liv.

Att stå på sin egen sanning.

Hjorten delar gåvan att se för andra, vad de inte kan se i sig själva. Den är en blå dagsymbol av väst, riktningen av våra okända upplevelser, och elementet av vatten som håller vår andes eter. Genom vaksam medvetenhet känner hjorten vårt hjärtas tillstånd. Genom sitt engagemang för ritualer och ceremonier, känner hjorten svaret på varje upplevelse av lidande och begränsning. Den kan ta bort negativa influenser från vårt liv genom att kalla på gudomlig intervention. För varje begränsning i vårt Själv som vi kan föreställa oss, håller hjorten det andliga verktyget som förvandlar vårt mörker till ljus.

Den viktigaste vägledningen som Hjorten vill ge oss, är dess kraft att stå i sanningen. Vi kallas för att stå på vad vi tror på. Vi behöver inte framhålla eller övertyga någon annan om vår väg. Det enda sättet för andra att se vår Sanning är att vi står på den, utan att behöva försvara den. När vi tror på vår egen sanning, när vi är medvetna om sanningen som delades med oss från Det Gudomliga, behöver inte någon annan förstå. De är helt fria att välja det för sig själva. Vi kan hålla oss ur vägen och tro på Skaparens kraft att nå deras hjärtan genom sin egen gudomliga uppenbarelse. Vårt sammarbete med Skaparen är en personlig relation, en personlig kommunikationskanal som vi kan tro på.

Vem ibland oss kan övertyga någon annan om att vi har en direktlinje till det Gudomliga? Vi skulle antagligen se ut som en dåre i världen om vi gick in för att övertyga andra om att detta är sant. Det enda sättet för andra att dela vår Sanning är genom en demonstration. Genom vårt eget vaksamma samarbete med Skaparen, kommer Skaparens Ljus att skina genom oss. Andra kommer att se det gudomliga genom de mirakler som händer i vårt liv. Mänskliga ögon behöver fysiska bevis.

Din egen källa av gudomlig kraft.

När en hjord av hjortar står tillsammans, är det alltid en som tjänar som ledare. Ledaren håller ögonen på de 4 riktningarna, resten av gruppen håller ögonen på ledaren. Genom deras höga känsla av vibrationer, vet de omedelbart när ledaren engagerar en rörelse som skapar vibrationer. Ledaren säger inte att de ska följa. Det behöver den inte, för andra kan se att den var uppmärksam.

Hjorten hjälper oss att eliminera negativet från vårt liv genom att uppmärksamma våra tankar och känslor. Känslor kommer sannolikt att komma upp idag. Om vi upplever rädslan för en illusion av maktlöshet och begränsning, leder hjort oss till handling av våra ritualer och ceremonier, för att komma ihåg att ta tag i den tråd av eter som delar kraften för att övervinna alla begränsningar. Hjort gör åtagandet att stå på vad den tror på, det är vårt eget val att vägledas av gudomlig vilja.

Hjorten påverkas inte av andras negativa tankar. Den behöver inte utfärda en korrigering eller berätta för andra vad den ska göra. Den ser klart andras betydelse av att välja sin egen väg, och erkänner att varje upplevelse har sin egen potential för en gudomlig upplevelse. I Skaparens ögon finns ingen "bra" eller "dålig" erfarenhet, bara möjligheter för erfarenhetens visdom. Vi kan navigera upp och ner, när vi står troende i Skaparens gudomliga rättvisa. Vi kan tro på den gudomliga vägledning som alltid finns från den högre marken. Varje behov kan uppfyllas när vi kommer ihåg den gåva vi har fått, för att ta tag i den gudomliga kraften genom våra samtal med det Gudomliga.

Inte en enda av oss hade tilldelats att vara källan till gudomlig skönhet för en annan. De val vi gör och den gudomliga sanningen vi uppfattar, har sin perfekta tid och plats inom vår egen erfarenhetsresa. Hjorten skulle leda oss var och en, för att hedra vår egen gudomliga timing av erfarenhet. Hjorten leder folket att komma ihåg sin egen källa av gudomlig kraft.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..