Din dagligaMayakalender.

Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet. Jag är tacksam för gåvan att kunna stå stadigt på min egen sanning och i min egen integritet.

28/9 -2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

- Hjort -
Fredlig, generös, kooperativ, shaman, healer, fullbordande. 

Hjort/Manik är ett spirituellt verktyg, och tystnad är en andlig upplevelse för Hjort, för hjortlivet är en pilgrimsfärd. Hjort är dominerande personer som försvarar folket och kommer att göra uppoffringar för andra. Hjortens ande upprätthåller de fyra riktningarnas pelare, och med kraften som är inneboende i nummer fyra trycker Hjort bort dåliga influenser eller negativa energier. Färdighet och kvalitet i arbetet är mycket viktigt för hjortar. De presenteras med verktyg för varje uppgift i livet och det är med dessa de kan stiga ovanför begränsningar. Hjort har en vana att behålla alla verktyg som någonsin använts. Detta leder till oreda och obeslutsamhet, förlust och att förhala saker. När de konfronteras med löften som inte hålls, blir hjort envis, manipulerande och undvikande.

Periodens symbol: Natt/Hjärta
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.
Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Aspekter: Färg - Blå  (Transformerar), Riktning - Väst, Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår? Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?

Elementet Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 187 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkroniseringen i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Driva bort negativa influenser.

Ton 5 bringar energin av styrkan till vår intention. 5 representerar kubens centrum, kraften inom som förvaltar, organiserar och styr tillämpningen av vår Intention. Dynamiska utvecklingar blir möjliga med energin av 5. Hjorten guidar oss för att hitta vår kraft genom tillämpningen av alla våra andliga verktyg. Hjorten är Maya-prästens och shamans dagsymbol, som sägs behålla varje andligt verktyg som de någonsin har använt. Hjorten håller kraften att driva bort negativa influenser, genom att hålla ett verktyg för att övervinna varje mänsklig begränsning.

Precis som numret 5, vet Hjorten hur man använder sin andliga styrka och den gudomliga myndigheten. Hjortens största makt ligger i att stå tyst i sin sanning, på grund av dess integritets styrka. Den fungerar som det gudomligas hand i världen. Klättringen i vår andliga tillväxt lever i vår Sannings integritet, och vi rör oss med intentionen att förstå den gudomliga skapelsens kraft. 

Det du läker i dig själv, läker du också i andra.

När du känner din sanning, förlorar du behovet av att försvara det. Andra får tänka annorlunda utan att behöva bevisa någonting. Att tro på det gudomliga inom oss, en källa av kraft och kärlek, jag vet jag att det håller kraften att omvandla alla. Prästen är inte en promotor, utan leder som en ödmjuk utövare. Vi kan också acceptera om vi har fel, och gå inom för att höja oss till en högre grund.

Hjorten har kraften i harmonisk resonans, och genom att hålla en vibration av ren kärlek kan den dra lägre frekvenser till sympati. Dess hängivenhet till en uppmärksam medvetenhet av sig själv och alla 4 riktningar, guidar den en demonstration som lockar andra att följa med. En av mayaprästens uppgifter är att hålla den dagliga energin, (kalendern) och upprätthålla övervakningen av timingen av de heliga ceremonierna, för gemenskapens välfärd. 

De äldste sade alltid: "Vad du läker i dig själv, läker du även på helhets vägnar." De lärde oss att genom att övervinna vårt eget lidande var gåvan som vi var avsedda att hela för helheten. Genom oss alla finns det miljoner sätt att läka mänsklighetens lidande. Uppdraget vi fick är att höja Ljuset inom vårt Själv.

Idag får vi makt att fortsätta för att slutföra en ny klättring som kommer att sträcka våra gränser. Hjorten delar de andliga verktygen för att hjälpa oss att klättra högre än vi tidigare gjort.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..